S.U.I.T. Stand Up In Traffic

Trafficskills heeft deze drie lessen ontwikkeld.

 • Weerbaarheid en groepsdruk
 • Weerbaarheid en zelfvertrouwen
 • Weerbaarheid en uit de groep treden

Weerbaarheid ontstaat niet alleen door kennis en vaardigheden, maar ook – en vooral – door de wil of de wens van de leerling om zichzelf te kunnen reguleren en vernieuwen.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Josian Weegenaar, tel 06-44123629, josianw@gmail.com
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Het betreft hier een klassikale interventie op de betreffende school, bestaande uit drie delen.  Elk deel duurt 1 lesuur en wordt gegeven door een Trafficskills docent. Dit vindt plaats in carrouselvorm waardoor tegelijkertijd 3 klassen de lessen kunnen volgen. Deze lessen zijn ontwikkeld voor de 1e klassen in het Voortgezet Onderwijs.

Korte karakteristiek

Opbouw
3 lessen met elk een verschillend thema. Door de carrouselvorm krijgen tot 3 klassen tegelijkertijd les, elk gedurende 3 lesuren.

Tijdsduur
De les duurt maximaal 50 minuten, afhankelijk van de reguliere lestijden van de school waar de les aangeboden wordt.


Les 1: Weerbaarheid en Groepsdruk – Aan de hand van het thema ‘Zichtbaarheid in het verkeer’

Leerdoelen Weerbaarheid
Aan het eind van de les kennen of kunnen de leerlingen:

 • Weten wat groepsgedrag is, dit herkennen, en weten hoe te handelen in deze situaties
 • Niet onder druk van anderen, dingen doen die ze niet willen doen
 • Leren hoe ze op een duidelijke manier ‘nee’ kunnen zeggen tegen anderen

Leerdoelen Zichtbaarheid in het verkeer
Aan het eind van de les kennen of kunnen de leerlingen:

 • Fietsen in het donker, zonder deugdelijke verlichting en reflectie is onverantwoord. Dat is je eigen besluit nadat je inzicht hebt gekregen in het gevaar ervan!
 • Een fietser of een voetganger zonder verlichting is op de openbare weg niet te zien
 • Een fietser of een voetganger zonder reflectie is op de openbare weg slecht te zien
 • Een automobilist kan onverlichte fietsers op de openbare weg pas op 25 meter afstand zien
 • Een automobilist die harder dan 50 km/u op de openbare weg rijdt, kan binnen 25 meter niet stoppen
 • Welke risico’s fietsers lopen als ze geen verlichting voeren in het (schemer-)duister
 • Welke problemen automobilisten ervaren als voetgangers en fietsers geen verlichting of reflectie voeren

Didactische methoden

 • Onderwijsleergesprekken en discussie
 • Oefeningen uitvoeren
 • Spel
 • Waarnemen
 • Rollenspel

Les 2: Weerbaarheid en Zelfvertrouwen – Aan de hand van het thema ‘Fiets zonder mobiel’
Leerdoelen weerbaarheid
Aan het eind van de les kunnen of kennen de leerlingen

 • Het eigen gevoel herkennen en verwoorden
 • Vertrouwen op eigen gevoel van wat wel en niet kan/verstandig is
 • Weten wanneer je beter wel en niet op een ander kan vertrouwen
 • Het nut van ‘power posing’ kennen en kunnen toepassen
 • Zelf keuzes maken t.a.v. gedrag en gedragsintenties.
 • Weten hoe hij/zij zich kan weren tegen negatieve invloeden (van bijvoorbeeld leeftijdsgenoten) bij niet-mobielgebruik tijdens het fietsen.
 • Zelf de gefundeerde en verantwoorde keuze te maken om het mobieltje niet te gebruiken tijdens het fietsen

Leerdoelen Fietsen zonder mobiel
Aan het eind van de les kunnen of kennen de leerlingen

 • Gebruik van mobiele elektronische gadgets tijdens het fietsen gaat niet samen met verkeer. Dat is je eigen besluit nadat je inzicht hebt gekregen in het gevaar ervan!
 • Hoe maak je op de meest verkeersveilige manier gebruik van je mobiele gadget als je met je fiets deelneemt aan het verkeer
 • Wat is de op één na beste, verkeersveilige, manier van het gebruik van mobiele gadgets in combinatie met je fiets
 • Als jij je in het verkeer laat afleiden door het gebruik van bijvoorbeeld een mobiele telefoon, vorm je niet alleen een gevaar voor jezelf maar ook voor anderen

Didactische methoden

 • Onderwijsleergesprekken en discussie
 • Rollenspel
 • Oefeningen uitvoeren
 • Spel
 • Waarnemen
 • Fietssimulator

Les 3: Weerbaarheid en Uit de groep treden – Aan de hand van het thema ‘De dodehoek’

Leerdoelen Weerbaarheid
Aan het eind van de les kennen of kunnen de leerlingen:

 • bewust uit de groep treden
 • zelf verantwoordelijkheid nemen voor de situatie en ervaren welke invloed dit heeft
 • zelf keuzes maken t.a.v. gedrag en gedragsintenties.
 • weten hoe hij/zij zich kan weren tegen negatieve invloeden (van bijvoorbeeld leeftijdsgenoten) in dode hoek situaties.

Leerdoelen Dodehoek
Aan het eind van de les kennen of kunnen de leerlingen:

 • De veiligste plek bij een stilstaand zwaar voertuig is rechtsachter
 • Een chauffeur van een zwaar voertuig kan niet alle plekken rondom zijn voertuig zien
 • In eigen bewoording aangeven welke de gevarenzones het zware verkeer kent en waar je veilig staat als het gaat om de dodehoek.
 • Ook aan anderen duidelijk maken waarom het veiliger is om rechts en ruim achter (of voor) een voertuig met een dodehoek te blijven.
 • zich verplaatsen in de (beperkingen van) de vrachtwagenchauffeur en kunnen vertellen hoe ze hiermee rekening kunnen houden in hun eigen rol als fietser.
 • zijn eigen verantwoordelijkheden (er)kennen in dodehoeksituaties en begrijpen dat dit kan inhouden dat hij/zij rekening moet houden met beperkingen (bv in zicht) of tekortkomingen (bv geen voorrang krijgen) van andere verkeersgebruikers.
 • Je volgt je eigen besluit, zelfs als alle anderen op een andere plek gaan staan!

Didactische methoden

 • Onderwijsleergesprekken en discussie
 • Oefeningen uitvoeren
 • Spel
 • Waarnemen
 • Rollenspel
 • Dodehoek simulator

Methodiek

Didactische werkvormen op groepsniveau:

 • Onderwijsleergesprek
 • Spel / improvisatie
 • Ervaren (afleiding in het verkeer)
 • Kennisoverdracht
 • Doelgedrag gerichte vraagstellingen
 • Weerbaarheidsvragen 

In de lessen spelen de docenten in op de mogelijkheden die alle leerlingen hen, onbewust, bieden:

 • Onbewust waarnemen
 • Onbewust verwerken
 • Onbewust beslissen
 • Onbewust beïnvloeden
 • Effect van muziek

Ook andere gedragswetenschappelijke inzichten spelen een rol:

 • Storytelling
 • Selfpersuation / peer influence
 • Attitude en risicoperceptie
 • Voorkomen van groepsgedrag
 • Associaties / Taal
 • Attitude en risicoperceptie

Inzetbaarheid & gebruiksvoorwaarden

Afnemers van dit project worden ontzorgt. De scholen of de interventie locatie hoeft alleen maar te voorzien in lesruimte voorzien van Smatboard/  TV of beamer en een stopcontact. We zorgen zelf voor docenten en alle lesmaterialen.

 • Dit programma kan in het leslokaal worden geven.
 • Met de school wordt door de planner een afspraak gemaakt wanneer Trafficskills een les kan komen geven
 • Onze planner Josian is aanspreekpunt en is altijd bereikbaar via 06-44123629
 • Er hoeft door de schooldocent in principe niets te worden voorbereid tenzij die daar zelf behoefte aan heeft
 • Onze docent werkt geheel zelfstandig en heeft geen hulp van de school nodig
 • Er wordt uitsluitend eigen materiaal van Trafficskills gebruikt
 • Aansluiting op internet o.i.d. is dus niet nodig
 • Opbouw van materiaal gebeurt binnen twintig minuten na binnenkomst

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Zoals bij alle lessen van Trafficskills wordt ook dit programma op een wetenschappelijke manier op effectiviteit gemeten door studenten aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, onder leiding van universitaire docenten en een gedragswetenschapper die aan Trafficskills verbonden is. Zo passen wij onze lessen voortdurend aan op basis van de meest recente inzichten.

Gedurende de inzet van dit project stromen de evaluaties met betrekking tot de

 • Waardering van docenten
 • Waardering van leerlingen

bij ons online binnen en staan indien gewenst direct ter beschikking van de opdrachtgever.
Deze resultaten zijn op elk gewenst moment beschikbaar en actueel.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Trafficskills
Doelgroep
12-16 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Afleiding, Dagelijkse routes, Gevaarlijk gedrag, Groepsdruk
Vervoerswijze
Fiets, Scooter of bromfiets, Voetganger