Virtual OV

Virtual OV is een Virtual Reality-platform dat is ontwikkeld om leerlingen voor te bereiden op zelfstandig reizen met het Openbaar Vervoer. Met realistische scenario’s en begeleide training bouwen deelnemers zelfvertrouwen op en ontwikkelen ze essentiële vaardigheden. Virtual OV is specifiek ontwikkeld voor neurodivergente mensen zoals mensen met autisme, maar in de praktijk zien we dat het voor alle leerlingen zeer waardevol is.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b.: Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Tim van Dam, info@changefied.nl, 06-1052 9887
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De levels duren ongeveer 20 minuten om te spelen en inclusief nabespreking is het goed om 45-60 minuten aan te houden.

Virtual OV is zowel 1-op-1 te spelen als in kleine groepen. De begeleider bestuurt via de tablet de game terwijl de leerling deze speelt. Op de tablet ziet de begeleider waar in het spel de speler zich bevindt en kan zo bijsturen waar nodig. Zo is er bijv. de mogelijkheid om een voertuig eerder te laten aankomen of om een niet gehoorde voiceline nogmaals af te spelen.

Met behulp van de meegeleverde dongel is het mogelijk om het beeld van de VR-bril, eveneens weer te geven op een extern beeldscherm. Dit kan bijvoorbeeld een digitaal schoolbord zijn. In kleine groepen is het mogelijk om zo met elkaar mee te kijken, mee te denken en van elkaar te leren.

Korte karakteristiek

In Virtual OV bouwen de levels op in moeilijkheidsgraad. Daarnaast is het mogelijk om op te bouwen in de hoeveelheid prikkels waar een deelnemer mee te maken krijgt. Onderstaand een overzicht van de leerdoelen per level.

Tutorial:

 • Deelnemer beheerst de besturing van de controllers behorend bij de VR-headset

waarmee Virtual OV wordt gespeeld

 • Deelnemer leert welke objecten in Virtual OV en in het reguliere OV een rol spelen en

hoe ze deze in Virtual OV kunnen gebruiken.

Level 1:

 • Deelnemer kan een reis met de bus en de trein plannen in een reisplanner app
 • Deelnemer kan een geplande busreis maken met alle benodigde handelingen
 • Deelnemer kan de informatieborden bij de bushalte lezen en deze begrijpen.
 • Deelnemer kent de benodigde handelingen om een buschauffeur te laten weten dat hij mee wil reizen

Level 2:

 • Deelnemer kan de handelingen uitvoeren die nodig zijn om over te stappen van bus naar trein
 • Deelnemer kan een geplande, rechtstreekse treinreis maken met alle benodigde handelingen
 • Deelnemer kent het verschil tussen instappen in de bus en de trein

Level 3:

 • Deelnemer kan saldo op een OV-Chipkaart laden bij een kaartautomaat
 • Deelnemer kent de betekenis van de informatieborden op treinstations

Level 4:

 • Deelnemer kan een geplande, treinreis met een overstap maken met alle benodigde handelingen
 • Deelnemer kan de juiste bus vinden op een busplein

Challenge Level:

Dit level is de test van bovengenoemde levels. In de eerdere levels, zijn deelnemers door de voice-over meegenomen in het traject van zelfstandig leren reizen. In het Challenge level worden zij getest of ze voorgaande levels goed hebben begrepen. Nadat het scenario is uitgelegd, krijgen zij geen verdere sturing van de voice-over en kunnen zij tonen wat ze in eerdere levels hebben geleerd. Na het spelen van dit level, volgt een rapport met de handelingen en hoe deze zijn uitgevoerd (score in 3 kleurgradaties) zodat de begeleider deze kan nabespreken met de deelnemer.

 • Herhaling doelen level 1-4
 • Maak zelfstandig een reis met minimale ondersteuning van de begeleider

Methodiek

Virtual OV is zoals gezegd een Virtual Reality platform. Wat inhoudt dat de leerling wordt ondergedompeld in de wereld van het reizen met het openbaar vervoer. Het menselijk brein onthoudt: 10% van wat het leest, 20% van wat het hoort en maar liefst 90% van wat het doet of ervaart. Het ervaren van Virtual Reality behoort tot die 90%.  (bron: Lotens, 2017)

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De Virtual OV set wordt volledig kant en klaar geleverd met hardware en software. De les set bevat 1 of 2 VR-brillen, een tablet waarmee de begeleider kan meekijken en aansturen, en overige benodigde apparatuur. De les set is Plug & Play en volgens het train-de-trainer principe worden de docenten getraind om de leerlingen hiermee te kunnen begeleiden.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek 

Een effectmeting staat gepland voor de nabije toekomst.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Changefied
Doelgroep
12-16 jaar, 16-25 jaar, 25-60 jaar
Schooltype
Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs, Speciaal onderwijs, Beroepsonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Ouders of verzorgers
Vervoerswijze
OV
Regio
Landelijk