Verkeersveiligheidstraining

Uit onderzoek blijkt dat 98% van alle ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen! Dit heeft in veel gevallen te maken met onvoldoende defensief en alert rijgedrag. Het NIV richt zich daarom op gedragsverandering door bewustwording. Om dit te bereiken confronteren wij u tijdens deze opleiding onder andere met noodsituaties. U ervaart hoe u reageert op zo’n moment. Dit levert een bijdrage aan verantwoord rijgedrag en vergroot uw voertuigbeheersing. Wij bevelen u daarom aan deze opleiding met uw eigen (bedrijfs)auto te volgen. Deze opleiding bestaat uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. Tijdens het theoriedeel ervaart u op interactieve wijze de risico’s op de openbare weg. In het praktijkgedeelte besteden wij volop aandacht aan onderwerpen die u dagelijks van pas komen.

Beoordeling

Deze interventie is niet getoetst.

Praktische informatie

Contactgegevens: W.J. van Veldhuizen; tel 06-47147522, woutervanveldhuizen.nl
Kosten: Prijs op aanvraag.

Verschijningsvorm

De theorie van de training wordt klassikaal verzorgd. Bij het praktijkgedeelte zitten maximaal 2 deelnemers in 1 voertuig. Buiten het voertuig wordt uitleg en onderbouwing gegeven over de uit te voeren opdracht. Vervolgens zullen de deelnemers zich bewust worden van hun eigen gedrag. De training duurt van 8.00 tot 16.00 uur.

Korte karakteristiek

Eerst wordt in klassikale vorm, op interactieve wijze met de deelnemers gesproken over ongevalsoorzaken en wat zij kunnen doen om het aantal ongevallen en de daarbij betrokken dodelijke slachtoffers te reduceren. De onderwerpen en werkvormen staan in het lesplan omschreven. Tijdens het praktijkgedeelte zal de deelnemer zich bewust worden van zijn/haar tekortkomingen.

Methodiek

Op interactieve wijze wordt de deelnemer op zijn/haar gedrag in het verkeer gewezen. De deelnemers worden geconfronteerd met hun eigen gedrag. In het lesplan staat volledig de inhoud van de training omschreven.

Inzetbaarheid & gebruiksvoorwaarden

De voorkeur gaat uit naar het trainen in het eigen voertuig, waar dagelijks mee wordt gereden. Juist dan komt het eigen gedrag en de eigen tekortkomingen eerder naar voren. De training vindt plaats op het Verkeersveiligheidscentrum van het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid in Barneveld. De tijden van de training zijn in principe van 08.00 tot 16.00 uur. In overleg kunnen andere tijden worden aangehouden. (bijv. 09.00-17.00 uur)

Aanvullende informatie

In het productprofiel, vermeld op de website van het niv staat een volledige omschrijving van deze training.
www.niv.nl  tab opleidingen – tab particulieren – Verkeersveiligheid I

Evaluatieonderzoek

Een effectmeting is alleen gedaan bij de landbouwvoertuigen. Deze is uitgevoerd door Royal Haskoning DHV.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid
Doelgroep
16-25 jaar, 25-60 jaar, > 60 jaar
Onderwerp
Gevaarlijk gedrag, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Auto