ANWB Streetwise Fietsmasters

Fietsen is leuk en gezond. Dat is de boodschap van het programma van ANWB Streetwise Fietsmasters. Kinderen fietsen echter steeds minder vaak en zijn daardoor minder fietsvaardig. Vaak worden kinderen met de auto, bakfiets of lopend naar school gebracht en maken ze niet genoeg ‘fietsuren’ om echt veilig te leren fietsen. Een instructeur van ANWB Streetwise geeft één praktische fietsvaardigheidstraining aan leerlingen van de groepen 5, 6 en 7.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★

N.b.: Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Bas van Rossen, ANWB Streetwise projectbureau, anwbstreetwise@anwb.nl 088 269 8543
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

ANWB Fietsmasters bestaat uit één les van anderhalf uur voor elke groep 5, 6 en 7. De les wordt gegeven door een ANWB-instructeur samen met een vrijwilliger. De leerkracht van de groep is bij de les aanwezig.

Korte karakteristiek

Na een korte introductie in de klas gaan de kinderen buiten fietsen op een uitdagend en dynamisch opgezet parcours, dat steeds moeilijker wordt gemaakt. Het aanbod wordt aangepast op het niveau van de leerlingen.

In de klassikale introductie wordt aandacht besteed aan praktische opdrachten op het schoolplein. Tijdens de les gaan de leerlingen zelf aan de slag en worden ze maximaal betrokken om de fietsvaardigheden te oefenen en uit te breiden. Na de les bespreekt de instructeur de les en evalueert samen met de leerlingen aan de hand van een aantal voorbeeldvragen de fietsvaardigheden.

Methodiek

Voor de Fietsmasters lessen worden diverse didactische werkvormen toegepast, wat een doeltreffende aanpak is om tegemoet te komen aan de behoeften van de diverse doelgroepen, ongeacht hun niveau. Hieronder worden deze werkvormen beschreven:

  • Instructievormen: Deze worden gebruikt om informatie over te brengen en om de leerlingen in te wijden in nieuwe onderwerpen.
  • Interactievormen: Hierbij stelt de instructeur vragen aan de leerlingen, die vervolgens reageren. Alle leerlingen krijgen de kans om deel te nemen, zelfs de meer verlegen studenten. Dit is een geschikte werkvorm om de lesstof te verwerken en om open te staan voor anderen.
  • Opdrachtvormen: Deze werkvormen stimuleren de leerlingen om hun eigen kennis toe te passen, wat ook een beroep doet op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
  • Spelvormen: Door middel van spelvormen wordt de lesstof op een speelse manier uitgelegd en op een actieve manier getoetst. Er zijn verschillende soorten spelvormen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de slakkenrace.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

ANWB Streetwise Fietsmasters komt met een instructeur en vrijwilliger naar de school. Zij nemen de benodigde materialen mee, zetten het parcours uit en ruimen dit alles na de les ook weer op. De school zorgt voor een schoolplein / parkeerplaats die ongeveer 300m2 groot is. De kinderen hebben elk een fiets nodig. Voor de inleiding van de les hebben we een lokaal met digibord  nodig. De les duurt ongeveer 90 minuten.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek 

Effectmeting is in juni 2022 uitgevoerd door Markteffect in Provincie Limburg.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
ANWB
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs, Speciaal onderwijs
Onderwerp
Afleiding, Dagelijkse routes, Gevaarlijk gedrag, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk