Tussen School en Thuis

Bij Tussen School en Thuis staat de verkeerssituatie rondom Amsterdamse scholen centraal. Leerlingen brengen zelf gevaarlijke verkeerssituaties, die zij tegenkomen op de route tussen school en thuis, in kaart. Daarna fotograferen de leerlingen en een fotograaf deze situaties. De foto’s vormen de basis voor de verkeerslessen van Tussen School en Thuis.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.B. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: T. Thobe, directeur C. Limmen, projectleider, 020 799 00 60, info@verkeerspleinamsterdam.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

 Verschijningsvorm

Tussen School en Thuis bestaat uit digitale fotolessen die per school op maat gemaakt worden. De foto’s worden in de omgeving van de school gemaakt. Op iedere foto staan twee kinderen van de school, die een verkeerssituatie toelichten met behulp van tekstwolkjes en animaties.
Bij iedere fotoles hoort een werkblad met vragen en opdrachten. Binnen de werkbladen wordt verwezen naar de bijbehorende theorie over het betreffende thema. De theorie is in het online programma opgenomen.

De fotolessen worden aangevuld met:

  • Virtual-reality lessen
  • Online verkeersspellen
  • Kijkopdrachten
  • Groepsdiscussies
  • Online toetsen

Voor iedere school wordt een pakket van 15-20 digitale fotolessen ontwikkeld. Daarnaast kan iedere school alle fotolessen uit het programma downloaden. In totaal zijn ongeveer 3000 fotolessen beschikbaar.
De lessen vormen een goede voorbereiding voor het Theoretisch Verkeersexamen. 

Korte karakteristiek

De basis van het lesmateriaal wordt gevormd door de fotolessen. In combinatie met het verkeersdidactisch gesprek maken deze de verkeersregels inzichtelijk. Er is een opbouw in de lessen van vrij basaal naar steeds complexer. Eerst worden de basisthema’s behandeld: de voetganger, de bestuurder, veilig oversteken, een veilige fiets en verkeersborden. Daarna worden de voorrangsregels behandeld, alsmede het thema afslaan op de fiets. Daarna worden specifieke verkeersthema’s behandeld die in de buurt van de school aanwezig zijn (bijvoorbeeld: het zebrapad, voetgangerslichten, de uitrit). Tevens worden specifieke verkeerssituaties behandeld die door leerlingen aangemerkt zijn als onveilig (bijv. zichthinder). Bij iedere school worden ook de dode hoek en de telefoon/mp3-speler in het verkeer behandeld.

Voor de thema’s links afslaan, de dode hoek en de telefoon kunnen leerlingen extra oefenen in een virtual reality setting. Hiervoor zijn speciale VR-lessen ontwikkeld.

In het verkeersbordenspel kunnen leerlingen oefenen met de betekenis van verkeersborden.

Bij de kijkopdrachten maken leerlingen zelf een analyse van een verkeerssituatie (bijvoorbeeld: hoeveel bestuurders stoppen wel of niet voor een zebrapad?).

In de groepsdiscussies wordt ingegaan op het nut van verkeersregels en de achtergronden van gedrag (bijvoorbeeld: waarom is het belangrijk om richting aan te geven op de fiets?)

In de online toetsen wordt getoetst in hoeverre leerlingen de behandelde stof begrepen hebben.  

Methodiek

Tussen School en Thuis richt zich op de ontwikkeling van het actief verkeersbewustzijn bij leerlingen. Het verkeersdidactisch gesprek is hier een nadrukkelijk onderdeel van. Op iedere fotoles staan één of enkele thema’s centraal. De fotoles wordt eerst besproken in de groep. Daarna wordt de betreffende theorie besproken in de groep. Daarna gaan kinderen zelf aan de slag met de vragen en opdrachten op het werkblad. De mondelinge bespreking en de schriftelijke verwerking duren samen ongeveer 30 minuten.   

De lessen zijn bedoeld voor leerlingen in groep 5 t/m 8. De opbouw van de lessen is hierop afgestemd. Hierdoor discussiëren leerlingen regelmatig over de verkeerssituaties in de buurt, en ontstaat steeds meer verkeersbewustzijn.  

Inzet en gebruiksvoorwaarden

De lessen worden per school op maat gemaakt. Aan het begin van het traject vindt in groep 6 of 7 de Inventarisatieles plaats. Deze les wordt gegeven door een VPA-medewerker. De leerlingen geven in de online tool hun route van school naar school aan. Ook markeren ze de onveilige punten die ze op deze route tegenkomen.

Daarna vindt de Fotografie plaats. Twee leerlingen uit groep 6 of 7 worden gefotografeerd in verkeerssituaties. Deze foto’s vormen de basis voor het lesmateriaal.

Zodra de fotolessen ontwikkeld zijn, wordt een Bouwbijeenkomst georganiseerd. Een VPA-medewerker presenteert het lesmateriaal aan de leerkrachten van groep 5 t/m 8. Ook wordt besproken welke plek Tussen School en Thuis binnen het bestaande verkeersonderwijs van de school krijgt.
Daarna volgen de Demonstratielessen. Een VPA-medewerker verzorgt een verkeersles in de groepen 5 t/m 8.
Kort hierna wordt een Ouderbijeenkomst georganiseerd. Een VPA-medewerker bespreekt met ouders/verzorgers hoe zij thuis met het lesmateriaal aan de slag kunnen gaan. 

Aanvullende informatie

Tussen School en Thuis is een onderdeel van de Amsterdamse Verkeerslijn. Dit zijn alle verkeerseducatieprojecten op scholen en kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 18 jaar in de gemeente Amsterdam. Tussen School en Thuis is een goede voorbereiding voor het Theoretisch Verkeersexamen. Het behandelt alle thema’s die ook in het Theoretisch Verkeersexamen aan de orde komen.

Het lesmateriaal van Tussen School en Thuis is te vinden op amsterdam.tussenschoolenthuis.nl/. Om in te loggen heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Meer informatie over Tussen School en Thuis, alsmede over de Amsterdamse Verkeerslijn, kunt u vinden op www.verkeerspleinamsterdam.nl

Evaluatieonderzoek

Er is geen wetenschappelijke effectmeting uitgevoerd naar de effecten van dit product.

Binnen het programma wordt getoetst in hoeverre de leerlingen de stof begrepen hebben. Dit is tevens een goede voorbereiding voor het Theoretisch Verkeersexamen. Er zijn vier toetsen; één voor ieder leerjaar.

Na implementatie van het programma wordt een online evaluatie uitgevoerd. Hier kunnen leerkrachten feedback geven over hun tevredenheid over Tussen School en Thuis.

Samenvatting

Tussen School en Thuis is een verkeerseducatieproject voor alle basisscholen in de gemeente Amsterdam. Per school wordt een pakket van 15-20 digitale fotolessen ontwikkeld, waarin zowel de basisregels als specifieke verkeerssituaties in de buurt van de school behandeld worden. Daarnaast worden ook situaties behandeld die door leerlingen zelf als onveilig aangemerkt worden. Omdat de verkeerssituaties op de foto’s herkenbaar zijn, krijgen de regels meer betekenis. Dit wordt versterkt doordat de leerlingen zelf betrokken zijn bij de ontwikkeling van het materiaal. De lessen zijn hierdoor optimaal afgestemd op de doelgroep.

De ontwikkeling en implementatie wordt verzorgd door Verkeersplein Amsterdam. Het pakket wordt gratis aangeboden aan alle basisscholen in Amsterdam.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Verkeersplein Amsterdam
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk