3D Afleiding Car (klassikaal)

3D-Afleiding Car klassikaal is een programma waarbij leerlingen plaats mogen nemen in de 3D-Afleiding Car simulator. Hierin krijgen deelnemers in een Virtual Reality-wereld door middel van een VR bril, de kans om met eigen ogen en het volledige verstand te beleven wat het effect is van afleiding achter het stuur. Dat gaat natuurlijk niet goed! Aanvullend mogen de leerlingen ook een Pitch over de risico’s van afleiding in het verkeer geven. Ten slotte doen ze mee met het Distracted Driving Game welke onder andere gaat over risicoperceptie en het begrijpen dat een auto zich veel minder goed laat besturen wanneer je afgeleid bent.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
* De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Pieter Folkertsma, 06-30006025, pieter@ryd.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

3D-Afleiding Car klassikaal is een lesprogramma dat per blokuur wordt gegeven. Deze komt gedurende één dag langs bij een school. Het programma wordt begeleid door een campagneteam van Responsible Young Drivers.

Korte karakteristiek

De klassikale inzet van 3D-Afleiding Car bestaat uit een drietal onderdelen die tezamen klassikaal worden ingezet. Het hoofdonderdeel is de 3D-Afleiding Car simulator. Echter, om te voorkomen dat een gehele klas hiervoor in de rij moet staan wachten en om de leerlingen extra theoretische kennis mee te geven, zijn de onderdelen ‘Pitch’ en het ‘Distracted Driving Game’ toegevoegd. Zodoende kan de klas in groepjes worden opgesplitst waardoor iedere leerling actief wordt betrokken bij één van de onderdelen, na enige tijd wisselen de groepjes door naar het volgende onderdeel.

Methodiek

3D-Afleiding Car:
Na afloop van de deelname in de simulator wordt door het RYD-campagneteam een bewustwordingsgesprek gevoerd met de deelnemer In het peer-to-peer gesprek worden de verdovende en stimulerende middelen besproken. Hierdoor krijgt de jongere kennis over welke soorten afleiding er zijn. Ook weet de jongere de effecten van afleiding en de gevolgen die daardoor in het verkeer kunnen ontstaan.
Na deelname in de 3D-Afleiding Car simulator en een gesprek met de peer, is de jongere in staat een bewuste keuze te maken over zijn toekomstige gedrag. De doelgroep heeft het rijden terwijl gebruik wordt gemaakt van de mobiele telefoon op virtuele wijze ervaren, waardoor de jongeren kennis en inzicht hebben gekregen over de gevaren hiervan.

Pitch:
De inhoud van het lesprogramma (context gericht) wordt gebracht door campagneteamleden, die in dezelfde leeftijdscategorie zitten als de leerlingen. Door dit peer-to-peer principe is het lesprogramma afgestemd op de belevingswereld van de doelgroep. Bij de pitch ligt de nadruk op samenwerking onderling, waardoor het onderwerp ‘afleiding in de auto’ besproken wordt (gesprekstechnieken).

Distracted Driving Game:
Het campagneteam voert gesprekken met de klas met behulp van het ‘Distracted Driving Game’. Spelenderwijs leren deelnemers dat afleiding invloed heeft op de mate waarin ze een auto kunnen besturen (waargenomen gedragscontrole). Ook helpt het hen begrijpen dat er door afleiding gevaarlijke situaties ontstaan in het verkeer (risicoperceptie).

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Responsible Young Drivers zorgt voor de gehele uitvoering van de campagne. De campagne wordt ingezet op scholen. De lessen worden klassikaal gegeven. De lessen worden gegeven in blokuren. Per dag kunnen er vier lessen worden gegeven. Voor de inzet is een klaslokaal nodig.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is nog niet voor ieder van de onderdelen waaruit dit programma bestaat een onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. Deze worden nog uitgevoerd.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Responsible Young Drivers
Doelgroep
16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
Onderwerp
Afleiding, Gevaarlijk gedrag, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Auto