Campagne Alcohol & Drugs

De Campagne A&D (alcohol&drugs) is een bewustwordingscampagnes van 8 uur. Het campagneteam voert deze inzet uit op locatie bij een discotheek, festival of evenement.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★

Praktische informatie N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Responsible Young Drivers, contactpersoon Pieter Folkertsma, pieter@ryd.nl, tel. 06-30006025 
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De Campagne A&D (Alcohol & Drugs) is een bewustwordingscampagnes van 8 uur. Het campagneteam voert deze inzet uit op locatie bij een discotheek, festival of evenement.

Korte karakteristiek

De bewustwordingscampagne A&D wordt uitgevoerd voor jonge campagne teamleden (peer-to-peer) op locatie, daar waar jongeren aanwezig zijn. Het team staat bij de ingang, waar ze de jonge bestuurders aanspreken. Ze vragen degene die nog naar huis moet rijden een belofte te doen en deze avond geen alcohol te drinken en drugs te gebruiken. Aan het eind van de avond komt de jonge bestuurder terug voor een alcoholtest en drugstest. Is de BOB nog nuchter, dan krijgt deze een beloning. Is de BOB niet meer nuchter, dan probeert het campagneteam een alternatieve vervoerswijze te vinden om alsnog naar huis te gaan.

De RYD-campagneteam voeren de hele avond gespreken met de jongeren met behulp van de A&D quiz. Daarin worden onder andere handelsperspectieven en het belang van goede afspraken voorafgaand aan een feestavond besproken. De gesprekken worden bij voorkeur gevoerd met een groep jongeren, zodat ze elkaar op de belofte kunnen aanspreken.  

Methodiek

A&D maakt gebruikt van 2 methoden:

  1. Een peer-to-peer gesprek waarbij voorlichting en informatie wordt gegeven op interactieve wijze met de hele vriendengroep.
  2. Via een belofte (een opdracht) geeft de campagne een handelingsperspectief en door de vrienden hierbij te betrekken komt de sociale druk en samenwerking om samen veilig thuis te komen na een gezellig avondje stappen aan de orde.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Responsible Young Drivers zorgt voor de gehele uitvoering van de campagne. De campagne wordt ingezet op locaties, die door jongeren worden bezocht. Bijvoorbeeld discotheken, festivals en evenementen. Een inzet duurt maximaal 8 uur. Het campagneteam heeft een zichtbare plek nodig bij de in- en uitgang, zodat ze alle jongeren kunnen aanspreken.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is nog geen effectmeting uitgevoerd door een onafhankelijke partij.

Samenvatting

Campagne A&D is een bewustwordingscampagne voor jongeren tussen de 18-25 jaar. De campagne wordt uitgevoerd door campagneteamleden (peer-to-peer) bij discotheken, festivals en evenementen. Bij de ingang worden jongeren aangesproken over de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer. De jonge bestuurders wordt gevraagd een belofte te doen en deze avond geen alcohol te drinken en geen drugs te gebruiken. Na afloop komen de jonge bestuurders terug voor een alcoholtest en drugstest. Wanneer de bob nuchter is, krijgt deze een beloning. Is de BOB niet nuchter, dan wordt er een alternatief vervoer naar huis gezocht. In de tussenliggende tijd houden de teamleden een A&D quiz onder de jongeren.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Resposible Young Drivers
Doelgroep
16-25 jaar
Onderwerp
Alcohol of drugs, Gevaarlijk gedrag
Vervoerswijze
Auto
Regio
Landelijk