Remweg op de fiets

De gastles Remweg op de Fiets richt zich op de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs. In deze les leren de leerlingen wat de remweg en de stopafstand zijn. Na een kort theoretisch gedeelte gaan de leerlingen praktisch aan de slag met het opmeten van hun eigen stopafstand bij verschillende snelheden. Door het geleerde te ervaren en toe te passen in de praktijk worden kinderen zich bewust van hun eigen gedrag en leren daarnaast het juiste remgedrag toepassen.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b.: Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Servicecentrum Veilig Verkeer Nederland, info@vvn.nl; 088-5248800
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Remweg op de fiets bestaat uit één gastles, ongeveer 90 minuten per sessie. De aanwezigheid van een klassenassistent/ stagiaire/ verkeersouder is aan te raden, met name voor het praktijkgedeelte buiten.
 

Korte karakteristiek

Introductie: In de klas krijgen de leerlingen uitleg over waar ze op moeten letten om een veilige fiets te hebben en leren ze uit welke onderdelen de stopafstand is opgebouwd.

Instructie en verwerking: De klas wordt opgedeeld in twee groepen. Eén groep gaat naar buiten om op hun eigen fiets te ervaren hoe remweg en snelheid zich tot elkaar verhouden. De andere groep blijft binnen bij de leerkracht om te werken aan het werkblad met het bijbehorende filmpje over de remweg. Hierna wordt er gewisseld van groepen.

Evaluatie: Samen met de gastdocent wordt teruggekeken naar de les en de leerlingen schrijven tips en tops op en wisselen die uit.
 

Methodiek

Deze gastles richt zich vooral op het vergroten van kennis en bewustwording. Om dit te bereiken, wordt gebruikgemaakt van een actieve leervorm waarbij de leerlingen daadwerkelijk remmen oefenen in de praktijk en zelf de remweg ervaren. Deze actieve vorm van leren sluit aan bij de theorie van Learning by doing (Dewey).
 
Tijdens het praktische gedeelte van de les wordt de methodiek van samenwerkend leren toegepast. Hiermee wordt ingespeeld op 21e-eeuwse vaardigheden zoals communicatie, samenwerken en probleemoplossend vermogen. Deze aanpak zorgt ervoor dat de leerlingen actief betrokken zijn bij het leerproces en praktische ervaring opdoet met betrekking tot veilig fietsen en remgedrag.
 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Voor het uitvoeren van de gastles is een klaslokaal met digibord nodig en een afgezet stuk schoolplein (bij voorkeur een lang, recht stuk) voor het praktijkgedeelte.

Daarnaast moeten de werkbladen en ouderbrieven worden afgedrukt.
 

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek 

Voor dit product is geen effectmeting uitgevoerd.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Veilig Verkeer Nederland
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Snelheid, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk