Trammenland

Trammenland is een online lesmodule waarin leerlingen veilig leren omgaan met de tram. Want de tram is een bijzondere verkeersdeelnemer met eigen regels en kenmerken.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.B. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Coen van Helden, vanhelden@podium.nl, 06-51263625 
Kosten: Gratis

Verschijningsvorm

Trammenland bestaat uit een aantal onderdelen waarmee de docent zelf zijn les kan samenstellen. Sommige onderdelen zoals de verkeersregels kunnen vaker worden herhaald en geoefend.

Korte karakteristiek

De leerlingen starten met een persoonlijkheidstest waarin zij ontdekken hoe zij zich in het algemeen gedragen. Ben je een sensatiezoeker of speel je liever op veilig?

In het tweede onderdeel staan de verkeersregels centraal, met name welke gelden voor de tram. Leerlingen kunnen de regels lezen en bekijken, en daarna een quiz spelen. Hier kiezen zij zelf het aantal vragen.

Het derde onderdeel is facultatief en bestaat uit een aantal weetjes en historische feiten over de tram.

In het vierde onderdeel passen de leerlingen alle verwerkte informatie toe in het Routespel.  Dit is een educatieve game waarin de spelers allerlei situaties onderweg moeten oplossen. De game kan individueel of in groepjes worden gespeeld.

Methodiek 

De leerlingen krijgen in het programma feedback op hun antwoorden. Bij het Routespel zijn er ook open vragen op een werkblad die de leerlingen beantwoorden. Het werkblad dient daarna in de klas te worden besproken. Bij deze vragen staat met name de gedragscomponent centraal. Hoe kun je veilig omgaan in deze situatie? 

Inzetbaarheid en gebruikersvoorwaarden

De docent kiest zelf welke onderdelen hij wil behandelen en in welke vorm (aantal groepjes, klassikaal). Dit heeft onder meer te maken met de beschikbare apparatuur in de klas (laptops) maar ook met de didactische afwegingen van de docent. Het routespel is met name geschikt voor het samenwerkend leren.  

Aanvullende informatie

In de docentenhandleiding wordt doorverwezen naar de websites van de opdrachtgevers en de aansluiting met bredere verkeersveiligheidsprogramma’s in de regio Zuid-Holland.

Evaluatieonderzoek

Er is nog geen effectmeting uitgevoerd. 

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Podium Bureau voor educatieve communicatie bv
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Kwetsbare verkeersdeelnemers
Vervoerswijze
OV
Regio
Landelijk