Verkeersplaneet

Verkeersplaneet van ZAT Projectenbureau is een landelijk aangeboden verkeerseducatief theaterprogramma dat zich richt op de doelgroep 4-12 jaar/subgroep groep 3 en 4 van het basisonderwijs, leeftijd 6-8 jaar. Het is een combinatie van poppentheater en doeactiviteiten, duurt ca. 45 minuten en wordt klassikaal gegeven.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★
8. Implementatie van het programma★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Per 1 januari 2023 is de score op stap 10 bijgesteld van ★★★ sterren naar ★ ster. Dit naar aanleiding van een herbeoordeling van de effectmeting volgens aangescherpte kwaliteitseisen.

Praktische informatie

Contactinformatie: H. Koop, info@koop-co.nl, tel. 0521 345244
Kosten: Op aanvraag

Verschijningsvorm

Theaterproductie van ZAT Projectenbureau/ Koop & Co voor groep 3 en 4 van het basisonderwijs en/of in de leeftijd 6 tot 8 jaar. Deze voorstelling is een combinatie van poppentheater en doe-activiteiten.

Korte karakteristiek

In deze theatervoorstelling komt de pop Spacy van de verkeerde planeet en heeft namens zijn Minister President maar één missie en opdracht: “hij moet met behulp van de kinderen op aarde zijn planeet in echte verkeersplaneet veranderen, want op de verkeerde planeet zijn géén regels”.

Verkeersplaneet richt zich op de volgende verkeerssituaties en gedragingen van basisschoolkinderen uit groep 3 & 4: 

  • Voetganger: netjes oversteken op een zebrapad;
  • Passagier in de auto: juist gordelgebruik, ook achterin; 
  • Aandacht en afleiding: omgaan met de mobiele telefoon in de auto; 
  • Uit de auto stappen aan de juiste kant; 
  • Op de fiets: afslaan en het rekening houden met overig verkeer; 
  • Verkeersbordenkennis; 

Na afloop van het poppentheater spelen de kinderen samen met Spacy het spel “ren je bord”. De kinderen moeten vragen over verschillende verkeersborden beantwoorden.

​Methodiek

De acteurs en hoofdpersoon Spacy nemen de kinderen mee in een verhalende opdracht (de missie) waarin Spacy in een aantal verkeerssituaties wil leren van hoe op planeet Aarde je veilig in  het verkeer kunt bewegen. Met deze kennis kan de hoofdpersoon terug naar haar eigen Verkeersplaneet om daar de heersende verkeerschaos te verbeteren. Het gebruik van story-telling zorgt ervoor dat door de vorm de kinderen de aangereikte kennis beter onthouden. Door de kinderen in de rol van helper/adviseur te zetten (altercasting) gaan zij zich daar ook naar gedragen en overtuigen ze zichzelf van het belang van je veilig gedragen in het verkeer (self-persuasion). Dit heeft naar verwachting ook positieve effecten buiten de les, bijvoorbeeld wanneer het kind bij de ouders in de auto zit en het de ouders adviseert hoe om te gaan met verkeerssituaties, of verkeersgedrag.  

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De theatervoorstelling duurt circa 45 minuten. Het maximaal antal kinderen per voorstelling is 45, waarbij er maxiaal 2 voorstellingen per school worden gehouden.Speel- en acteerruimte: minimaal 25 m2 en voor ren je bord kan eventueel worden uitgeweken naar een buitenterrein.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Periodiek wordt er een effectmeting (0 en 1 meting) gehouden met een controlegroep en een experimentele groep. Aangezien de kinderen in deze leeftijd nog niet (goed genoeg) kunnen lezen, wordt de indicatieve effectmeting mondeling gedaan door de eigen docent. Er worden klassikaal acht vragen gesteld over het veilige gedrag en de verkeersborden die in de les behandeld zijn. Deze vragen zijn gestandaardiseerd en worden voorzien van een scoremogelijkheid. 

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
ZAT Projectenbureau
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Afleiding, Dagelijkse routes, Kwetsbare verkeersdeelnemers
Vervoerswijze
Fiets, Passagier, Voetganger
Regio
Landelijk