Fietsles voor groep 5/6

Uit onderzoek is gebleken dat verkeersrisico’s voor kinderen aanzienlijk worden vergroot door een gebrek aan technische beheersing van de fiets. Stichting Bevordering Verkeerseducatie verzorgt daarom voor basisschoolkinderen in groep 5 en 6 – de leeftijd waarop de kinderen zelfstandiger in het verkeer gaan fietsen – de Fietsles. Deze les is erop gericht om de kinderen middels theorie, filmmateriaal, opdrachten en fietsoefeningen de kennis, vaardigheden en benodigdheden bij te brengen betreft veilig fietsen door het verkeer.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Jelly Helmer, jelly@stichtingsbv.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De Fietsles aan groep 5 en 6 van de basisschool is een 2 uur durende les. De eerste drie kwartier theorie in de klas, waarna buiten in 5 kwartier verschillende fietsparcoursen worden afgelegd, besproken en geoefend.  

Korte karakteristiek

Tijdens het theoriegedeelte wordt in de vorm van een powerpointpresentatie en opdracht de belangrijke onderdelen voor een veilige fiets besproken. Middels filmmateriaal en opdracht worden de kinderen gewezen op en bewust gemaakt van veilig gedrag in het verkeer. Buiten in de praktijk worden middels verschillende fietsparcoursen en oefeningen de technische beheersing van de fiets vergroot en worden de fietsen – door de kinderen – gecheckt op veiligheid, of deze voldoet aan de eisen van een veilige fiets.

Methodiek

De kinderen wordt middels theorie, filmmateriaal, opdrachten en fietsoefeningen de kennis, vaardigheden en benodigdheden bijgebracht betreft veilig fietsen door het verkeer.

De moeilijkheidsgraad van de fietsvaardigheden en opdrachten is per groep en het niveau van de groep aan te passen.

Inzetbaarheid & gebruiksvoorwaarde

Voor een goede uitvoering van de fietsles is voldoende ruimte nodig om de fietsparcoursen uit te kunnen zetten. Dit kan bijvoorbeeld op het schoolplein of op een parkeerterrein vlakbij school.

Verder is het nodig dat de kinderen op de dag van de les met de (eigen) fiets naar school zijn.

Voor het theoriegedeelte is de aanwezigheid van een digibord o.i.d. noodzakelijk, waarop de PowerPointpresentatie getoond kan worden.

Aanvullende informatie

  • De website van Stichting Bevordering Verkeerseducatie

Evaluatieonderzoek

De effectmeting van dit product staat gepland voor 2022.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Stichting Bevordering Verkeerseducatie
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk