Ik zie, ik zie, wat jij niet zag…

Ik zie, ik zie wat jij niet zag is een energieke theatervoorstelling geproduceerd door Contact Onderwijsadviesbureau voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, waarbij dialogen en monologen worden afgewisseld met muziek, beweging, dans en verschillende scènes die de thematiek behandelen. In deze interactieve theatervoorstellingen worden verschillende verkeersverhalen verteld, waarbij het gedrag van de leerlingen in het verkeer centraal staat en theatraal onder de aandacht wordt gebracht.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★

 N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het volledige toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: info@contactonderwijsadviesbureau.nl, Ronalt Vrieling, 06-18372558 of Geralda Vrieling, 06-10505692.
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

‘Ik zie, ik zie wat jij niet zag’ is een theatraal verkeerseducatieproject voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. 

Korte karakteristiek

Het verkeerseducatieproject ‘Ik zie, ik zie wat jij niet zag’ bestaat uit:

 • Een theatervoorstelling van ca. 50/60 minuten
 • Lesmateriaal ter voorbereiding op en ter verwerking van de voorstelling
 • Online effectmeting voor- en achteraf
 • Een handleiding voor de docenten

In het kader van verkeersveiligheidseducatie speelt Contact onderwijsadviesbureau deze voorstelling voor de hoogste groepen van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs, voor max 60 leerling per voorstelling. 

De leerlingen worden meegenomen in de wereld van drie scholieren die een klasgenootje zijn verloren door een verkeersongeval. Humor, drama, muziek en dans wisselen elkaar in een rap tempo af. Door deze juiste balans is ‘Ik zie, ik zie wat jij niet zag’ een theaterstuk dat indruk kan maken op de leerlingen.  Het doel is dat de leerlingen zich kunnen identificeren met de spelers.

Het is een uptempo theaterspel dat opgebouwd is uit drie onderdelen: spel door acteurs, de ‘hoe verkeer jij quiz’ en mijn verkeersverhaal. Aan de hand van het toneelstuk dat verschillende verkeerssituaties, regels en afspraken aan de orde brengt, nemen de leerlingen interactief deel aan de ‘hoe verkeer jij quiz’.  De acteurs spelen hierin de quizmasters die de leerlingen laten beseffen hoe ze eigenlijk zelf in het verkeer zijn. Ter afsluiting van de voorstelling gaan de acteurs met de leerlingen het gesprek aan in het onderdeel”mijn verkeersverhaal”.

Methodiek

Leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs leren kritisch naar hun eigen gedrag in het verkeer te kijken, wat de gevolgen kunnen zijn van onverantwoord gedrag in het verkeer en dat verkeer een samenspel tussen verkeersdeelnemers is.  Door het theaterspel worden de leerlingen op een ludieke, humoristische, serieuze manier meegenomen, waardoor het onderwerp binnenkomt en aankomt in hun belevingswereld. In het laatste onderdeel van de theatervoorstelling  vertellen de acteurs hun eigen verkeersverhaal en schrijven een kernwoord uit het verhaal op een post-it.  Daarna krijgen de leerlingen de mogelijkheid om een kernwoord uit hun verkeersverhaal op een post-it te schrijven en te plakken op de verkeerspaal. Nadat de leerlingen hun woord hebben opgeschreven, krijgen zij de ruimte om hun verhaal te delen. De acteurs creëren veiligheid doordat zij zich kwetsbaar opstellen door hun verhaal te vertellen en afspraken te maken voordat zij de leerlingen aan bod laten komen. De afspraken zijn: Je hebt aandacht voor elkaar; dat betekent respect voor het verhaal dat jouw klasgenoot vertelt.

De acteurs stellen verschillende vragen aan de leerlingen: Wat heb je meegemaakt, waardoor kwam dat en heeft deze gebeurtenis invloed gehad op jouw gedrag in het verkeer. Nadat een aantal verkeersverhalen aan bod zijn gekomen maken de acteurs kort een koppeling naar het verkeersverhaal van de drie scholieren in de voorstellingen, zo is de cirkel rond en daarmee sluiten de acteurs de voorstelling op een respectvolle manier af.

Doelstelling van ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet zag’

Het doel van de voorstelling is om de leerlingen bewust te maken van hun gedrag in het verkeer en daardoor een positieve gedragsverandering te weeg te brengen. De voorstelling houdt leerlingen een spiegel voor en geeft hen inzicht in de gevolgen die gevaarlijk of onoplettend gedrag met zich mee kunnen brengen.

Om deze doelstelling te bereiken worden de volgende leerdoelen gesteld:

 • De leerlingen weten dat verlichting, fietsbel, remmen, afstelling stuur en zadel goed moeten zijn op hun fiets en kunnen dit uitleggen
 • De leerlingen weten hoe het stuur en het zadel afgesteld moeten zijn en kunnen dit uitleggen
 • De leerlingen weten hoe te handelen bij een kruispunt en een zebrapad en kunnen dit uitvoeren
 • De leerlingen weten oorzaak en gevolg van hun eigen handelen bij het oversteken van een kruispunt en een zebrapad en zijn bereid hun eigen gedrag aan te passen
 • De leerlingen weten aan het eind van de les hun rol als verkeersdeelnemer op de fiets en te voet en weten dit toe te passen
 • De leerlingen weten aan het eind van de les dat fietsers en voetgangers kwetsbare verkeersdeelnemers zijn, wat de gevolgen daarvan kunnen zijn en kunnen dit uitleggen;
 • De leerlingen weten aan het eind van de les dat verkeer een samenspel is tussen verschillende verkeersdeelnemers en kunnen dit uitleggen aan de leerlingen om zich heen (kennen en kunnen)
 • De leerlingen weten aan het eind van de les dat iedereen een fout kan maken in het verkeer en kunnen voorbeelden noemen (kennen en kunnen)
 • De leerlingen weten aan het eind van de les dat er onverwachte situaties kunnen optreden in het verkeer en kunnen hier voorbeelden van noemen
 • De leerlingen zijn zichzelf bewust van hun eigen gedrag in het verkeer, kunnen dit benoemen en zijn gemotiveerd dit aan te passen in hun verkeersgedrag (kennen en kunnen)
 • De leerlingen zijn zich aan het eind van de les bewust dat een alerte houding belangrijk is in het verkeer, kunnen het waarom hiervan uitleggen en zijn bereid deze alerte houding toe te passen in hun verkeersgedrag (kennen en kunnen)
 • De leerlingen kennen aan het eind van de les de risico’s rondom groepsgedrag en weten dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag in de groep en ze zijn bereid dit toe te passen in hun verkeersgedrag (kennis, kunnen en willen)
 • De leerlingen leren hun eigen verkeersverhaal te omschrijven/beschrijven
 • De leerlingen leren hoe ze hun eigen handelen veiliger kunnen maken in het verkeer door reflectie op eigen gedrag
 • De leerlingen leren hoe ze hun eigen handelen veiliger kunnen maken door het luisteren naar elkaars reflectie.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Het theaterteam is een uur van te voren aanwezig op school om zich voor te bereiden op de voorstelling. De school stelt een speellokaal/gymlokaal/theaterzaal beschikbaar, waar het team het decor kan gaan opbouwen. Daarna verkleden de acteurs zich en geven een seintje aan de leerkracht dat de leerlingen kunnen komen. Een voorstelling komt het best tot zijn recht bij een groep tot maximaal 60 leerlingen. Groter moet de groep niet zijn, anders gaat de effectiviteit van de voorstelling verloren doordat er minder interactie met de leerlingen is. 

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is een goede opzet gemaakt van een voor- en nameting als vast onderdeel van het programma. Eén keer per twee jaar wordt een vergelijking gemaakt tussen een groep kinderen die het project heeft gedaan en een controlegroep die het niet heeft gedaan. Daarmee is het effect van “Ik zie ik zie” aan te tonen. Een onafhankelijke partij kijkt mee. Deze meting gaat waarschijnlijk in 2018 plaatsvinden, en de uitkomsten kunnen aanleiding zijn voor aanpassingen aan het programma. 

Samenvatting

Ik zie, ik zie wat jij niet zag’ is een project voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs waarbij de leerlingen leren kritisch naar hun eigen gedrag in het verkeer te kijken, wat de gevolgen kunnen zijn van onverantwoord gedrag in het verkeer en dat verkeer een samenspel tussen verkeersdeelnemers is. Op een ludieke, humoristische, serieuze manier worden de leerlingen meegenomen in het theaterspel, waardoor het onderwerp binnenkomt en aankomt in hun belevingswereld.

De leerlingen leren in welke situatie, welke verkeersregels toegepast moeten worden, ze leren situaties van te voren in te schatten, ze worden bewust gemaakt van het feit dat verkeer een samenspel is van verkeersdeelnemers en dat iedereen een fout kan maken, ze leren dat ze alert moeten zijn in het verkeer en dat ze zich kunnen voorbereiden voordat ze op weg gaan.  Het is een goede aanvulling op de bestaande theoretische verkeersmethodes, maar geen methode op zich. Het is juist van belang om een juiste mix van theorie en praktijk aan te bieden aan de leerlingen. Daar kan dit project goed voor ingezet worden. 

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Contact Onderwijsadviesbureau
Doelgroep
4-12 jaar, 12-16 jaar
Schooltype
Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Gevaarlijk gedrag
Vervoerswijze
Fiets, Passagier, Voetganger
Regio
Landelijk