Device- en middelengebruik in het verkeer

Uitgangspunt van de interventie Device- en middelengebruik in het verkeer is dat de leerling weet wat gezonde grenzen zijn en hoe deze toe te passen ten aanzien van device- en middelengebruik in het verkeer. Hoewel het nemen van risico’s bij de puberteit hoort, kunnen de gevolgen van risicogedrag in het verkeer erg groot zijn. De leerlingen worden bewust gemaakt dat denken alles nog onder controle te hebben niet hetzelfde is als in controle zijn. Als verkeersdeelnemer moet je alle aandacht op de weg houden, in het belang van je eigen veiligheid en die van je mede verkeersdeelnemers.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Monique Boer, planningvo@chrisvoorkom.nl, 085-0404850
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Door een klassikale les van ca.100 minuten weet de leerling welke invloed device- en middelengebruik (alcohol en drugs) heeft op zijn/haar gedrag in het verkeer.

Korte Karakteristieken

De jongeren worden aan de hand van verschillende werkvormen uitgedaagd om gezonde keuzes te maken en een duidelijke grens te trekken op het gebied van device- en middelengebruik in het verkeer. Ze zullen ervaren dat een verkeerde focus en het nemen van risico’s gevolgen heeft. Op een positieve manier krijgen jongeren inzicht in hun eigen handelen. Desgewenst kan een ex-verslaafde worden ingezet. De leerlingen mogen hem/haar dan bevragen op zijn/haar verleden.

Methodiek

Er worden verschillende werkvormen gebruikt zoals stellingen, spelvorm, alcoholbril, kennisquiz, film en focustest. Hierbij wordt het brein van de tiener ‘aan’ gezet, zodat ze actief gaan nadenken over risicogedrag in het verkeer.

Daarnaast is er kennisoverdracht. Hieronder valt kennis over het tienerbrein en kennis over de invloed van middelen. Wat betreft het tienerbrein wordt stilgestaan bij het feit dat tieners gevoelig zijn voor beloning en wat het gevolg is van het feit dat het emotionele gedeelte van het brein tot minstens het 20levensjaar niet goed samenwerkt met de frontale cortex

Inzetbaarheid en gebruikersvoorwaarden

De opdrachtgever draagt zorg voor een locatie en presentatiemiddelen (bijvoorbeeld een digibord). 

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is nog geen effectmeting door een onafhankelijk bureau uitgevoerd. 

Samenvatting

De leerling weet wat gezonde grenzen zijn en hoe deze toe te passen ten aanzien van device- en middelengebruik in het verkeer. Hoewel het nemen van risico’s bij de puberteit hoort, kunnen de gevolgen van risicogedrag in het verkeer erg groot zijn. De leerlingen worden bewust gemaakt dat denken alles nog onder controle te hebben niet hetzelfde is als in controle zijn. Als verkeersdeelnemer moet je alle aandacht op de weg houden, in het belang van je eigen veiligheid en die van je mede verkeersdeelnemers.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Stichting Chris en Voorkom!
Doelgroep
12-16 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Alcohol of drugs
Vervoerswijze
Auto, Fiets, Scooter of bromfiets, Voetganger
Regio
Landelijk