Club voor Geweldige Ideeën – Verkeer

De Club voor Geweldige Ideeën is een op Design Thinking gebaseerd initiatief én een methode waarmee leerlingen (van groep 3-8) in groepjes aan de slag gaan om ideeën te verzinnen (en te presenteren) om de omgeving rondom hun school veiliger te maken. De nadruk ligt op burgerschap, creativiteit, samenwerking en zelf verantwoordelijkheid nemen. De methode genereert een enorme hoeveelheid energie en enthousiasme en leidt tot zowel creatieve en innovatieve ideeën voor verbeteringen als een flink verhoogd verkeersbewustzijn.

Beoordeling

Deze interventie is niet getoetst.

Praktische informatie

Contactgegevens: Sander Schellinger, club@cvgi.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De methode bestaat (afhankelijk van specifieke wensen) uit een programma van twee of drie weken waarin  de leerlingen dagelijks tijd besteden aan het bedenken, uitwerken en presenteren  van hun ideeën.

Korte karakteristiek

Tijdens een project van de Club voor Geweldige Ideeën gaan basisschoolleerlingen aan de slag met het ontwerpen van nieuwe ideeën voor het oplossen van onveilige verkeerssituaties in de omgeving van hun school.

Tijdens de aftrap brengt de hele school (met ouders) de situatie in kaart. Vervolgens gaan de leerlingen in ontwerpteams aan de slag om de stappen van design thinking te doorlopen en met innovatieve oplossingen te komen.

Tijdens de finale (bij voorkeur in een theater) worden de ideeën aan een (voor het gekozen thema) zo relevant mogelijke jury gepresenteerd waarin in ieder geval ook de gemeente gevraagd wordt. In het follow-up traject wordt gekeken hoe de ideeën van de kinderen een stap verder kunnen worden gebracht.

Methodiek

De methodiek is gebaseerd op en geïnspireerd door Design Thinking. Per stap zijn er verschillende opdrachten die de kinderen uitvoeren om eerst een gedegen beeld van het probleem te krijgen (wat is het probleem, wie zijn er bij betrokken, waarom is het een probleem, etc. ). Vervolgens worden zo veel mogelijk ideeën verzonnen om het probleem op te lossen, eerst groots, wild en meeslepend. Daarna steeds haalbaarder. Afhankelijk van de wensen van de school kan er voor gekozen worden om prototypes van de ideeën te (laten) bouwen of te volstaan met een presentatie van de ideeën. De kinderen krijgen in deze fase de kans om samen te werken met een echte illustrator om hun ideeën visueel sterk voor het voetlicht te brengen.  

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Een project duurt gemiddeld drie weken van start tot finale. Voorafgaand vindt er een voorbereidende fase plaats waarin de situatie in kaart wordt gebracht, een goede (visueel aantrekkelijke) schets/plattegrond van de probleemsituatie wordt gemaakt. In een workshop worden de docenten wegwijs gemaakt in de methode. Tijdens het project zullen de docenten de dagelijkse opdrachten begeleiden. Op meerdere momenten zullen begeleiders vanuit de Club voor Geweldige Ideeën met kinderen en docenten aan de slag gaan.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Na afloop wordt uitgebreid geëvalueerd met opdrachtgever. Op dit moment betreft dat nog geen wetenschappelijke effectmeting.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Club voor Geweldige Ideeën
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Gevaarlijk gedrag, Ouders of verzorgers
Vervoerswijze
Auto, Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk