PATS! BOEM!

Het programma PATS! BOEM! van Theatergroep Heer Otto richt zich op de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Het programma bestaat uit een confronterende theatervoorstelling en een interactieve les. De voorstelling is toegespitst op het gedrag van jongeren in het verkeer; Op de fiets, alleen of tijdens het stappen met vrienden. Bewustwording, verantwoordelijkheid en gedragskeuzes maken in het verkeer staan centraal. PATS!BOEM! wil op de eerste plaats leerlingen als fietser verantwoord en veilig laten deelnemen aan het verkeer. In de interactieve les gaan de leerlingen door middel van oefeningen, gesprekken en discussies op een interactieve manier aan de slag met thema’s uit de voorstelling: afleiding, groepsdruk, verantwoordelijkheid en keuzes maken komen allemaal aan bod.

De voorstelling wordt ondersteund door een lesbrief. Hierin staan allerlei opdrachten die vooraf en achteraf in de klas gedaan kunnen worden. Theatergroep Heer Otto is een professioneel jong theatergezelschap. Alle medewerkers van Heer Otto zijn naast acteur en theatermaker bevoegd docent theater of docerend theatermaker.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★
N.b.: Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product


 Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Janneke Everaars, productie@heerotto.nl , tel. 06-41485390.
Kosten: Prijzen op aanvraag.

Verschijningsvorm

PATS! BOEM! neemt twee lesuren in beslag. Het programma begint met een confronterende theatervoorstelling van 50 minuten. In het daarop volgende lesuur vindt de interactieve verwerkingsles plaats. Het is eventueel ook mogelijk om alleen de theatervoorstelling te boeken. 

Korte karakteristiek

Het educatiepakket is ontworpen door theatergroep Heer Otto, in samenwerking met Steunpunt Drenthe en het Nederlands Verkeerstheater. 

PATS!BOEM! bestaat uit een voorstelling en interactieve les. De theatervoorstelling is gebaseerd op het gedrag van jongeren in het verkeer.  De voorstelling gaat over drie gewone jongeren die in de aanloop naar een feestje allen keuzes maken, onder andere m.b.t. verkeersveiligheid. PATS!BOEM! is een voorstelling waarin scènes met diverse verkeerssituaties, humoristische sketches en herkenbare personages elkaar afwisselen. Tijdens de voorstelling is er voortdurend interactie met de leerlingen. 

Tijdens de interactieve les doen de leerlingen mee aan actieve spelvormen om de theorie ‘te ervaren’. In groepsoefeningen worden zij geconfronteerd met afleiding, groepsdruk, verantwoordelijkheid en keuzes maken. Leerlingen hebben een groepsgesprek waarin zij hun ervaringen delen op gebied van afleiding, onzichtbaarheid en alcohol/drugs, de drie hoofdoorzaken van verkeersongevallen onder jongeren.

In de lesbrief vindt de docent praktijkgerichte oefeningen om de leerlingen extra te betrekken bij en bewust te maken van het onderwerp. 

Methodiek

PATS!BOEM! gaat er vanuit dat mensen vooral leren door te doen, te ervaren en daarop te reflecteren. Daarbij gebruikt PATS!BOEM! de kracht van de theatertaal. Het programma is praktijkgericht en interactief. Jonge theatermakers die qua leeftijd dicht bij de doelgroep staan leiden het project. Tijdens de voorstelling wisselen de acteurs snel tussen verschillende personages en locaties. Ze stappen zowel in als uit scènes, rekening houdend met de ‘zap-cultuur’ van de jongeren. Deelnemers ervaren een intens contact en sterke betrokkenheid met de spelers. Na afloop van de voorstelling volgt een interactieve verwerkingsles met als doel nieuw gedrag extra te stimuleren en te laten beklijven. 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De voorstelling kan plaatsvinden op scholen, bijvoorbeeld in de aula of gymzaal, of in een theaterzaal. Voor de voorstelling is geen podium nodig. Er worden enkel eenvoudige toneelattributen gebruikt. Er kunnen maximaal 75 leerlingen, 3 klassen, tegelijkertijd de voorstelling bijwonen. Het programma duurt in totaal twee lesuren. De acteurs kunnen maximaal drie voorstellingen op één dag, of twee voorstellingen en twee verwerkingslessen aanbieden.     

De school krijgt bij het boeken van het project een mail met algemene informatie, toelichting en materiaal voor de docenten en leerlingen, voorwaarden (voor speel- en workshopruimte) en de contactgegevens van de theatergroep.

Aanvullende informatie

De voorstelling heeft daarnaast een eigen Facebook pagina en een promotiefilm op Youtube. 

Evaluatieonderzoek

De effecten van het programma zijn niet wetenschappelijk geëvalueerd.

Conclusie

PATS! BOEM! betreft een confronterende voorstelling gevolgd door een interactieve les voor de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs.  Het gedrag van jongeren in het verkeer staat daarbij centraal, met een belangrijke rol voor thema’s als groepsdruk, afleiding, verantwoordelijkheid en keuzes maken. PATS!BOEM! wil hiermee leerlingen motiveren om als fietser verantwoord en veilig deel te nemen aan het verkeer. 

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Theatergroep Heer Otto
Doelgroep
12-16 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Afleiding, Alcohol of drugs, Gevaarlijk gedrag
Vervoerswijze
Fiets, Passagier, Scooter of bromfiets, Voetganger
Regio
Landelijk