Programma Doortrappen

Het programma Doortrappen ondersteunt provincies en gemeenten om van hun oudere, fietsende inwoners bewuste en zekere Doortrappers te maken. Heldere informatie, tips en activiteiten op meerdere plekken in de gemeente helpen de Doortrapper bewust te worden en simpele aanpassingen direct in de praktijk te brengen. Doortrappers gaan met elkaar op verschillende momenten in gesprek over fietsen en ouder worden, en motiveren elkaar.

Beoordeling

Deze interventie is niet getoetst.

Praktische informatie

Contactgegevens: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, contactpersoon: programmabureau doortrappen, programmadoortrappen@gmail.com 
Kosten: Gratis

Introductie

Met Doortrappen wil het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat fietsende ouderen bewust maken van het aspect veiligheid, door dit onderwerp bespreekbaar te maken op de plekken waar ouderen al zijn. Vervolgens gaat het erom hen te verleiden tot aanpassingen aan de fiets of in gedrag. Via hun eigen vertrouwde netwerk in de gemeente en op logische momenten krijgen de fietsers tips, informatie en interventies aangeboden die hen bewust maken van de mogelijkheden die zij hebben om hun eigen fietsveiligheid te verbeteren.

Dat lukt, door fietsveiligheid te koppelen aan bewegen en actief blijven, door niet betuttelend te zijn en door de Doortrappen-boodschap in herkenbare stijl vorm te geven, consistent door te voeren en te blijven herhalen. Het resultaat? Minder ongelukken, gezondheidswinst, een betere kwaliteit van leven.

Doortrappen is een programma dat bestaat uit een onderbouwde methode, meerdere interventies en communicatiemiddelen. Het is geen eenmalige actie: het verdient de voorkeur dat de Doortrappers op meerdere plekken en momenten met het programma in aanraking komen. 

Korte karakteristiek

Het programma Doortrappen is gebaseerd op een route waarin een onbewuste oudere fietser zich in acht stappen ontwikkelt tot een bewuste fietser, die zelf actie onderneemt om zeker en veilig te kunnen blijven fietsen. De persoon Carla is de fictieve vertegenwoordiger van de groep oudere fietsers die centraal staat in Doortrappen. De route is ontwikkeld aan de hand van diverse gesprekken met de doelgroep, de ouderen zelf. Uit dit onderzoek is de persona Carla, onze ijkpersoon ontstaan.
 
Doortrappen kent eerst een voorbereidende fase. Vervolgens zijn er acht stappen die door Carla doorlopen worden en toewerken naar een Carla die bewust zelf stappen onderneemt om haar fietsveiligheid te vergroten. In elke stap ontmoet zij mensen en organisaties die hierin een rol spelen. 

Meedoen is makkelijk

Doortrappen bestaat uit een landelijk netwerk met vertakkingen in provincies en gemeenten. Het is een programma waarmee met bescheiden inspanning een duurzame impact kan worden bereikt met:

  • Een nieuwe aanpak die de doelgroep activeert
  • Een aansprekende lokale invulling; dichtbij huis
  • Doortrappen activiteiten die worden gevlochten in bestaande activiteiten, zoals een gymles of een fietstocht. Dus niet alleen maar extra werk voor de professional!
  • Een digitaal platform vol met praktische middelen, kennis en ondersteuning zoals oa:
    • de kant-en-klare gesprekskaarten, die individueel of in de groep het gesprek over (veilig) fietsen makkelijker op gang brengen
    • een fietsenmakerspakket met o.a. een stuurhanger en poster, zodat zij de ouderen kunnen adviseren in het aanpassen of bij het kopen van hun fiets
    • communicatie uitingen die gebruikt kunnen worden voor op prikborden, maar ook in direct contact met de doelgroep

Doortrappen in jouw gemeente? Dat kan!

Maak kennis met onze Doortrappen organisatie: Dit kan met het landelijke programmabureau (mail: programmadoortrappen@gmail.com), of maak een afspraak met de kwartiermaker in de provincie en op gemeentelijk niveau met de Doortrappen coördinator om te bespreken wat voor jou mogelijk is. Op het platform doortrappen vind je na registratie contactgegevens, tips, verhalen en de uitgebreide toolkit voor partners en professionals. In deze toolkit kant-en-klare interventies, instrumenten, communicatiemiddelen en kennis over veilig(er) fietsen.
 
Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt uitgevoerd met medewerking van provincies, vervoerregio’s en gemeenten, en met landelijke partners als Beter Oud, BOVAG, Fietsersbond, het ministerie van VWS, Sportkracht12, Veilig Verkeer Nederland, VeiligheidNL en vele anderen. 

Aanvullende informatie

Doel van het programma Doortrappen is bewustwording en gedragsverandering bij de oudere fietser. Dit wordt helaas niet bereikt met een enkele interventie, maar vraagt om meerdere interventies en communicatie-uitingen op meerdere plekken en momenten. Alleen op die manier verwachten we daadwerkelijk gedrag te veranderen. Voordeel van het programma is dat je gebruik kunt maken van alles wat er al wordt aangeboden aan ouderen in de gemeente, en dat door samen te werken in een lokaal netwerk van organisaties en verenigingen, je de slagkracht van het programma flink kunt vergroten. 

Evaluatie

Voor het onderzoek Doortrappen: Monitoring & Evaluatie 2023 hebben 11 kwartiermakers en 71 coördinatoren van Doortrappen een online vragenlijst ingevuld in het najaar van 2023. Mulier Instituut voerde dit onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De evaluatie is hier beschikbaar.

Aangesloten producten:

De volgende producten uit de Toolkit Permanente Verkeerseducatie zijn aangesloten bij het Programma Doortrappen:

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Doelgroep
> 60 jaar
Onderwerp
Kwetsbare verkeersdeelnemers, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
E-bike, Fiets
Regio
Landelijk