Nationale VVN Verkeersquiz

De Nationale VVN Verkeersquiz bestaat uit een online quiz die binnen de eigen klas gespeeld kan worden. Door na de beantwoording van de vragen het juiste antwoord met de leerlingen interactief te bespreken worden de leerlingen zich bewuster van hun eigen gedrag, de risico’s in het verkeer en wordt de kennis van verkeersregels en borden herhaald. De Nationale VVN Verkeersquiz is gericht op leerlingen uit groep 7/8 van het basisonderwijs.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product. 

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Service Centrum Veilig Verkeer Nederland, info@vvn.nl, 088 524 88 00
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Het is een klassikale quiz waarin na beantwoording van de vragen het juiste antwoord met de leerlingen interactief besproken wordt. Het spelen van deze online quiz neemt ongeveer 45-60 minuten in beslag. Eventueel mogelijkheid tot het spelen van een finale op locatie.

Korte karakteristieken

In de quiz worden 20 vragen over gedrag in het verkeer en verkeersregels klassikaal behandeld door middel van het spelen van een online verkeersquiz. Bij iedere vraag komt eerst een foto of filmpje met de vraag in beeld. De vraag wordt met de klas besproken, waarna een discussie ontstaat om tot een goed antwoord te komen. Ná deze discussie klikt de leerkracht pas op “antwoorden”. Dan pas verschijnen de antwoorden in beeld en gaat de tijd lopen (1 minuut). Na het aanklikken van het goede antwoord klikt de leerkracht op de volgende vraag. Als alle vragen op deze manier gespeeld zijn, verschijnen alle juiste antwoorden met uitleg in beeld. Als de vraag fout is beantwoord, is het antwoord rood. Het goede antwoord is groen.

Methodiek

De leerlingen worden gestimuleerd om actief na te denken over verkeersregels en veiligheid in het verkeer door de vragen in de quiz. Door te praten met elkaar over het juiste antwoord worden ze gestimuleerd om te discussiëren over verkeersrisico’s en het eigen gedrag in het verkeer. Op deze manier maken leerlingen op een interactieve manier kennis met het thema verkeersveiligheid, verkeersregels en worden zij bewust gemaakt van hun eigen verkeersgedrag.

Inzetbaarheid & gebruikersvoorwaarden

De online verkeersquiz kan gespeeld worden binnen 45 tot 60 minuten in de eigen klas. Er is een internetverbinding nodig, evenals een digibord.
Scholen die zich aangemeld hebben voor de online quiz, kunnen vervolgens via hun Basispoort-account de online quiz bereiken.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is geen wetenschappelijke evaluatie naar dit product uitgevoerd. 

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Veilig Verkeer Nederland
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes
Vervoerswijze
Auto, Fiets, Voetganger, Zwaar verkeer
Regio
Landelijk