ANWB Streetwise Verkeersplein

Elk kind veilig van A naar B. Een ANWB Verkeersplein helpt. Kinderen zijn kwetsbaar op de fiets. Ze zijn nog volop in ontwikkeling en kunnen verkeerssituaties nog niet goed inschatten. Uit recent ANWB-onderzoek blijkt dat ongeveer 50% van de leraren en weggebruikers de indruk heeft dat kinderen minder veilig door het verkeer bewegen als gevolg van afgenomen fietsvaardigheden en gebrek aan verkeersinzicht. Een ANWB Verkeersplein helpt. Op een verkeersplein kunnen kinderen veilig oefenen en praktijkervaring opdoen. Dit wordt steeds belangrijker, omdat de fietsvaardigheid van basisschoolleerlingen de afgelopen jaren structureel afneemt. Dit maakt hen extra kwetsbaar in het steeds drukker wordende verkeer. Op een verkeersplein kunnen kinderen dagelijks in een veilige omgeving oefenen met verschillende verkeerssituaties op het schoolplein. Met als doel om het verkeersinzicht te vergroten en de fietsvaardigheden te verbeteren.

Beoordeling

Deze interventie is niet getoetst.

Praktische informatie

Contactgegevens: Sanne van den Rotten, verkeerspleinen@anwb.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Leerkrachten geven aan dat zij een vertaalslag missen in de verkeerseducatie van theorie naar praktijk. Een ANWB Verkeerplein helpt. Kinderen kunnen hier praktische verkeers- en fietsvaardigheden oefen op dagelijkse basis. Kinderen leren door te doen. Het sluit goed aan op het bewegend leren.

Op een ANWB Verkeersplein kunnen leerlingen laagdrempelig en in een afgeschermde omgeving oefenen met verschillende verkeerssituaties, waaronder oversteekoefeningen, het nemen van scherpe bochten, inhalen van andere verkeersdeelnemers en het nemen van een rotonde. Daarnaast leren kinderen de betekenis van verkeersborden. Naast het verkeersplein ontvangt de school ook het ANWB Verkeersplein lesprogramma, ontwikkeld in samenwerking met ANWB Streetwise, een set van 8 verkeersborden, 2 stoplichten en een ANWB fietsje.

Korte karakteristiek

Het verkeersplein biedt de mogelijkheid tot het oefenen van verschillende verkeerssituaties, waaronder oversteekoefeningen, voorrangssituaties, het nemen van scherpe bochten, inhalen van andere verkeersdeelnemers en het nemen van een rotonde. Ook is een zgn. plas water aangebracht om te kunnen oefenen met slechte weersomstandigheden en is er een parkeerplek voor elektrisch laden aangebracht om ook daarmee bekend te raken. Daarnaast leren kinderen de betekenis van verkeersborden. Naast het verkeersplein ontvangt de school ook het ANWB Verkeersplein lesprogramma voor alle groepen van ANWB Streetwise, een set van 8 verkeersborden, 2 verkeerslichten en een ANWB fietsje.

Waarom een ANWB Verkeersplein:

 • Geschikt voor groep 1 t/m 8 (met de focus op onder- en middenbouw)
 • Dagelijks oefenen m.b.v. lesprogramma voor alle groepen van ANWB Streetwise
 • Draagt aantoonbaar bij aan de fietsvaardigheid-veiligheid, verkeerskennis en het fietsgebruik
 • Goede praktische aanvulling op de theorie.
 • Past bij bewegend leren
 • Inclusief acht verkeersborden, twee stoplichten en een ANWB-fietsje 
 • Goed toepasbaar op een schoolplein: afmetingen van ca. 15 bij 15 meter (aangepast aan jouw schoolplein) 
 • Grote belangstelling vanuit basisscholen en speciaal onderwijs
 • Het ANWB Verkeersplein wordt aangebracht met thermoplast, dus kwaliteit blijft – Ons verkeersplein wordt beoordeeld met een 8.6 door de deelnemende scholen. 

Methodiek

Gebruik van het ANWB Verkeersplein vergroot het verkeersinzicht en de verkeerkennis en verbetert de fietsvaardigheden bij de leerlingen. Ook wordt meer fietsgebruik geconstateerd bij scholen die van het ANWB Verkeersplein gebruik maken.  

De meerwaarde van het ANWB Verkeersplein is dat leerlingen elke dag (laagdrempelig) kunnen oefenen met verschillende verkeerssituaties. Kinderen leren goed door te doen en te herhalen. De school krijgt ook een lesprogramma van ANWB Streetwise met verschillende opdrachten, zodat de leerkracht alles uit het verkeersplein kan halen. Daarnaast leren de kinderen ook de betekenis van de verkeersborden, doordat de verkeersborden aangebracht zijn op het oppervlak.

Het gebruik van het verkeersplein is gericht op praktische werkvormen. Praktijkoefeningen in een veilige schoolomgeving om te durven fietsen en fietsvaardigheid te verbeteren. Interactief meedoen om zelf te ervaren wat snelheid of reactie tijd met je fietsvaardigheid doet. Spelenderwijs leren wat verkeerborden betekenen en gebruiken. Kinderen leren door te doen. 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Inzetbaarheid
Het ANWB Verkeersplein is dagelijks te gebruiken en toepasbaar voor groep 1 t/m 8, met focus op de onder- en middenbouw. Door de focus te verleggen naar de onder- en middenbouw, stimuleren we fietsvaardigheid en fietsveiligheid al op jongere leeftijd, waardoor de leerlingen ook met het oog op het fietsexamen / verkeersexamen beter toegerust zullen zijn.
Leerkrachten kunnen eenvoudig met het beschikbaar gestelde lesmateriaal aan de slag. Ook kunnen (verkeers)ouders ingezet worden om de lessen op het verkeersplein te geven. Dit draagt ook bij aan ouderparticipatie. Aanvullende materialen voor het verkeersplein worden meegeleverd: een set van acht verkeersborden en twee verkeerslichten, een ANWB fietsje en lesboekjes.

Gebruikersvoorwaarden
Het verkeersplein is ca. 15 bij 15 meter waarop de verschillende verkeerssituaties zijn opgenomen, zoals oversteekplaatsen, voorrangswegen en een rotonde. Het verkeersplein wordt aangebracht met thermoplast. Dit hecht zeer goed aan de harde ondergrond, waardoor de kwaliteit van het ANWB Verkeersplein optimaal blijft.

En geldt een aantal voorwaarden aan het schoolplein. Zo moet er voldoende harde ondergrond zijn en geen andere belijning aanwezig zijn. Ook is het belangrijk dat het ANWB Verkeersplein geborgd worden in de verkeerseducatielessen, zo sluit het verkeersplein goed aan bij ANWB Streetwise Praktijk.

Qua schoolplein is belangrijk dat er voldoende verharde ruimte beschikbaar is van minimaal 200m2 waarop het verkeersplein gerealiseerd kan worden. Deze ruimte mag onderbroken worden door bijvoorbeeld een boom, zandbak of speeltoestel. De leverancier past het ontwerp van het verkeersplein hierop aan. Ook moet er aanwezige belijning zelf verwijderd worden.

Informatie voor subsidieverstrekker
De ANWB neemt de gehele organisatie uit handen. Voor de subsidievertrekker (gemeenten en/of provincie) hebben we een complete communicatie-toolkit beschikbaar waarmee de scholen geïnformeerd kunnen worden. Scholen melden zich aan. ANWB gaat langs en zorgt voor foto’s en een plattegrond van het schoolplein. Vervolgens maakt de leverancier een verkeersplein op maat.

Aanvullende informatie

Het ANWB Streetwise verkeersplein is dagelijks te gebruiken en toepasbaar voor de hele school, met de focus op de onder- en middenbouw. Door de nadruk te leggen op deze groepen stimuleren we fietsvaardigheid en fietsveiligheid al op jonge leeftijd waardoor de leerlingen al vroeg vertrouwd en moedig raken in het verkeer. Ook zullen de kinderen beter toegerust zijn op het fietsexamen en verkeersexamen.

Leerkrachten kunnen eenvoudig met het beschikbaar gestelde lesmateriaal aan de slag. Ook kunnen (verkeers)ouders ingezet worden om de lessen op het verkeersplein te geven of buiten schooltijdzelfstandig aan de slag te gaan. Dit draagt ook bij aan ouderparticipatie.

Met het Streetwise verkeersplein krijgt de school een belangrijke kans om verkeerseducatie thuis en school met elkaar te verbinden. Aanvullende materialen voor het verkeersplein worden meegeleverd. Een set van 8 verkeersborden en 2 verkeerslichten, een anwb fietsje en een instructieboekje.

Voor meer informatie over het ANWB Verkeersplein hebben we een presentatie beschikbaar. Ook verwijzen we je graag naar www.anwb.nl/verkeerspleinen voor meer informatie en filmpjes. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de programmanager : Sanne van den Rotten via verkeerspleinen@anwb.nl

Evaluatieonderzoek

Leerkrachten geven aan dat ze in de verkeerseducatie een vertaalslag missen van theorie naar praktijk in een veilige setting. Dit speelt bij zowel regulier – als speciaal onderwijs. Een ANWB Verkeersplein helpt.

Uit de enquête gehouden onder de scholen die al een verkeersplein hebben blijkt dat het ANWB Verkeersplein een uitstekende aanvulling is op de verkeerseducatie:

 • 87,5% van de scholen geeft aan dat het verkeersplein helpt bij het verbeteren van de fietsvaardigheden en verkeersinzicht;
 • 78% van de scholen maakt dagelijks gebruik van het verkeersplein;
 • het ANWB Verkeersplein wordt beoordeeld met een 8.6 door de deelnemende scholen. 

Er heeft nog geen wetenschappelijke effectmeting plaats gevonden. Deze effectmeting is uitgevoerd door ANWB.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
ANWB
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk