Praktisch Verkeersexamen

Straks goed voorbereid naar de middelbare school. Het Praktisch Verkeersexamen voor de groepen 7 en of 8 van de basisscholen mag niet ontbreken. Door middel van speciale lesstof worden de leerlingen voorbereid op het examen. Vooraf kan de route met behulp van een papieren of een digitale kaart uitgebreid worden geoefend.

Beoordeling

Deze interventie is niet getoetst.

Praktische informatie

Contactgegevens: Heleen Munneke, tel 06-42322212, info@tref-ik.com
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Het Praktisch Verkeersexamen is bedoeld voor leerlingen van groep 7 en/of 8 van de basisschool. De eigen lesmethoden voor verkeerseducatie worden aangevuld met de lesstof van Tref-ik waardoor deelnemende kinderen worden voorbereid op het Praktisch Verkeersexamen.

De route van het Praktisch Verkeersexamen wordt door vakspecialisten gemaakt en op de dag van het praktijk examen uitgezet door het ophangen van duidelijke pijlen. Voorafgaand krijgen zowel leerkrachten, ouders als deelnemers informatie over de werkwijze, de route die moet worden gefietst en veiligheid van de fietsen (waar moet een goede fiets aan voldoen om veilig te kunnen fietsen in het verkeer).
In de route worden altijd zoveel mogelijk voor de kinderen bekende kruisingen en verkeerssituaties opgenomen.

Tijdens het Praktisch Verkeersexamen zelf starten de kinderen de route volgens schema. Optioneel fietsen ze een deel van de route in kleine groepen. Onderweg wordt het gedrag van de deelnemers beoordeeld en genoteerd: fietsen ze bijvoorbeeld correct, op de juiste plaats van de weg of het fietspad en voeren ze de juiste verkeershandelingen uit bij het afslaan?

Korte karakteristiek

Onderweg tijdens het Praktisch Verkeersexamen krijgen de leerlingen te maken met geplande en ongeplande verkeerssituaties. Door de route vooraf goed te plannen worden de kinderen geconfronteerd met vele verkeerssituaties. onder meer : Dode hoek, Verkeer van rechts, recht doorgaand verkeer op dezelfde weg, Uitritten, Bagage meenemen, Weersinvloeden, plaats op de weg, Verkeerslichten, Rotonden, Verlichting, Kleur van kleding etc.

Methodiek

Praktijkervaring is zeer belangrijk voor het veilig kunnen verplaatsen in het verkeer. Op de leeftijd van de deelnemers (10 tot 12 jarigen) beginnen ze vaak voor het eerst zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Goede voorlichting met weergave en uitleg van de belangrijkste verkeerregels (theorie) in combinatie met zo veel mogelijk praktijk ervaring op de weg draagt bij aan het verkeersinzicht van de scholieren. Doordat de route van het praktijkexamen ruim voor de examen dag wordt uitgedeeld kunnen de kinderen de route voorafgaand al oefenen. Onze ervaring leert dat dit veelvuldig gebeurt met of zonder begeleiding van de ouders. Hierdoor is het praktisch verkeersexamen meestal meer dan ‘slechts’ 1 dag van training.

Inzetbaarheid & gebruiksvoorwaarden

Opdrachtgever kan volledig door Tref-ik worden ontzorgd. Het totale programma inclusief het benaderen van de scholen wordt bij voorkeur door Tref-ik medewerkers verzorgd. Ook het uitzetten en verwijderen van de routepijlen neemt Tref-ik regelmatig voor haar rekening. Omdat deze pijlen worden geplaatst aan objecten in de openbare ruimte werken we vaak samen met buitendiensten van opdrachtgevers die deze activiteit bij voorkeur zelf uitvoeren.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Uit intern onderzoek blijkt dat de tijd en aandacht voor verkeerseducatie op scholen toeneemt voorafgaand aan het Praktisch Verkeersexamen. Scholen willen graag elk jaar weer zo goed mogelijk presteren.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Tref-ik Verkeersadvies
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes
Vervoerswijze
Fiets