Kapot van Jou!

Theater voorstelling van Theater Traxx i.s.m. Veilig Verkeer Nederland VVN die aansluit bij de belevingswereld van jongeren. De voorstelling gaat over drie jongeren die lol maken en grenzen onderzoeken. Het verkeersgedrag staat niet op zichzelf, maar is een afspiegeling van het alledaagse sociale gedrag. Aansluitend aan de voorstelling volgt nawerk, waar de jongeren g0evoelens en/of reacties kunnen uiten.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*
N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product


Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactinfomatie: Theater Traxx, info@theatertraxx.nl, 06-49422336
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Het twee uur durende programma bestaat uit een theatervoorstelling van drie kwartier, een kleine pauze van een kwartier en een uur nawerk.

Korte karakteristiek

Theater Traxx heeft in samenwerking met VVN Fryslân een theatervoorstelling opgezet over jongeren en verkeer. Kapot van Jou! Is een voorstelling die gaat over drie heel gewone jongeren die lol maken en grenzen onderzoeken. Totdat één van de jongeren liefdesverdriet krijgt, gaat drinken en uiteindelijk verongelukt. Bij Kapot van jou staat verkeersgedrag niet op zichzelf; het is een afspiegeling van het alledaagse sociale gedrag. Maar in het verkeer zorgt de invloed van anderen, overmoed, onervarenheid, alcohol, drugs, hormonen vooral onder jongeren voor ernstige verkeersongevallen.

Methodiek

Door de kracht van theatertaal en de jonge acteurs komt de voorstelling heel dicht bij de belevingswereld van jongeren. Tijdens de voorstelling komen verschillende gevoelens los (hartniveau). De voorstelling krijgt een ommezwaai wanneer één van de jongeren door een combinatie van liefdesverdriet en alcoholgebruik met de scooter verongelukt.

Direct na de voorstelling is er sprake van een “nawerk”, waarin het publiek de ruimte krijgt om de (soms heftige) gevoelens en/of reacties te uiten, zodat ze teruggaan ‘van hart naar hoofd’. Op deze manier ontstaat er bewustwording. De jonge acteurs van Traxx begeleiden zelf het nawerk.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De voorstelling kan plaatsvinden op scholen, in theaters en op bijzondere locaties door het hele land. Traxx maakt gebruik van eenvoudige middelen, zonder grote decors, kostuums of lichteffecten en hebben dus geen podium of donkere ruimtes nodig. Het programma duurt in totaal twee uur (voorstelling, pauze en nawerk). Op een dag zijn twee voorstellingen in te plannen. VVN heeft een handleiding voor docenten ontwikkeld, om ook in de lessen met het onderwerp aan de slag te kunnen. Daarnaast geeft Traxx op aanvraag workshops en trainingen ter verdieping op dit thema.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

De effecten van het programma zijn niet wetenschappelijk geëvalueerd.

Conclusie

Bij Kapot van jou staat verkeersgedrag niet op zichzelf; het is een afspiegeling van het alledaagse sociale gedrag. Tijdens de voorstelling wordt de invloed van andere personen, overmoed, onervarenheid, alcohol, drugs, hormonen op het verkeersgedrag duidelijk gemaakt. De educatieve waarde van de voorstelling hangt sterk samen met de wijze waarop het nagesprek wordt gevoerd.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Theater Traxx en Veilig Verkeer Nederland
Doelgroep
12-16 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Alcohol of drugs, Gevaarlijk gedrag
Vervoerswijze
Scooter of bromfiets
Regio
Landelijk