Veilig Verkeer Project

Verkeersles in de grote gele trucks van de Chauffeursvereniging. Leerlingen volgen een interactieve en afwisselende les met professioneel filmmateriaal over relevante verkeersonderwerpen. Buiten de truck leren ze alles over de dode hoek en andere gevaarlijke verkeerssituaties en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze zichtbaar zijn voor de chauffeur.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel.

Praktische informatie

Contactgegevens: Klaas Hoekstra, tel 058-2674222, janniehoekstra@telfort.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

In de grote gele truck krijgen leerlingen 15 korte filmpjes te zien over verschillende verkeerssituaties, welke daarna worden besproken met de leerlingen door de lesgevende chauffeur. Vervolgens gaan de leerlingen naar buiten om in de praktijk de dode hoeken van een vrachtwagen te ervaren. De gehele les duurt 45 minuten. Zowel de lestijd als de inhoudelijke onderwerpen kunnen aangepast worden aan de wensen van de school.

Korte karakteristiek

Onderwerpen:

 • Dode hoek bij truck / bus; dit onderwerp komt in verschillende vormen aan de orde.
 • Appen op de fiets
 • Fietsverlichting
 • Gedrag bij bushalte
 • Gedrag bij spoorwegovergang
 • Met z’n drieën naast elkaar fietsen
 • Veilig oversteken; dit onderwerp komt in verschillende vormen aan de orde.

Alle onderwerpen worden in korte filmpjes getoond aan de leerlingen. De filmpjes  tonen zowel de probleemsituatie als de oplossing / het gewenste gedrag. Na elk filmpje wordt het onderwerp met de leerlingen besproken in de vorm van een groepsdiscussie, waarbij de leerlingen hun eigen ervaringen en meningen kunnen delen. Ten slotte herhalen zij met de lesgevende chauffeur de belangrijkste informatie / kernpunten (onderwijsleergesprek). Een aantal onderwerpen komt in meerdere filmpjes op verschillende manieren aan de orde. In het praktijkonderdeel (buiten bij de truck) ervaren de leerlingen zelf waar de dode hoeken van een vrachtwagen zitten.

Methodiek

 De CVF plaatst de vrachtwagen, met klaslokaal achterin, op het schoolplein. In dit lokaal toont de CVF de kinderen korte inleidende filmpjes (van 20 seconden) om hen bewust te maken van mogelijke gevaren in het verkeer. In deze filmpjes geeft een voice-over stem toelichting op de getoonde verkeerssituatie en de potentiële gevaren. Vervolgens toont het filmpje de veilige verkeersoplossing en het gewenste gedrag in een dergelijke verkeerssituatie. Hiermee krijgen de kinderen voor ieder getoond verkeersprobleem een concrete en veilige oplossing/handelingsperspectief aangeboden. Tenslotte bespreekt de chauffeur van de CVF de situatie met de leerlingen, waarbij de chauffeur de leerlingen aanmoedigt eigen ervaringen met onveilige verkeerssituaties te delen en daarbij ook het alternatieve veilige/gewenste gedrag te benoemen. Doordat de leerlingen zelf het gewenste gedrag formuleren, vindt er self-persuasion plaats en wordt de intrinsieke motivatie van de leerlingen (om veilig verkeersgedrag te tonen) vergroot. De chauffeur besteed aandacht aan alle leerlingen, en zorgt ervoor dat iedereen minimaal één keer aan de beurt komt om zijn/haar ervaringen te delen. Na afloop van de filmpjes en bespreking, neemt de chauffeur de kinderen mee naar buiten waarbij hij hen vraagt om de dode hoeken bij de vrachtwagen aan te wijzen en vervolgens aan te geven waar zij wél veilig kunnen fietsen (self-experience). De chauffeur vraagt alle leerlingen om op een veilige plek te gaan staan rondom de truck, waarbij enkele leerlingen in de cabine aangeven wie wel en niet zichtbaar is in de spiegels. Ten slotte wijst de chauffeur de witte achterlichten aan die gaan branden wanneer de vrachtwagen achteruit gaat rijden. Ook hierbij krijgen de kinderen weer een concreet handelingsperspectief aangeboden.

Inzetbaarheid & gebruiksvoorwaarde

 • Geschikte locatie voor het plaatsen van de truck
 • Stroomvoorziening
 • Groepen van maximaal 40 leerlingen per ronde (max. 240 leerlingen per dag)
 • Lestijd 45 minuten (kan aangepast worden aan de wensen van de school)

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

In 2020 is er op wetenschappelijke wijze door een onafhankelijke partij een effectmetingsonderzoek uitgevoerd.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Chauffeursvereniging Friesland
Doelgroep
4-12 jaar, 12-16 jaar
Schooltype
Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Gevaarlijk gedrag
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger, Zwaar verkeer
Regio
Landelijk