Gastlessen verkeersdocenten

Gastlessen door verkeersdocenten maken deel uit van een lesprogramma voor verkeerseducatie in het voortgezet (speciaal) onderwijs. Risicoperceptie, gevaarherkenning en bewustwording van eigen verkeersgedrag staan centraal.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★

N.B. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Stichting Bevordering Verkeerseducatie, Marjolein van Eek,0512-544610, marjolein@stichtingsbv.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Er is een brochure die de inhoud en achtergrond van het project toelicht. De gastdocenten geven lessen over verschillende thema’s. Deze thema’s worden uitgekozen in overleg met de scholen.

Korte karakteristiek

Deze gastlessen door verkeersdocenten maken deel uit van een lesprogramma voor verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs. Dit verkeerseducatietraject kan er als volgt uitzien (afhankelijk van de keuze van de school): 
1e klas: verkeersmarkt; 
2e klas: verkeerslessen gastdocent; 
3e klas: verkeerslessen gastdocent met accent op risico’s m.b.t. het gebruik alcohol en drugs; 
4e klas: bromfietscursus (theorie), met mogelijkheid tot het volgen van praktijklessen. 

Tijdens de lessen in de tweede klas ligt het accent op de analyse van uiteenlopende verkeerssituaties aan de hand van beelden. Op basis van theoretische kennis die leerlingen krijgen aangereikt, wordt hen gevraagd hoe zij met de gegeven situatie zo verantwoord en veilig mogelijk om zouden gaan. Risicoperceptie, gevaarherkenning en bewustwording van eigen verkeersgedrag staan centraal. De verkeersdocenten zijn in het dagelijkse leven werkzaam als rijinstructeur en zijn d.m.v. scholing gekwalificeerd in het verzorgen van verkeerseducatie voor het voortgezet onderwijs. Thema’s die tijdens de verkeerslessen aan de orde kunnen komen zijn o.a.: 
•    voeding 
•    rotondes
•    attitudes
•    dode hoek
•    alcohol en drugs in het verkeer
•    waarnemen 
•    verkeersregels
•    verkeersborden
•    fietsveiligheid, verlichting, bevestigingsmiddelen
•    school-thuisroute
•    gedrag in het verkeer (sms-en, bellen, gebruik MP3-speler, met meerdere personen naast elkaar fietsen, tegen elkaar duwen, tassen niet goed vastmaken)
•    spoorwegovergang
•    fietspaden, kruispunten en rotondes
•    remweg en snelheid
•    plaats op de weg
•    weerbaarheid 
•    agressie in het verkeer
•    vrachtwagens, bussen en trekkers
•    zwaar verkeer
•    voorrang 

Methodiek

De docent behandelt een aantal thema’s in relatie tot verkeer. Afhankelijk van het thema zijn er verschillende didactische werkvormen mogelijk, zoals discussie, duo-interview, zelfstandige opdrachten, groepsgesprekken, film, nabesprekingen.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De verkeerslessen zijn ontwikkeld voor de eerste, tweede, derde en vierde klassen van het voortgezet (speciaal) onderwijs en is te geven afzonderlijke lesuren, maar ook in blokuren.

Aanvullende informatie

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Stichting Bevordering Verkeerseducatie
Doelgroep
12-16 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs, Speciaal onderwijs
Onderwerp
Alcohol of drugs, Gevaarlijk gedrag, Kwetsbare verkeersdeelnemers
Vervoerswijze
Fiets, Passagier, Voetganger
Regio
Landelijk