VVN Verkeersmethode

Op zoek naar één doorlopende leerlijn op het gebied van verkeerseducatie? De VVN Verkeersmethode biedt voor groep 1 t/m groep 8 al het lesmateriaal dat nodig is om kinderen veilig aan het verkeer te laten deelnemen. Denk aan de basisvaardigheden, maar ook aan het leren omgaan met routeplanners en afleiding in het verkeer door bijvoorbeeld smartphonegebruik en groepsgedrag. De VVN Verkeersmethode betrekt ook ouders/verzorgers, is overzichtelijk en behoeft weinig voorbereidingstijd.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.B. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Veilig Verkeer Nederland, tel. 088-5248800, e-mail: info@vvn.nl, contact via Servicecentrum VVN
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De VVN Verkeersmethode is een doorlopende leerlijn voor leerlingen van groep 1 t/m groep 8. Een gemiddelde les duurt 30 á 45min. en wordt wekelijks gegeven.

De VVN Verkeersmethode bestaat uit digibordlessen (digitale) werkboekjes en printbladen. Voor leerkrachten zijn er handleidingen beschikbaar waarin iedere les duidelijk staat uitgelegd, incl. handige tips en suggesties om de les nog leuker te maken. Naast het theoretische gedeelte gaan kinderen ook in de praktijk aan de slag. Dit doen zij met de opdrachtkaarten uit het VVN Schoolpleinpakket en met behulp van de Situatiebouwer, waarmee leerlingen de verkeerssituaties in hun eigen omgeving op spelende wijze eigen maken.

De lessen uit de VVN Verkeersmethode komen per kwartaal beschikbaar. Zo werken leerkrachten altijd met actueel lesmateriaal dat aansluit bij het seizoen waarin de lessen plaatsvinden.

Korte karakteristiek

De VVN Verkeersmethode bestaat uit:

Rondje Verkeer | groep 1, 2 en 3

Stap Vooruit | groep 4

Op Voeten En Fietsen | groep 5 en 6

Jeugd Verkeerskrant | groep 7 en 8

Schoolpleinpakket | praktijklessen voor groep 1 t/m 8

Structuur van de lessen

Volgens het IGDI-model zijn de lessen opgebouwd, namelijk:

1.     Introductie
2.     Instructie (met de Situatiebouwer en verlengde instructie-opdracht)
3.     Verwerking (opdrachten in het (digitale) werkboek)
4.     Evaluatie

Vast onderdeel van elke les is ‘Kiezen maar!’. Dit onderdeel bestaat uit vakoverstijgende opdrachten en is ideaal voor het ondervangen van tempodifferentiatie, waardoor kinderen de opdrachten in hun eigen tempo kunnen maken. Ook de ‘Thuisopdracht’ vormt een vast onderdeel, waarmee scholen ook ouders/verzorgers bij verkeerseducatie betrekken.

Methodiek

Door het afwisselen van theoretische kennis en praktijkervaring, leren kinderen spelenderwijs welke elementen in het verkeer belangrijk zijn. De domeinen die binnen de VVN Verkeersmethode aan bod komen, zijn:

  • Veiligheidsbewustzijn;
  • Verkeerskennis;
  • Vaardigheden;
  • Houding in het verkeer.

De lessen zijn afwisselend, uitdagend en sluiten aan op de dagelijkse praktijk. Denk bijvoorbeeld aan oefeningen op het schoolplein waarmee kinderen de basisvaardigheden voor deelname aan het verkeer leren, maar ook aan het leren gebruiken van routeplanners en omgaan met afleiding in het verkeer door bijvoorbeeld smartphones en groepsgedrag. In de rol van voetganger, passagier én fietser leert de VVN Verkeersmethode kinderen om veilig deel te nemen aan het verkeer.

De didactiek binnen de VVN Verkeersmethode is activerend en ook voor de leerkracht zelf zijn de verkeerslessen leuk om te geven. Naast gevarieerde lessen is de VVN Verkeersmethode namelijk zeer gebruiksvriendelijk: leerkrachten kunnen snel en eenvoudig aan de slag dankzij de digibordlessen en de interactieve handleiding.

Veilig Verkeer Nederland won met haar Verkeersmethode de NOT Innovatie Publieksprijs. Het jurycommentaar: ‘Een methode voor verkeer die kinderen zelf actief laat nadenken over hun gedrag in het verkeer. Interactieve lesmaterialen, uitdagende werkvormen en ouderbetrokkenheid motiveren kinderen voor het vak verkeer.’

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Het (interactieve) lesmateriaal staat overzichtelijk gepresenteerd in Basispoort. Ook de handleiding voor leerkrachten is hier te vinden. Fysieke elementen voor het verzorgen van activiteiten uit het Schoolpleinpakket worden bij bestelling op locatie geleverd.
Voor een juiste uitvoering van de VVN Verkeersmethode moet de school over de volgende onderdelen beschikken:

  • Digibord
  • Goede internetverbinding
  • Recente versie van Google Chrome of Internet Explorer

Met de VVN Verkeersmethode wordt toegewerkt naar het Nationale VVN Verkeersexamen. Zie voor meer informatie: examen.vvn.nl

Tip: Veel scholen kiezen ervoor om bij verkeerseducatie een Verkeersouder te betrekken. Zie voor meer informatie: verkeersouders.nl

Aanvullende informatie

Op zoek naar meer informatie over de VVN Verkeersmethode? Ga dan naar: www.vvn.nl/verkeersmethode

Evaluatieonderzoek

Er heeft nog geen effectmeting plaatsgevonden. Wel is er elk schooljaar een gebruikersonderzoek dat wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau om op deze manier de methode steeds te blijven verbeteren en aan te sluiten op de schoolbehoeftes.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Veilig Verkeer Nederland
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Afleiding, Dagelijkse routes, Groepsdruk, Ouders of verzorgers, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk