Go Safe zonder invloed

Alcohol en vooral drugs spelen steeds vaker een rol bij verkeersongevallen. Met Go Safe zonder invloed krijgen jongeren van 13 tot 18 jaar informatie over de werking van alcohol en drugs en de negatieve gevolgen die het gebruik ervan kan hebben voor de verkeersdeelname. De jongeren ervaren zelf wat het betekent om onder invloed te rijden met behulp van een alcoholbril rijdend in een klein voertuig.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★
8. Implementatie van het programma★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Per 1 januari 2023 is de score op stap 10 bijgesteld van ★★ sterren naar ★ ster. Dit naar aanleiding van een herbeoordeling van de effectmeting volgens aangescherpte kwaliteitseisen.

Praktische informatie

Contactgegevens: Arjen de Groot, 06 51866552 & Gerard Post 06-51209247, info@gosafe.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Korte karakteristiek

Het programma bestaat uit een klassikale theorieles (circa 1 uur) en een praktijkdeel op een afgesloten terrein (circa 1,5 uur) en een afsluitende klassikale les van 50 min. In de theorieles krijgen de leerlingen uitleg over de werking van alcohol en drugs en over de negatieve gevolgen van het gebruik van deze middelen voor de rijvaardigheid. In het praktijkdeel rijden met een klein voertuig en/of een speciale fiets de leerlingen een parcours op een afgesloten terrein, waarbij het effect van alcoholgebruik wordt nagebootst met behulp van een ‘alcoholbril’.

Methodiek

Een docent  verzorgt het theoriedeel en geeft uitleg over de werking van alcohol en drugs. Wat doen beide stoffen: welke effecten brengen zij in het lichaam teweeg en op welke manier beïnvloeden zij de rijvaardigheid?

Om de jongeren te laten ervaren wat het betekent om onder invloed van alcohol achter het stuur te zitten, wordt met behulp van een ‘alcoholbril’ het rijden onder invloed nagebootst. De leerlingen rijden een parcours in een klein voertuig (Smart cabriolet) en/of op een fiets met verende zijwielen op een afgesloten terrein, waarbij ze bochten moeten rijden, een slalom moeten doen, een uitwijkmanoeuvre moeten uitvoeren en een stopproef moeten doen. Ze rijden eerst een rit zonder de ‘alcoholbril’. Daarna rijden zij nog twee keer hetzelfde parcours met de ‘alcoholbril’: eerst met een bril die een klein alcoholpromillage nabootst, vervolgens met een bril die een hoog promillage nabootst. In de Smart zit naast de leerling een medewerker van de uitvoerder die kan ingrijpen middels een dubbele bediening.

In de afsluitende les gaan de leerlingen alternatieven bedenken om te voorkomen dat zij onder invloed naar huis rijden op of in een voertuig/rijtuig. Deze alternatieven presenteren zij in groepjes en er wordt afgesloten met een commitment op deze alternatieven. Iedereen maak een foto met de telefoon en zet deze in de favorieten.  

Inzetbaarheid & gebruiksvoorwaarde

De deelnemers aan het programma worden geworven via rijscholen. Het programma wordt uitgevoerd op de locatie van de rijschool of op een externe locatie welke voldoet aan de eisen. bv scholen VO.

Voor de theorieles is een klaslokaal nodig waar plaats is voor circa 30 leerlingen. Hiervoor kan het theorielokaal van de rijschool of de school worden gebruikt.

Voor het praktijkdeel is een afgesloten terrein nodig, waarop het parcours kan worden uitgezet. Voor het praktijkdeel wordt gebruik gemaakt van kleine auto’s en fietsen met zijwielen. Deze voertuigen zijn compact en zijn afgesteld op een lage snelheid. Het afgesloten terrein kan daarom van beperkte omvang zijn.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is een wetenschappelijke evaluatie naar dit programma uitgevoerd.

Conclusie

Via het programma worden de belangrijkste feiten met betrekking tot het rijden onder invloed van alcohol en drugs behandeld. Tevens ervaren jongeren aan den lijve, wat het betekent om onder invloed van alcohol en drugs een motorvoertuig te besturen.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Go Safe
Doelgroep
12-16 jaar, 16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
Onderwerp
Alcohol of drugs, Dagelijkse routes, Groepsdruk
Vervoerswijze
Auto, E-bike, Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk