Go Safe zonder afleiding

Afleiding speelt steeds vaker een rol bij een verkeersongeluk. Als we naar de ongeval statistieken kijken van de afgelopen jaren zien we een behoorlijke stijging door afleiding. Onder jongeren tussen de 10 en 25 jaar oud is de stijging het grootst. De reden is het gebruik van de smartphone tijdens het fietsen of lopen in het verkeer. Go Safe heeft als doel leerlingen te motiveren voor de keuze van het meest veilige gedrag. En omwille van de eigen veiligheid zullen de leerlingen dit gedrag aan gaan passen.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★★

N.B. Er zijn voor ieder onderdeel maximaal vijf sterren te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Arjen de Groot (06-51866552), Gerard Post (06-51209247), info@gosafe
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Go Safe is gericht op basisschoolleerlingen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar oud en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. In twee klassikale lessen van 90 minuten worden de leerlingen meegenomen in de wereld van afleiding in het verkeer. Het doel van de interventie is om de leerlingen te motiveren voor de keuze van het meest veilige gedrag. En dat omwille van de eigen veiligheid de leerlingen dit gedrag aan gaan passen.

Korte karakteristiek

Elke leerling die deelneemt aan dit project weet aan het einde van GoSafe waarom, kan weerstand bieden aan en is gemotiveerd om niet afgeleid te zijn door een smartphone tijdens de verkeersdeelname. 

  • De deelnemende leerling weet aan het einde van de les wat de invloed is door afleiding van een smartphone op zijn of haar verkeersveiligheid;
  • De deelnemende leerling kan weerstandbieden aan de verleiding (verslaving) om tijdens de verkeersdeelname op zijn of haar smartphone te kijken;
  • De deelnemende leerling is gemotiveerd om maatregelen te nemen om afleiding in het verkeer door zijn of haar smartphone te nemen om zijn of haar veiligheid in het verkeer te vergoten.

Om dit te bereiken worden actieve werkvormen gebruikt zoals het onderwijs leergesprek, groepsgesprek, groepsopdracht en zelfwerkzaamheid. Middels een presentatie moet de leerling de andere leerlingen overtuigen dat zijn of haar idee (om afleiding door een smartphone op de fiets tegen te gaan) het beste is voor de eigen veiligheid.

Methodiek 

Go Safe zonder afleiding is interactief. De leerlingen leren door samen te ervaren, zelfwerkzaamheid en overtuigen. Ervaren door proefjes te doen, zelf werken in groepjes aan een top idee en de klas overtuigen van het feit dat dit idee het beste is. Hierdoor is de motivatie en acceptatie voor nieuw gedrag het grootst. Everyone wants the big benefit for himself!

Inzet en gebruiksvoorwaarden

De organisatie van GoSafe verzorgt de planning, implementatie, uitvoering, roosters maken, bemensing, voor en nametingen, product en proces evaluatie en evaluatie met de school en andere betrokkenen voor onze rekening. De school hoeft alleen tijd, ruimte en leerlingen ter beschikking te stellen.

Aanvullende informatie

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Go Safe
Doelgroep
4-12 jaar, 12-16 jaar
Schooltype
Basisonderwijs, Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Afleiding
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk