Veilig op weg! Blijf uit de dode hoek

Met de Dode hoek les van Veilig Verkeer Nederland ontdekken kinderen en hun ouders op een eigentijdse, laagdrempelige manier én met hulp van een vrachtautochauffeur hoe zij uit de dode hoek blijven. Om zo samen veilig van A naar B te komen in het verkeer. Kinderen nemen letterlijk plaats op de stoel van de chauffeur om dit zelf te ervaren. Deze gastles is gemaakt voor bedoeld voor kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs en in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Servicecentrum Veilig Verkeer Nederland, info@vvn.nl, 088 524 88 00 en Hanne Besseling, hbesseling@tln.nl, 079 363 61 77.
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Veilig op weg! Blijf uit de dode hoek is een gastles voor maximaal 30 leerlingen en duurt 90 minuten. Na afloop van de gastles, die bestaat uit een theorie- en praktijkdeel, krijgen leerlingen een thuisopdracht mee. Met de thuisopdracht kunnen de leerlingen hun ouders uitleggen hoe de dode hoek werkt en wat de gevaren zijn. De thuisopdracht komt samen met de app ‘Uit de hoek’. Deze gratis augmented reality smartphone applicatie toont verschillende dodehoeksituaties en leert ouders en kinderen hoe zij daar op een veilige manier mee omgaan.

Korte karakteristiek

De gastles Veilig op weg! Blijf uit de dode hoek bestaat uit vaste lesfasen, namelijk:

  • Introductie: De les begint met een introductie waarin leerlingen met behulp van een woordspin voorkennis en eigen ervaringen delen. 
  • Instructie: De instructie vindt plaats a.d.h.v. een instructiefilm met quizvragen. 
  • Verwerking: Na de film gaan de kinderen voor de verwerking in groepjes op een gezamenlijk werkblad aan de slag met opdrachten waar ze punten mee kunnen verdienen. Tegelijkertijd gaan twee groepjes naar het praktijkdeel buiten (groepen rouleren) en nemen kinderen om beurten plaats op de stoel van de vrachtautochauffeur. Hier ervaren zij zelf hoe de dode hoek werkt en hoe je hier op een veilige manier mee omgaat.
  • Evaluatie: Zodra alle groepjes ook het praktijkdeel hebben afgerond volgt een klassikale afsluiting. Ervaringen en het geleerde worden besproken en zetten de leerlingen om naar een tip die zij schrijven op een ansichtkaart, gericht aan de ouder(s)/verzorger(s). Leerlingen krijgen ook een thuisopdracht mee.
  • Thuisopdracht: Het doel van de thuisopdracht is dat ouders/verzorgers zich opnieuw bewust worden van de gevaren van de dode hoek en hoe zij op een veilige manier met de dode hoek omgaan.  Onderdeel van de thuisopdracht is de augmented reality app ‘Uit de hoek’ die ouder en kind samen spelen.

Methodiek

De gastles Veilig op weg! Blijf uit de dode hoek is gericht op kennisuitbreiding en bewustwording onder zowel kinderen als hun ouders/verzorgers.

Kinderen

Veilig op weg! Blijf uit de dode hoek is opgebouwd volgens het IGDI-model en voldoet aan de maatstaven van de Piramide van Sousa. Dit betekent dat kinderen tijdens de gastles een actieve rol aannemen, praktijkervaring opdoen en aan elkaar uitleggen wat zij hebben geleerd.
Het feit dat leerlingen naast het opdoen van theoretische kennis ook mogen plaatsnemen in een vrachtauto, om de gevaren van de dode hoek zelf te ontdekken, is een unieke ervaring en zorgt voor een maximaal leerrendement.

Ouders/verzorgers

De thuisopdracht die de leerlingen meekrijgen wordt ondersteund met de gratis augmented reality app Uit de hoek. Binnen deze game zoeken ouders en kinderen samen naar schoolspullen die op weg naar huis uit de tas zijn gevallen en komen daarbij steeds in dodehoeksituaties terecht. Doordat ouders en kinderen de game samen spelen en leren over de dode hoek, stijgt ook onder ouders het kennisniveau en bewustwording.

De app sluit aan op recent onderzoek waaruit blijkt dat ouders behoefte hebben aan tools om thuis aandacht te besteden aan verkeersopvoeding.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Veilig op weg! Blijf uit de dode hoek is een gastles voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en voor leerlingen uit het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Een gastdocent en een vrachtautochauffeur verzorgen in samenwerking met de leerkracht de gastles. Voor het goed uitvoeren van de gastles is actieve medewerking van de leerkracht nodig en hij/zij dient de gehele les aanwezig te zijn. Ook dient de school minimaal één begeleider (verkeersouder, stagiaire, etc.) beschikbaar te stellen die gedurende de les assisteert en de leerlingen van en naar de vrachtauto begeleidt. In sommige gebieden is het nodig dat de school een vergunning regelt voor het parkeren van de vrachtauto en dat zij buurtbewoners over de gastles informeren.

Voorafgaand aan de gastles vult de school een deelnameformulier in.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Binnen de app Uit de hoek is een effectmeting ingebouwd die voor en na de game de kennis over de dode hoek meet en met de gebruikers deelt.

Conclusie

Veilig op Weg! Blijf uit de dode hoek is een gastles voor maximaal 30 leerlingen en duurt 90 minuten. Tijdens het praktijkdeel van de gastles nemen leerlingen plaats op de stoel van een echte vrachtauto en ontdekken zo de gevaren van de dode hoek. Na afloop van de gastles maken leerlingen een thuisopdracht en krijgen zij toegang tot de augmented reality app Uit de hoek. Deze game toont verschillende dodehoeksituaties en leert hoe je hier op een veilige manier mee omgaat. Ouders en kind spelen deze game samen.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Veilig Verkeer Nederland
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Gevaarlijk gedrag, Ouders of verzorgers
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk