3D Afleiding Bike (Klassikaal)

3D-Afleiding Bike klassikaal is een programma waarbij leerlingen plaats mogen nemen op de 3D-Afleiding Bike simulator. Hierin krijgen deelnemers in een Virtual Reality-wereld door middel van het dragen van een Oculus Rift bril, de kans om met eigen ogen en met het volledige verstand te beleven wat het effect is van afleiding op de fiets. Dat gaat natuurlijk niet goed! Terwijl de ene helft van de klas de virtuele fietstocht ervaart en zich bezig houd met de Distraction game, speelt de andere helft van de groep Afleidingsquiz om zo hun theoretische kennis te verbreden. Beide spelen gaan over risicoperceptie en het begrijpen dat een fiets zich veel minder goed laat besturen wanneer je afgeleid bent.

Beoordeling

Het lesprogramma ‘3D Afleiding Bike (Klassikaal)’ van RYD bestaat uit drie verschillende onderdelen uit drie andere lesprogramma’s: de Simulator uit 3D Afleiding Bike, de Distraction game uit 3D Afleiding Car (Klassikaal), en de Quiz uit Fotoframe. Ieder van deze onderdelen is al eerder getoetst, en te vinden in deze toolkit. Onderstaande beoordeling is daarom gebaseerd op de drie aparte onderdelen, inclusief een link naar ieder onderdeel voor verdere uitleg.

 3D Afleiding Bike3D Afleiding Car (Klassikaal)Fotoframe
1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★★★★★★★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★★★★★★★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★★★★★★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★★★★★★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★★★★★★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★★★★★★★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★★★★★★★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★★★★★★★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★★★★★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
* De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Pieter Folkertsma, tel 06-30006025, pieter@RYD.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

3D-Afleiding Bike klassikaal is een lesprogramma dat per blokuur wordt gegeven. Deze komt gedurende één dag langs bij een school. Het programma wordt begeleid door een campagneteam van Responsible Young Drivers.

Korte karakteristiek

De klassikale inzet van 3D-Afleiding Bike bestaat uit een drietal onderdelen die tezamen klassikaal worden ingezet. Het hoofdonderdeel is de 3D-Afleiding Bike simulator. Echter, om te voorkomen dat een gehele klas hiervoor in de rij moet staan wachten en om de leerlingen extra theoretische kennis mee te geven, zijn de onderdelen ‘Afleidingsquiz’ en  ‘Distraction Game’ toegevoegd. Zodoende kan de klas in groepjes worden opgesplitst waardoor iedere leerling actief wordt betrokken bij één van de onderdelen, na enige tijd wisselen de groepjes door naar het volgende onderdeel

Methodiek

3D-Afleiding Bike:
Na afloop van de deelname op de simulator wordt door het RYD-campagneteam een bewustwordingsgesprek gevoerd met de deelnemer. Hierdoor krijgt de jongere kennis over welke soorten afleiding er zijn. Ook weet de jongere de effecten van afleiding en de gevolgen die daardoor in het verkeer kunnen ontstaan.

Na deelname op de 3D-Afleiding Bike simulator en een gesprek met de peer, is de jongere in staat een bewuste keuze te maken over zijn toekomstige gedrag. De doelgroep heeft het fietsen terwijl gebruik wordt gemaakt van de mobiele telefoon op virtuele wijze ervaren, waardoor de jongeren kennis en inzicht hebben gekregen over de gevaren hiervan.

Distraction Game:
De ‘Distraction Game’ belast de capaciteiten van de leerlingen op een manier die vergelijkbaar is met deelnamen in het verkeer. Dit gebeurt doordat het spelbord bestaat uit acht verschillende geometrische figuren in acht verschillende kleuren. De speler krijgt daarbij 64 losse figuren die overeenkomen met de acht figuren op het bord. Voor iedere figuur zijn er acht versies, ieder met een andere kleur. De leerling legt de puzzel twee keer. De eerste keer legt de leerling de puzzel neer zonder afleiding. De tweede keer maakt de leerling de puzzel terwijl hij/zij diverse vragen beantwoordt,

De Afleidingsquiz:
Tijdens de ‘quiz’ kijken de leerlingen diverse filmpjes over afleiding. Vervolgens krijgen steeds 2 leerlingen een vraag over dit filmpje. Diegene die het antwoord weet en het snelst op de antwoordknop drukt, mag het antwoord geven. Na het geven van antwoord door de leerling wordt er altijd door een campagneteamlid verder op de vraag ingegaan en wordt het antwoord nader toegelicht.

Inzetbaarheid & gebruiksvoorwaarde

Responsible Young Drivers zorgt voor de gehele uitvoering van de campagne. De campagne wordt ingezet op scholen. De lessen worden klassikaal gegeven. De lessen worden gegeven in blokuren. Per dag kunnen er vier lessen worden gegeven. Voor de inzet zijn twee klaslokalen nodig waarvan één klaslokaal op de begaande grond en één klaslokaal die beschikt over een digibord. 

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Wordt in schooljaar 2020/2021 door het ROV Oost-Nederland een grootschalige effectmeting gehouden.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Responsible Young Drivers
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Afleiding, Dagelijkse routes
Vervoerswijze
Fiets