Fiets4Safe

Eigentijdse en actuele theaterproductie met een heuse rechtszaak tussen advocaten en de rijdende fietsrechter voor groep 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Kan een enerverende rechtszaak het onverantwoord gedrag van stoere en snel afgeleide fietsers veranderen? Fiets4Safe vraagt hierbij om de inzet van een kundig en onafhankelijke jury!

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Henk Koop, info@koop-co.nl, 0521-345244
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De Theaterworkshop Fiets4Safe is een interactief en praktijkgerichte interventie/project van 1 lesuur (45, 50 of 60 minuten) en wordt éénmalig gegeven zonder een opvolg les. Wel is er een (digitale) lesbrief beschikbaar om een vervolg les hieraan te besteden. Echter dit wordt door de school in eigen beheer uitgevoerd. 

Korte karakteristiek

De theaterworkshop Fiets4Safe met een nagespeelde rechtszaak bestaat uit een multimediale introductie door een presentatrice van dienst. Hij//zij gaat in op het onverantwoorde of verantwoorde gedrag van de leerlingen als zij op de fiets zitten. Afleiding in het verkeer staat hierbij centraal. Ook worden de leerlingen vooraf bevraagd hoe zij zich zelf zien als fietser. Veilig en correct of juist het tegenovergestelde.

Tijdens deze presentatie wordt een korte film getoond over een groep scholieren die de school-thuis-route fietst en onderweg voortdurend in conflict komen met andere weggebruikers door groepsdruk. De film is de opmaat voor de rechtszaak welke bestaat uit diverse cases met een tweetal uitgesproken advocaten en een de rijdende fietsrechter.

De leerlingen worden gevraagd om na iedere cases een jury oordeel te geven. Zodoende kunnen leerlingen hun invloed aanwenden om het gewenste gedrag via pleidooien van de advocaten te realiseren. Het programma wordt afgesloten met de ‘Fiets4safe kennisquiz. Deze quiz bestaat uit een aantal vragen welke in de rechtszaak zijn behandeld. De winnaar ontvangt een passende prijs. 

Methodiek

Door middel van rollenspellen door acteurs worden leerlingen bewust gemaakt van onveilig fietsgedrag in het verkeer. Hierbij staat veilig en positief gedrag van leerlingen op de fiets altijd centraal. Vervolgens wordt door de film en het daaropvolgende rollenspellen door acteurs onverantwoord en risicovol gedrag zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. De leerlingen worden hierbij betrokken om preventief te leren handelen en om eigen verantwoordelijkheid durven te nemen om zodoende negatieve groepsdruk te doorbreken. Een kennisquiz sluit het programma af en staat stil bij een aantal belangrijke regels voor gedrag op de fiets welke uit de cases van de rechtszaak naar voren zijn gekomen. 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Fiets4Safe is een kant-en-klare theaterworkshop en vergt een geringe inspanning van de scholen van het voortgezet onderwijs. Fiets4Safe neemt eigen materialen zoals multimedia presentatievormen inclusief geluid, beeld en schermen mee. De school faciliteert alleen in de benodigde ruimte (aula, theaterlokaal, gymzaal of groot lokaal) en zorgt voor voldoende leerlingen (maximaal 75 leerlingen per lesuur) die een zitplaats in theatervorm hebben (rijen stoelen/banken met middenpad). Er worden maximaal 4 lesuren/theaterworkshops uitgevoerd per school per dag. Vooraf wordt een draaiboek en alle relevante informatie over Fiets4Safe aan de scholen beschikbaar gesteld.Fiets4Safe is geschikt voor alle onderwijsniveaus van PRO tot VWO.    

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Na afloop van de uitvoeringen worden onderwijsinstellingen gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Deze evaluatieformulieren worden eventueel gebundeld aan de opdrachtgever/subsidieverstrekker beschikbaar gesteld.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
ZAT Projectenbureau
Doelgroep
12-16 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Afleiding
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk