Verkeerslessen AZC en ISK

De verkeerslessen AZC en ISK zijn er voor mensen die nieuw zijn in Nederland. De verkeerslessen worden op maat aangeboden om de Nederlandse verkeersregels en verkeersborden te leren en deze te kunnen toepassen in het verkeer.

Beoordeling

Deze interventie is niet getoetst

Praktische informatie

Contactgegevens: Marjolein van Eek, marjolein@stichtingsbv.nl, 0512-544610
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Mensen die uit het buitenland afkomstig zijn, kennen vaak de verkeersregels in Nederland niet goed. Om deze reden biedt de SBV voor deze groep verkeerslessen aan. De lessen bestaan zowel uit theorie als praktijk. Bij de lessen wordt gebruik gemaakt van een Powerpoint Presentatie (PPP) en kan gebruikt worden gemaakt van lesboeken.

Omdat de taal een probleem kan zijn bij de communicatie wordt er bij het lesgeven veel gebruik gemaakt van symbolen, tekens, gebaren en plaatjes.

Korte Karakteristiek

De verkeerslessen bestaan uit theorielessen en praktijklessen en worden gegeven door speciaal hiervoor opgeleide rijinstructeurs.

Theorie:

  • Soorten voertuigen
  • Plaats op de weg
  • Voorrang
  • Kruispunten en rotondes
  • Alcohol en drugs
  • Afleiding
  • Verkeersborden en verkeersregels

Praktijk:

  • Fietsparcours
  • Route fietsen in de omgeving

Methodiek

Aan de hand van een PPP worden gedurende meerdere lessen een aantal thema’s behandeld.
De lessen zijn interactief, de cursisten kunnen in een werkboek opdrachten uitvoeren. We starten altijd met theorie en gaan vervolgens de theorie toepassen in de praktijk. Er wordt dan bijvoorbeeld naar borden gekeken en lastige situaties onderweg.

Ook is er de mogelijkheid om ouders te ondersteunen bij de verkeersopvoeding en het veilig vervoeren van hun kinderen.

Inzetbaarheid en gebruikersvoorwaarden

De SBV verzorgt de lessen. Hiervoor is een beamer/digibord nodig. Voor een fietsparcours is een plek buiten nodig waar het parcours kan worden uitgezet. In de theoriegroep kunnen maximaal 30 cursisten deelnemen, in de praktijkgroepen maximaal 8 cursisten. Bij een praktijkrit in de omgeving moet er nog iemand meefietsen met de docent.

Voor het fietsparcours zijn minimaal 2 fietsen nodig, voor de praktijkrit een fiets per cursist.
De lesboeken die bij de lessen gebruikt kunnen worden, vallen buiten de kostprijs van de lessen en zullen indien gewenst apart moeten worden aangeschaft.
Voor de praktijk moeten cursisten wel kunnen fietsen.

Aanvullende informatie

Evaluatie onderzoek

Er is geen effectmeting gedaan van dit product.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Stichting Bevordering Verkeerseducatie
Doelgroep
16-25 jaar, 25-60 jaar, > 60 jaar
Onderwerp
Afleiding, Alcohol of drugs, Dagelijkse routes, Gevaarlijk gedrag, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk