Leer in het Verkeer

Leer in het Verkeer is een verkeerseducatieprogramma voor peuters en kleuters. Met de Dick Bruna illustraties, vele materialen, lessen, activiteiten, het voorlezen, zingen, knutselen, spelen en oefenen is het een speels en herkenbaar programma dat jonge kinderen voorbereidt op hun deelname aan het verkeer. Het programma biedt duidelijk omschreven lessen, activiteiten en praktische tips waar leerkrachten en pedagogisch medewerkers (hierna: pm’ers) direct mee aan de slag kunnen. Daarnaast betrekt Leer in het Verkeer ouders en verzorgers bij het programma door middel van aantrekkelijke materialen voor thuis.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Marcel Tjin, info@leerinhetverkeer.nl, 070 – 361 5935 of 06-515 712 17
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Lespakket
Leer in het Verkeer bestaat uit vele materialen die allemaal voorzien zijn van de illustraties van Dick Bruna. De basis van het lespakket bestaat uit het de handleiding, leesboek stoeprand…stop!, knuffel Joep, wenborden, spelletjes, muziek, vertelplaten en doebladen/doeboek.

Lessen
De leidraad van het programma zijn de kant-en-klare lessen. Deze lessen duren gemiddeld een uur en zijn in meerdere activiteiten op te delen. In de lessen is er naast verkeer ook aandacht voor woordenschat. Daardoor is Leer in het Verkeer ook in te zetten voor kinderen met een NT2-achtergrond of taalachterstand.

Activiteiten
Naast lessen staan er activiteiten in de handleiding beschreven. Alle activiteiten zitten besloten in de lessen, maar leerkrachten of pm’ers kunnen er ook voor kiezen om losse activiteiten te doen.  Hiervoor biedt de handleiding suggesties.

Planning
Dit programma is uitstekend in te zetten tijdens een thema/project in de klas, zoals: ‘wonen’ en ‘verkeer’. Het is ook mogelijk om dit programma wekelijks in te zetten in het reguliere lesprogramma.

Korte karakteristiek

Werkvormen
Lopen op de stoep, oversteken, (veilig) spelen, geluiden, voertuigen, het verkeerslicht en fietsen zijn onderwerpen die in de lessen en activiteiten aan bod komen. Bij het doen van de activiteiten en lessen worden verschillende werkvormen ingezet. Denk hierbij aan opdrachten met de verschillende materialen, samenwerk- en spelvormen. Het programma is voor peuters en kleuters geschikt; in de handleiding staat duidelijk vermeld waar er onderscheid gemaakt kan worden.

Ouderbetrokkenheid
Door de ouderhandleiding, nieuwsbrief, flyer en Joep-in-het-Verkeertas krijgen ouders een goed beeld van welke thuisactiviteiten aansluiten op de verkeersontwikkeling van hun kind. De oudertas met onder meer het leesboek stoeprand…stop! gaat in roulatievorm met de kinderen mee naar huis. Het digitale oudermateriaal kan na elke les via de schoolapp of mail met de ouders gedeeld worden.

Methodiek

Spelenderwijs leren
Leer in het Verkeer biedt les- en spelmaterialen waarmee kinderen spelenderwijs leren over verkeer. In aansluiting daarop zijn er materialen beschikbaar waarmee er in een beschermde schoolomgeving kan worden geoefend om tot optimale verkeersbewustwording te komen.

Integrale aanpak
Leer in het Verkeer is een integraal programma. Dat houdt in dat het de mogelijkheid biedt om het leren thuis en in de verkeerspraktijk voort te zetten. Leer in het Verkeer biedt namelijk de optie om de schoolomgeving met verkeersborden en -tegels met de Dick Bruna illustraties in te richten. Op die manier zullen kinderen sneller verbanden leggen met hetgeen ze hebben geleerd. Als de borden ook nog langs de school- en thuisroute hangen, hebben kinderen hier op weg naar huis/school profijt van. Om dit laatste te realiseren is samenwerking met de gemeente nodig.

Begeleiding
Zowel voor leerkrachten en pm’ers als ouders en verzorgers biedt de handleiding ondersteuning zodat zij optimaal kunnen begeleiden. De handleiding biedt praktische tips, duidelijke instructies en aanvullende materialen waardoor alle betrokken volwassenen helder voor ogen hebben wat ze kunnen doen om verkeersbewustwording bij jonge kinderen te vergroten met Leer in het Verkeer.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Integratie
Leerkrachten en pm’ers kunnen direct met het gebruikersvriendelijke en aantrekkelijke lespakket aan de slag. In de  uitgebreide handleiding staan – naast alle activiteiten en lessen – praktische tips voor de integratie van het programma.

Tijd
De benodigde tijd voor dit programma hangt van de doelstelling van de gebruiker af. Leer in het Verkeer biedt de mogelijkheid om op maat de duur van het gehele programma vorm te geven. Zo kunnen alle lessen na elkaar gegeven worden en is het ook mogelijk losse activiteiten in een eigen tijdpad in te passen.

Verkeerspraktijk
Naast het werken met het programma, kan Leer in het Verkeer ook in de verkeerspraktijk toegepast worden. Het programma biedt namelijk de mogelijkheid om op het schoolplein te oefenen met de oefenstraat én in de wijk met de bijbehorende lesborden en -tegels. Om dit laatste te realiseren, is samenwerking met de gemeente nodig.

Ouders
Om ouders bij Leer in het Verkeer te betrekken kan het digitale oudermateriaal gedeeld worden met de ouders via de schoolapp of mail en wordt de oudertas gerouleerd.

Aanvullende informatie

  • Meer informatie over het programma is te vinden op de website: https://leerinhetverkeer.nl
  • Naar het effect van de tekeningen van Dick Bruna in het verkeer op het gedrag van de automobilist is door het SWOV onderzoek gedaan. Deze onderzoeken zijn te vinden op de website van Leer in het Verkeer: https://leerinhetverkeer.nl/onderzoeken
  • Op social media is Leer in het Verkeer te vinden op Instagram, Twitter, Facebook en LinkedIn.

Evaluatieonderzoek

Er is geen wetenschappelijke evaluatie naar dit product uitgevoerd.

Gegevens van deze publicatie
Publicatiedatum
01-01-2010
Uitgever
Tjinco bv
Doelgroep
0-4 jaar, 4-12 jaar
Schooltype
Peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, Buitenschoolse opvang, Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes
Vervoerswijze
Voetganger
Regio
Landelijk