Van 8 naar 1 (V8N1) – Voortgezet onderwijs

Tijdens het project V8N1 gaan de jongeren aan de slag met evalueren van hun eigen risicogedrag. Vervolgens gaan zij met de jongerenvoorlichter over dit gedrag in gesprek en beantwoorden zij de vragen van de quiz. Tot slot gaan de jongeren met de jongerenvoorlichters de deal aan om zich voortaan veilig en sociaal te gedragen op de fiets. Van 8 naar 1 voor het basisonderwijs van Veilig Verkeer Nederland vormt samen met Van 8 naar 1 voor het voortgezet onderwijs van TeamAlert een integrale aanpak waarbij jongeren op het basisonderwijs, in de thuissituatie en daarna in de brugklas zich voorbereiden op een (vaak nieuwe) veilige school-thuisroute.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
* De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Geke van der Veen, geke@teamalert.nl, Tel. 030-2232893 
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

V8N1 is een voorlichtingsproject waar voorlichtingsmedewerkers jongeren aanspreken en in gesprek gaan over hun gedrag op de fiets. Het project vindt plaats op scholen. Het project is geschikt voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar, maar richt zich primair op de doelgroep brugklassers. Het doorlopen van alle projectonderdelen duurt 10 tot 15 minuten per jongere.

Korte Karakteristieken

Tijdens het project V8N1 gaan de jongerenvoorlichters van TeamAlert in gesprek met jongeren over veilig en sociaal fietsgedrag. Op deze manier zet TeamAlert het peer-to-peer mechanisme in: jongeren overtuigen andere jongeren van het gewenste gedrag. Tijdens het project gaan de jongeren aan de slag met evalueren van hun eigen risicogedrag. Dit doen zij door hun gedrag op volgorde te zetten van welk risicogedrag zij het minst vaak vertonen tot welk risicogedrag zij het vaakst vertonen. Vervolgens gaan zij met de jongerenvoorlichter over dit gedrag in gesprek en beantwoorden zij de vragen van de quiz. Onder begeleiding van de medewerker formuleren de jongeren een positieve intentie richting verkeersveilig gedrag door met hun fietsgroep een voornemen te bedenken. Tot slot dragen de jongeren de sociale norm: ‘Veilig en sociaal fietsen is normaal’ uit door aan de teller van het project te draaien. De teller geeft aan hoeveel jongeren in totaal de deal aan zijn gegaan.

Methodiek

Tijdens het project Van 8 naar 1 (V8N1) gaan jongeren met elkaar in gesprek over veilig en sociaal fietsgedrag. Het project richt zich op brugklassers, die in groepen samen naar school fietsen. Het streven is om zo vaak mogelijk gehele klassen naar het project toe te sturen, zodat de medewerkers niet zelf de brugklassers hoeven te selecteren. Is dit niet het geval, dan worden de brugklassers aangesproken door de medewerkers in de pauze. De medewerkers gaan tijdens een korte introductie het gesprek aan met de fietsgroep.

Vervolgens gaan de jongeren aan de slag met evalueren van hun eigen risicogedrag. Dit doen zij door hun gedrag op volgorde te zetten van welk risicogedrag zij het minst vaak vertonen tot welk risicogedrag zij het vaakst vertonen. Wanneer bepaald is welk risicogedrag het vaakst voorkomt in de groep (en dus wat de groepsnorm is) stelt de jongerenvoorlichter vragen om deze norm te draaien. Tijdens dit groepsgesprek vormen de jongeren een negatieve attitude richting het risicogedrag en groepsdruk wordt deze publiekelijk gedeeld met elkaar. Op deze manier vindt er sociale bewijskracht plaats (de neiging om te conformeren aan de mening en het gedrag van de groep). Tijdens het gesprek worden door de jongerenvoorlichter self-persuasion vragen gesteld. Door middel van deze techniek overtuigen jongeren zichzelf (en de groep) van het gewenste gedrag. Om de risicoperceptie te verhogen worden er tevens vragen gesteld over de gevaren van het ongewenste gedrag. De jongerenvoorlichter bewaakt dat de sociale norm van de groep is dat je veilig en sociaal gedragen op de fiets normaal/goed is.

In het volgende onderdeel vindt door middel van een quiz en het delen van feiten kennisoverdracht plaats. Middels de quiz committeren jongeren zich ook aan de deal om veilig en sociaal te fietsen. Onder begeleiding van de medewerker formuleren de jongeren een positieve intentie richting verkeersveilig gedrag door met hun fietsgroep een voornemen te bedenken. Dit voornemen is geformuleerd in de vorm van een implementatie-intentie. In een implementatie-intentie wordt de situatie gespecificeerd (waar en wanneer) waarin een bepaald gedrag gewenst is (wat en hoe).

De jongeren bedenken ook hoe zij het voornemen gaan volhouden als zij te maken krijgen met haast, irritatie of verveling, in een emotie-noodplan. Op deze manier wordt hun eigen-effectiviteit verhoogd en achten zij zichzelf meer in staat om het gewenste gedrag uit te voeren, ook onder moeilijke omstandigheden.

Tot slot dragen de jongeren de sociale norm: ‘Veilig en sociaal fietsen is normaal’ uit door aan de teller te draaien. Door aan de draaischijf te draaien committeren de jongeren zich aan de norm waardoor ze impliciet een belofte aangaan: Ik fiets veilig en sociaal. De teller geeft jongeren het gevoel dat er al meerdere voor hun waren die de deal aan zijn gegaan. Door middel van sociale bewijskracht zal een jongere dan sneller geneigd zijn ook de deal aan te gaan.

Inzetbaarheid en gebruikersvoorwaarden

Per uitvoering tracht TeamAlert minimaal 150 jongeren te bereiken. Een uitvoering duurt (incl. op- en afbouwtijd van 60 min) 5,5 uur. TeamAlert verzorgt het project van begin tot einde en voert na afloop een evaluatie uit. V8N1 vindt plaats in een grote hal, in de aula of in een klaslokaal.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie, bekijk de website van TeamAlert Van 8 naar 1

Evaluatieonderzoek

In het najaar van 2022 zal er een effectmeting plaatvinden naar het project V8N1. Effect- en evaluatieonderzoeken van TeamAlert zijn altijd uitgevoerd naar de richtlijnen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De SWOV ondersteunt TeamAlert bij het opzetten en uitvoeren van haar effectonderzoek, door een onafhankelijk kwaliteitscontrole uit te voeren over de gehanteerde werkwijze binnen deze onderzoeken.

Waarderingsonderzoek onder deelnemers van V8N1 toont aan dat zij positief zijn over het project en het een gemiddelde 8,7 geven. De medewerkers van TeamAlert scoren gemiddeld een 9,6.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
TeamAlert
Doelgroep
12-16 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Afleiding, Dagelijkse routes, Gevaarlijk gedrag, Groepsdruk
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk