Fietsinformatiedag senioren

De Fietsinformatiedag voor senioren van de Fietsersbond is gericht op de verbetering van de veiligheid en bevordering van het fietsgebruik van de senioren. Tijdens de Fietsinformatiedag komen allerlei vragen en ervaringen aan bod en wordt gezocht naar manieren om problemen te voorkomen of op te lossen.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*
N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product


Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contacgegevens: J.Reichert, fietsschool@fietsersbond.nl, tel.030-2918171
Looptijd: 6 uur
Kosten: €2.800 per dag*

* De kosten zijn inclusief alle logistieke voorbereiding vanuit de Fietsersbond zoals het regelen van de locatie, de fietsenmaker, eventueel audicien & opticien, beweegdocent, EHBO, etc., de inzet en reiskosten van de twee fietsdocenten en beweegdocent, verwerken van de aanmeldingen, de informatiemappen en leskist, en overleg met de desbetreffende gemeente. De kosten zijn exclusief de huur van de locatie, de lunch, koffie/thee en de werving. De locatie- en cateringkosten zijn voor rekening van de desbetreffende gemeente. In het startoverleg met de gemeente wordt besproken of men een eigen bijdrage aan deelnemers wilt vragen. Indien gewenst kan de Fietsschool de eigen bijdrage innen en terugstorten naar die gemeente.

Verschijningsvorm

Training van een dag (van 9.00 uur tot 16.00 uur) met zowel theorie- als praktijkonderdelen. De training is voor ouderen vanaf circa 60 jaar die in het bezit zijn van een (elektrische) fiets en hier zelfstandig gebruik van kunnen maken.

Korte karakteristiek

Het doel van de Fietsinformatiedag voor senioren is het vergroten van het inzicht in de eigen fiets- en verkeersvaardigheid en het aanbieden van mogelijkheden om deze vaardigheid te vergroten. De nadruk ligt op het opvangen van functiebeperkingen bij lastige en onverwachte situaties. De bedoeling is dat de ouderen door de toegenomen fietsvaardigheid minder vaak betrokken zijn bij (eenzijdige) ongevallen. Zodoende kunnen ouderen langer blijven fietsen en met plezier aan het verkeer deelnemen.

Het programma van de Fietsinformatiedag is gevarieerd en bevat theoretische en praktische onderdelen. Een theoretisch onderdeel is verkeerspresentatie met foto’s van lokale verkeerssituaties, met aansluitend een gesprek over wat er de afgelopen jaren in het verkeer is veranderd. Van de fietsdocent, in samenwerking met een lokale fietsenmaker krijgen de deelnemers uitgebreide voorlichting over handige aanpassingen aan de eigen fiets en over bijzondere fietsen voor senioren (zoals lage instapfiets, elektrische fiets en driewielfiets).

Een fietsparcours en een fietstocht door de buurt behoren tot de actieve, praktische onderdelen van het programma. Op het fietsparcours oefenen de cursisten motorische vaardigheden, zoals evenwicht bewaren, omkijken en hand uitsteken. De deelnemers krijgen ook fietsgymnastiek onder leiding van een beweegdocent. Door spieren en gewrichten los te maken, wordt fietsen makkelijker. Ook een eenvoudige test van oren, ogen en reactiesnelheid staat op het programma.

Na afloop krijgen alle deelnemers een certificaat uitgereikt. Het programma duurt van 9.00 tot 16.00 uur. Er kunnen maximaal 35 mensen per dag deelnemen.

Methodiek

De Fietsinformatiedag beoogt senioren:

 • te trainen om zo hun fietsvaardigheid te verhogen
 • voor te lichten over gewijzigde verkeerssituaties en -regels
 • voor te lichten over probleemsituaties die senioren in het verkeer kunnen tegenkomen en hoe daarmee om te gaan
 • te informeren over hulpmiddelen die beschikbaar zijn om zo lang mogelijk op een veilige manier aan het verkeer te kunnen blijven deelnemen
 • bewust te maken van de afname van de functionele capaciteiten die gepaard kunnen gaan met het ouder worden
 • te informeren over de manieren waarop senioren functiebeperkingen in het verkeer kunnen compenseren
 • bewust te maken dat fietsen een laagdrempelige manier van bewegen is en de gezondheid bevordert

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De cursus wordt gegeven door deskundige docenten van de Fietsschool van de Fietsersbond. De lokale organisatie moet zorgen voor:

 • werving van de deelnemers (aan de hand van een standaardbrief die door Fietsersbond wordt aangeleverd)
 • een cursusruimte met in de buurt een rustig plein waar de deelnemers kunnen oefenen en waar mogelijkheden zijn voor het zetten van thee en koffie en om te lunchen
 • een beamer met projectiescherm
 • suggesties voor contacten met een lokale fietsenmaker, een beweegdocent en een politieagent die iets kan vertellen over plaatselijke verkeerssituaties

Voor de organisatie en de uitvoering van de fietsinformatiedag is een draaiboek beschikbaar met richtlijnen voor de uitvoering van de cursus. Het draaiboek bevat ook voorbeeld persberichten en een voorbeeld uitnodigings- en bevestigingsbrief.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van het project.

De deelnemers aan de Fietsinformatiedag wordt gevraagd twee vragenlijsten in te vullen: één voorafgaande aan de cursusdag en één na afloop van de cursusdag. Op basis van de gegevens wordt een staaftabel gemaakt, waaruit op te maken is hoe de diverse onderdelen scoorden. Via de vragenlijsten worden ook eventuele verbeterpunten voor de organisatie in kaart gebracht.

Conclusie

Met behulp van de Fietsinformatiedag leren oudere fietsers de vaardigheden en het inzicht die nodig zijn om op een veilige en plezierige wijze aan het verkeer te kunnen (blijven) deelnemen.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Fietsersbond
Doelgroep
> 60 jaar
Onderwerp
Kwetsbare verkeersdeelnemers, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk