Doe meer met MONO

Het lespakket Doe meer met MONO richt zich in de eerste plaats op kennisuitbreiding en bewustwording van het eigen telefoongebruik: kinderen en jongeren hebben vaak onvoldoende inzicht in de risico’s van afleiding op de fiets door het gebruik van een telefoon. Veilig Verkeer Nederland wil bereiken dat kinderen de voordelen van het niet-gebruiken van hun telefoon ontdekken en intrinsiek gemotiveerd zijn om zich aan de wet te houden die het bedienen van een telefoon op de fiets verbiedt. Veilig Verkeer Nederland introduceert in de les daarom de MONO-norm:

• Je zet je telefoon op vliegtuigmodus en doet hem in je zak of tas, voordat je gaat fietsen.
• Als je wel muziek wilt luisteren, gebruik je 1 oortje en zet je de muziek niet te hard. En zet je een speellijst op shuffle voor je gaat fietsen, zodat je niet gaat bedienen onder het fietsen.
• Probeer ook anderen niet te appen of bellen als je weet dat ze onderweg zijn. Wacht tot ze weer thuis zijn.

Concreet betekent dit dat Veilig Verkeer Nederland met Doe meer met MONO uiteindelijk wil bereiken dat kinderen hun telefoon niet gebruiken tijdens het fietsen en de focus op het verkeer hebben.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Servicecentrum, 088- 524 8800, info@vvn.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Doe meer met MONO is een verdiepende special die naast elke bestaande verkeersmethode ingezet kan worden, bestaande uit:

  • Een gastles van een uur
  • 5 digitale lessen van ca 15 minuten in de VVN leerlingsoftware
  • Ouderbrief

Korte karakteristiek

De materialen van dit lespakket hebben betrekking op de risico’s van ‘afleiding op de fiets’, door de eigen gevoelens en gedachtes, door anderen, en met specifieke aandacht voor de risico’s van het gebruik van de telefoon tijdens het fietsen.

  • Oorzaken van afleiding
  • Risico’s van afleiding, voor mezelf en voor anderen
  • MONO norm introduceren

Werkvormen:

  • Audioverhalen beluisteren met meerkeuze-  en open vragen over de inhoud en over de eigen mening
  • Groepsgesprekken over veilig gedrag
  • Doe-opdrachten zoals stripverhaal maken, presentatie, verkeersexamenquiz, alleen en in groepjes. Resultaten doe-opdrachten presenteren aan de rest van de klas

Methodiek

Het lespakket Doe meer met MONO richt zich in de eerste plaats op kennisuitbreiding en bewustwording van het eigen telefoongebruik, omdat kinderen en jongeren vaak onvoldoende inzicht hebben in de risico’s van afleiding op de fiets door het gebruik van een telefoon.
 
De kinderen worden gewezen op de voordelen van MONO-fietsen: het geeft minder stress, is mindful en sluit aan bij de gedachte van the joy of missing out. Hiermee sluit VVN aan op de bevindingen in het onderzoek ‘Fietsen met Focus 2.0, Op weg naar gedragsorkestratie van telefoongebruik door jongeren op de fiets’ (Hogeschool Utrecht, december 2019 ( https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/fietsen-met-focus-2-0).
 
Natuurlijk is er ook ruim aandacht voor afspraken over/verandering van onveilig gedrag naar verkeersveilig gedrag.
 
Concreet betekent dit dat Veilig Verkeer Nederland met het lespakket Doe meer met MONO uiteindelijk wil bereiken dat kinderen niet tot nauwelijks huntelefoon gebruiken tijdens het fietsen. En de MONO norm normaal wordt.

Inzetbaarheid & gebruiksvoorwaarde

Scholen kunnen de gastles en licentie voor de lessen (leerlingsoftware) bestellen via het regionaal steunpunt. De licentie kan ook rechtstreeks aangevraagd worden via https://www.vvn.nl/doemeermetmono

De gastles is een introductie op de digitale lessen, duurt 60 minuten en wordt geheel verzorgd door een VVN gastdocent. De vijf digitale lessen duren ca. 15 minuten per les en kunnen door de leerlingen in hun eigen tempo gemaakt worden. De leerkracht volgt de vorderingen in het dashboard voor de leerkracht.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

De special Doe meer met MONO zal in gebruik genomen worden per schooljaar 2021-2022. Een evaluatieformulier voor leerlingen en leerkrachten wordt ingezet na de les. Een wetenschappelijke effectmeting staat gepland voor het schooljaar 2022-2023

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Veilig Verkeer Nederland
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Afleiding, Dagelijkse routes
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk