Onlineklas Verkeer

Onlineklas Verkeer (voorheen Afgesproken) van Uitgeverij Online Klas is een digitale verkeersmethode die zich richt op alle groepen in het basisonderwijs. Doel: veilig gedrag van de leerling in het verkeer en in zijn leefomgeving. Met de ‘Situatiebuilder’ kunnen allerlei verkeerssituaties worden nagebootst en met de Google Streetview koppeling wordt zelfs de verkeerssituatie rond de eigen school onderwerp van de verkeersles. De methode is geschikt voor tabletonderwijs.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen
10. Kwaliteit van de effectmeting*
N.b. Er zijn voor ieder onderdeel maximaal vijf sterren te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Praktische informatie

Contactgegevens: info@onlineklas.nl, tel. 0546- 556505.
Kosten: Prijzen op aanvraag

Verschijningsvorm

Onlineklas Verkeer is een digitale verkeersmethode die geheel via internet beschikbaar is voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool.

Korte karakteristiek

Onlineklas Verkeer is een digitale verkeersmethode die zich richt op alle groepen in het basisonderwijs. Doel: veilig gedrag van de leerling in het verkeer en in zijn leefomgeving. In de methode is naast kennis en vaardigheden ook aandacht voor sociaal gedrag, respect en attitude in het verkeer. De methode is geschikt gemaakt voor tabletonderwijs.

Methodiek

De methode Onlineklas Verkeer besteedt in de groepen 1, 2 en 3 aan de hand van activiteiten aandacht aan verschillende onderwerpen binnen verkeerseducatie. In deze groepen volgen de kinderen geen gehele lessen. Het gaat er om dat de kinderen ervaring opdoen en spelenderwijs kennis maken met verkeerseducatie. Vanaf groep 4 worden voor elk leerjaar vier thema’s behandeld. Elk thema is onderverdeeld in 4 tot 5 lessen die via internet zijn te volgen. Een leerjaar bestaat daarmee uit gemiddeld 20 tot 25 lessen.

De lessen gaan uit van een directe vorm van instructie: de leerstof is in overzichtelijke stukjes verdeeld die in aparte lessen worden behandeld. Hierdoor kunnen alle leerlingen zelfstandig met de methode aan de slag: via een inlogscherm komen leerlingen in een keuzescherm terecht. Daar kunnen ze kiezen voor één van de vier thema’s en vervolgens kan men aan de slag. De computer houdt bij wat een leerling gedaan heeft. Via Onlineklas Verkeer krijgen leerlingen de mogelijkheid zich zelfstandig competenties binnen het verkeer eigen te maken. Deze competenties hebben betrekking op vier verkeersrollen waarmee een kind in de basisschoolleeftijd te maken krijgt: te voet, op de fiets (als bestuurder en passagier), in de auto (als passagier) en als het aan het spelen is.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Kinderen kunnen vanaf groep 4 zelfstandig met Onlineklas Verkeer aan de slag. Daarvoor wordt in de groepen 1,2 en 3 aan de hand van concrete activiteiten spelenderwijs het verkeer onder de aandacht gebracht. Voor de leerkrachten is een speciale docentenapplicatie ontwikkeld. Deze docentenapplicatie geeft de leerkracht handvatten om met Onlineklas Verkeer klassikaal of individueel aan de slag te gaan. De mate waarin de methode zich vertaalt in een praktijkgerichte aanpak van verkeerseducatie is afhankelijk van de wijze waarop de leerkracht Onlineklas Verkeer in de lessen toepast. De docent moet er voor zorgen dat de leerlingen niet uitsluitend individueel met de leerstof aan het werk zijn.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is geen wetenschappelijke evaluatie naar de Onlineklas Verkeer uitgevoerd.

Conclusie

Onlineklas Verkeer is een interactieve verkeerslesmethode voor verkeersonderwijs in alle groepen van het basisonderwijs. De kinderen kunnen met Onlineklas Verkeer vanaf groep 4 zelfstandig via internet aan de slag.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Uitgeverij Online Klas
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Kwetsbare verkeersdeelnemers
Vervoerswijze
Fiets, Passagier, Voetganger
Regio
Landelijk