Verkeerskwis

De Verkeerskwis van Buro TAB en Contact Onderwijsadviesbureau is verkeerseducatie in een competitieve en theatrale setting voor de groepen 6 van het basisonderwijs. De verkeerskennis van de leerlingen wordt getoetst in een online vragenlijst, waarna de antwoorden klassikaal aan de hand van een Lesbrief voor de leerkrachten besproken worden. Op de onderdelen waarop de leerlingen minder scoren kunnen verdiepende opdrachten uitgevoerd worden, waardoor de verkeerskennis op die onderdelen verbeterd wordt.

Op basis van de klas score worden de leerlingen uitgenodigd voor de lokale verkeerskwis finale. Een theatrale en interactieve finale waar de verkeersvragen in rondes worden ingeleid door sketches, video clips en eigen ontwikkelde apparaten voor o.a. afleiding. De leerlingen kunnen hier zowel in de zaal, als later op het grote podium via buzzers de verkeersvragen beantwoorden. De antwoorden worden daarna op het podium door de presentatrice toegelicht. Met als slotronde de beste drie klassen in de strijd voor de titel; winnaar Verkeerskwis finale. Doordat de leerlingen de stand realtime volgen, er jokervragen in samenspraak met de zaal zijn wordt iedere leerling uitgedaagd deel te blijven nemen en de uitleg te volgen. Hiermee maken we de finale een doorlopende verkeersles voor enkele honderden leerlingen.

Op basis van de klasse score bij de op wetenschappelijke basis opgestelde online vragenlijst kan de stand van verkeerkennis per klas – en leerling- gemeten worden en vergeleken worden met de andere lokale scholen. Ook op onderdelen kunnen we de kennis meten en de school adviseren wat betreft verbetering van het verkeersonderwijs.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b.: Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Henk Kroes, h.kroes@burotab.nl, 074-2914477 of 06-22465174, Ronalt Vrieling, ronalt@contact-onderwijsadviesbureau.nl, 06-18372558
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De verkeerskwis is een modulair opgebouwd  verkeerseducatie project met drie onderdelen

  1. Online Vragenlijst met een begeleidende Lesbrief  voor leerkrachten
  2. Lokale Verkeerskwis Finale
  3. Provinciale Verkeerskwis finale.

De online Vragenlijst neemt 20 minuten in beslag en kan klassikaal worden afgenomen. De toelichting op de antwoorden door de leerkracht aan de hand van de begeleidende Lesbrief duurt ongeveer 30 minuten. De tijd voor verdieping van de verkeerslesstof door extra opdrachten kan door de leerkracht zelf ingevuld en bepaald worden.

De lokale Verkeerskwis finale wordt door de producent georganiseerd en uitgevoerd. De finale wordt in een lokaal theater of soortgelijke locatie uitgevoerd en duurt 2 uur.

De provinciale Verkeerskwis finale wordt door de producent georganiseerd en uitgevoerd. De finale wordt in een centrale gemeente binnen de provincie georganiseerd in een theater of soortgelijke locatie. De finale duurt 2 uur en wordt door een voor groep 6 landelijk bekende presentator geleid.

Korte karakteristiek

In de online vragenlijst met lesbrief en de verkeerskwis komen alle voor groep 6 relevante verkeersonderwerpen aan de orde (gesteld in het leerdoelendocument Permanente Verkeer Educatie). Dit betreft zowel kennis van verkeersregels en verkeerstekens als toepassing van de kennis en invloed van eigen gedrag in het dagelijks verkeer.

Methodiek

De Verkeerskwis kent meerder educatieve methodieken. Zo is de Lesbrief opgebouwd voor de werkwijze van  doceren en het onderwijsleergesprek. Daarnaast is de verkeerskwis finale opgebouwd als theatrale werkvorm met een competitief  element – wat aansluit bij groep 6- en veel interactie met de leerlingen voor het verwerken van de aangeboden lesstof.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Het gehele verkeerseducatie project kan verzorgd worden door de producent. Wij verzorgen de contacten met de scholen, de uitvoering van de online vragenlijsten en de Verkeerskwis organisatie.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek 

Er heeft nog geen effectmeting plaats kunnen vinden, doordat het project in 2024 is ontwikkeld. Een wetenschappelijke effectmeting zal zo snel mogelijk plaats vinden.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Buro TAB en Contact Onderwijsadviesbureau
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Afleiding, Dagelijkse routes, Gevaarlijk gedrag, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Ouders of verzorgers, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Fiets, Passagier, Voetganger
Regio
Landelijk