Wijzer! Verkeer!

Wijzer! Verkeer is een verkeersmethode voor de groepen 1 t/m 8 die kinderen leert veilig en zelfstandig deel te nemen aan het verkeer. Er is in de methode veel aandacht voor gedrag, gevaarherkenning en het maken van veilige keuzes. De methode biedt een flexibel jaarprogramma zodat Wijzer! Verkeer naar eigen inzicht toegepast kan worden. Wijzer! Verkeer is ontwikkeld samen met de Fietsersbond.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Noordhoff Uitgevers, salesbao@noordhoff.nl, tel. (088) 522 6888
Kosten: Prijs op aanvraag

Wijzer! Verkeer! is de opvolger van verkeerslesmethodes Wijzer door het Verkeer en Klaar…. Over!

Verschijningsvorm

Wijzer! Verkeer is een compacte methode van 20 basislessen die naar eigen wens is uit te breiden met keuzelessen. In groep 1 t/m 3 wordt er gewerkt met een platenboek en activiteiten uit de handleiding en de digitale leeromgeving. In groep 3 is er ook een werkboek beschikbaar.
Vanaf groep 4 werken de leerlingen uit een leerwerkboek met daarnaast (extra) activiteiten uit de handleiding en de digitale leeromgeving. 


Korte karakteristiek

Wijzer! Verkeer leert kinderen hoe ze veilig en zelfstandig kunnen deelnemen aan het verkeer. Er is in de methode veel aandacht voor gedrag, gevaarherkenning en het maken van veilige keuzes. De methode is gericht op de belevingswereld van het kind en de verkeerssituaties in de eigen buurt. Zo leren de kleuters waar je op moet letten met buitenspelen, terwijl oudere kinderen leren hoe zij zich op de fiets moeten gedragen. Met Wijzer! Verkeer leren kinderen met plezier!

Methodiek

Wijzer! Verkeer is een flexibele methode die makkelijk te organiseren is. De lessen zijn opgebouwd volgens het directe instructiemodel. De lessen bevatten een klassikaal deel, maar de leerlingen kunnen ook zelfstandig aan de slag in het leerwerkboek. Met de digitale omgeving in Junior Cloud kan de les door de leerkracht worden verrijkt. De digitale omgeving bevat aanvullend materiaal zoals foto’s, filmpjes en animaties.
Er is sprake van een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. Ieder jaar worden dezelfde vijf thema’s steeds verder uitgebreid en verdiept. 
Wijzer! Verkeer is daarnaast praktijkgericht. Er is aandacht voor het toepassen van de theorie in de praktijk. De Fietsersbond, expert op het gebied van fietslessen, heeft vanaf groep 4 bij elk hoofdstuk een praktijkles gemaakt. Daarnaast bevat elk hoofdstuk taken, waarbij de leerlingen onder andere de eigen omgeving ingaan om het verkeer te ontdekken.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Het jaarprogramma is flexibel opgezet, zodat de leerkracht zelf kan kiezen hoe hij/zij de methode inzet. Wijzer! Verkeer biedt een keuze in de hoeveelheid lessen per jaar. De basis bestaat uit 15/20 lessen die naar wens uit te breiden zijn. Groep 4 bevat 15 lessen. In de groepen 5 t/m 8 zijn er 20 basislessen, waarbij de lessen in groep 8 korter zijn. Door het gebruik van dezelfde thema’s in elk leerjaar is de methode ook zeer geschikt voor combinatiegroepen.
Daarnaast biedt de methode zowel de mogelijkheid om klassikaal te werken of om de leerlingen meer zelfstandig te laten werken.   

Aanvullende informatie

Website Wijzer! verkeer: www.wijzerverkeer.nl

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Noordhoff Uitgevers
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk