BOBsport

Bij BOBsport bezoekt het RYD-campagneteam sporttoernooien en sportkantines om aandacht te vragen voor het rijden onder invloed via de BOB-afspraak en de nuchtere bestuurder te belonen. Tijdens de hit&run actie zoekt het campagneteam naar de BOB en vraagt aandacht voor de BOB-afspraak. Via de BOB-quiz en het alcoholparcours komt het onderwerp rijden onder invloed op een aantrekkelijke manier onder de aandacht van de sporters.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product. 

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel van deze interventie

Praktische informatie

Contactgegevens: Pieter Folkertsma, pieter@ryd.nl, 06-30 00 60 25
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Bij BOBsport bezoekt het campagneteam sporttoernooien en sportkantines om aandacht te vragen voor het rijden onder invloed via de BOB-afspraak en de nuchtere bestuurder te belonen. Het programma duurt maximaal 4 uur en wordt uitgevoerd door een campagneteam van Responsible Young Drivers.

Korte karakteristieken

Het programma van BOBsport is opgebouwd uit verschillende onderdelen:
BOB-quiz, BOB-deur met alcoholparcours, BOB-voetbalspel, de blaastest met de bobafspraak en he peer-to-peer gesprek. Per interventie kan gekozen worden uit de verschillende onderdelen.

Methodiek

Het programma maakt gebruik van drie werkvormen: (1) peer-to-peer (2) instructie en interactie en (3) spelvorm.

Inzetbaarheid & gebruikersvoorwaarden

Responsible Young Drivers zorgt voor de gehele uitvoering van de campagne. De campagne wordt ingezet op sporttoernooien of in sportkantines. Het programma duurt maximaal 4 uur, het campagneteam neemt alle benodigde materialen mee. Voor het parcours met de alcoholbril en de bob-deur of het BOB-voetbelspel is ruimte buiten nodig. Voor het voetbalspel is stroom nodig.

Aanvullende informatie

  • Op de website van www.ryd.nl staat het programma omschreven.

Evaluatieonderzoek

Er is nog niet voor ieder van de onderdelen waaruit dit programma bestaat een onderzoek uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij. Deze worden nog uitgevoerd.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Responsible Young Drivers
Doelgroep
16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
Onderwerp
Alcohol of drugs
Vervoerswijze
Auto, Fiets
Regio
Landelijk