The Battle

Tijdens The Battle gaan twee teams strijden om de titel: “Baas in het verkeer!” De leerlingen gaan al acterend en improviserend aan de slag met verschillende thema’s over verkeersveiligheid en afleiding in het verkeer. Ze beelden veilige en onveilige situaties uit, beantwoorden quizvragen en proberen samen een voornemen te formuleren die in het teken staat van verkeersveilig gedrag.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren op ieder onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: TeamAlert, Geke van der Veen, geke@teamalert.nl, tel 030 2232893
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

The Battle is een anderhalf uur durend verkeerseducatieproject voor leerlingen op het voortgezet onderwijs. The Battle is met name geschikt voor de onderbouw en kan in combinatie met andere door ons aangeboden verkeersprojecten worden aangenomen. Het betreft peer-to-peer educatie waarbij jongeren lesgeven aan jongeren. 

Korte karakteristiek

The Battle is één van de educatieve verkeersprojecten van TeamAlert. Binnen projecten gaat TeamAlert het gesprek aan met jongeren over maatschappelijke thema’s. The Battle is een project waarbij leerlingen door middel van een interactieve werkvorm aan de slag gaan met het thema afleiding in het verkeer. Het project wordt uitgevoerd door onze peers: jongeren tussen de 16 en de 24 jaar die als rolmodel dienen voor de jongeren die deelnemen aan het project. TeamAlert werkt met de peer-to-peer methode zodat jongeren positief beïnvloed worden door leeftijdsgenoten. 
Het project The Battle maakt gebruik van de werkvorm improvisatietheater. Tijdens The Battle komende meerdere thema’s van verkeersveiligheid aan bod waarbij de focus ligt op afleiding in het verkeer. Het project bestaat uit meerdere onderdelen. Er wordt gestart met een introductie en een kennismaking. Dit wordt vervolgd door het interactieve onderdeel ‘Tijdstrijd!’, wat inspeelt op de reactiesnelheid van jongeren. Door jongeren te laten zien in welke mate afleiding de reactietijd beïnvloedt, worden zij zich bewust van het gevaar van afleiding in het verkeer. Na dit onderdeel wordt de klas in twee groepen verdeeld, die middels verschillende spellen tegen elkaar strijden voor punten. Leerlingen beelden veilige en onveilige situaties uit, om handelingsalternatieven te zien voor onveilige situaties. Ze beantwoorden quizvragen om hun kennis over verkeersveiligheid te verhogen. Tot slot formuleren ze als team samen een voornemen dat in het teken staat van verkeersveilig gedrag. Door een handtekening toe te voegen bij dit voornemen en door het op een speciale manier te formuleren, houden de leerlingen zich sneller aan hun eigen voornemen. 

Methodiek

Er zijn verschillende methoden voor gedragsbeïnvloeding verwerkt binnen The Battle. Hieronder wordt kort beschreven via welk onderdeel aan welk doel wordt gewerkt.

Tijdstrijd: Dit onderdeel heeft als doel de kennis, risicoperceptie en eigen effectiviteit te verhogen. De leerlingen ervaren in een veilige setting, dat afleiding in het verkeer gevolgen heeft en risico’s met zich meeneemt. Binnen Tijdstrijd wordt dit inzichtelijk gemaakt door de leerlingen zelf te laten ervaren dat hun reactietijd langer is wanneer zij afgeleid zijn. Tijdens tijdstrijd wordt gemeten hoe lang het duurt voordat alle leerlingen gaan staan in reactie op een groen geworden stoplicht. Hierna wordt hetzelfde herhaald terwijl ze afleidende opdrachten doen, bijvoorbeeld het overgooien van een bal. De reactietijd van de leerlingen is langer wanneer zij afleidende opdrachten doen. In de nabespreking trekken de jongeren zelf de conclusie dat afleiding in het verkeer je reactie vertraagd. Samen met de jongeren worden handelingsalternatieven geformuleerd, zoals het afstappen om te appen of het uitzetten van je internet of telefoon tijdens een fietsrit. Door ‘Tijdstrijd’ ervaren de jongeren de invloed van afleiding op hun reactietijd. Doordat zij de ervaring zélf mee maken is de motivatie om de focus voortaan op de weg te houden sterk. 

Laat maar zien: Dit spel heeft als doel het verhogen van kennis en eigen effectiviteit. De leerlingen beelden in tweetallen een serie verkeersonveilige situaties uit, die de rest van het team moet raden. Vervolgens worden in tweetallen handelingsalternatieven voor dezelfde verkeersonveilige situaties uitgebeeld. Door het uitbeelden van de situaties leren de leerlingen nieuwe handelingsalternatieven en hebben zij goed voor ogen hoe dit gedrag er uitziet in een verkeerscontext. De leerlingen van het andere team kunnen extra punten verdienen door de handelingsalternatieven te onthouden, waardoor hun kennisniveau stijgt. In de nabespreking wordt nagegaan welke verkeerssituaties herkenbaar zijn voor de leerlingen. Op deze situaties wordt dieper ingegaan en bedenken de jongeren eigen handelingsalternatieven vanuit de eigen belevingswereld. 

Kennisquiz: Dit onderdeel heeft als doel het verhogen van kennis. Kennisoverdracht staat centraal. De teams strijden tegen elkaar in een quiz over afleiding en verkeersregels. Door middel van een aantal quizvragen over verkeersveiligheid en de nabespreking met de goede antwoorden, wordt de kennis verhoogd. In de nabespreking worden de geleerde feitjes gekoppeld aan het eigen gedrag in het verkeer, wat de leerlingen aanzet na te denken over hun eigen gedrag.

Hoeveel weet jij? – en poster maken: Dit onderdeel heeft als doel het verhogen van kennis, attitude, sociale norm, eigen effectiviteit en intentie. Tijdens dit onderdeel bedenken de leerlingen eerst zoveel mogelijk handelingsalternatieven (veilige gedragingen) gericht op afleiding in het verkeer. De handelingsalternatieven worden nabesproken in een groepsgesprek. De leerlingen kiezen één handelingsalternatief per groep dat het beste bij hun eigen gedrag in het verkeer past. Met het gekozen handelingsalternatief wordt een implementatie-intentie gemaakt. In een implementatie-intentie wordt de situatie gespecificeerd (waar en wanneer) waarin een bepaald gedrag gewenst is (wat en hoe). Bijvoorbeeld: ‘Als ik ‘s ochtends naar school fiets, dan zet ik mijn telefoon uit.’ Implementatie-intenties helpen mensen in het bereiken van doelen om gewenst gedrag uit te voeren. De leerlingen schrijven hun voornemen op een teamposter. Vervolgens ondertekenen álle leerlingen het voornemen met hun handtekening, waardoor het commitment van de leerlingen wordt versterkt. Beide teams presenteren vervolgens hun voornemen en vertellen waarom ze voor dit voornemen hebben gekozen. Dit versterkt het commitment en draagt het bij aan een sociale norm gericht op het gewenste gedrag. 

Inzet en gebruiksvoorwaarden

Per uitvoering worden maximaal drie en minimaal twee sessies gehouden. Per sessie (van anderhalf uur) neemt één klas deel aan The Battle (minimaal 20 en maximaal 30 leerlingen). TeamAlert verzorgt het project van begin tot einde en voert aan het eind een evaluatie uit. De opbouwtijd bedraagt 45 minuten en er wordt gebruik gemaakt van één lokaal. 

Aanvullende informatie

Evaluatie

Effect- en evaluatieonderzoeken van TeamAlert zijn altijd uitgevoerd naar de richtlijnen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De SWOV ondersteunt TeamAlert bij het opzetten en uitvoeren van haar effectonderzoeken, door een onafhankelijk kwaliteitscontrole uit te voeren over de gehanteerde werkwijze binnen deze onderzoeken. 

Er is in 2017 een procesevaluatie en een effectmeting naar het project The Battle gedaan. 
Er is tevens in 2016 een effectmeting gedaan naar een mechanisme dat binnen The Battle gebruikt wordt: het formuleren van implementatie-intenties.

Tot slot is er in 2018 een User Experience onderzoek gedaan naar het project The Battle. Leerlingen beoordeelden het project en de medewerkers goed, namelijk respectievelijk met een 7,8 en een 8,3.  

Samenvatting

Tijdens The Battle gaan twee teams strijden om de titel: “Baas in het verkeer!” De leerlingen gaan al acterend en improviserend aan de slag met verschillende thema’s over verkeersveiligheid en afleiding in het verkeer. Ze beelden veilige en onveilige situaties uit, beantwoorden quizvragen en proberen samen een voornemen te formuleren die in het teken staat van verkeersveilig gedrag.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
TeamAlert
Doelgroep
12-16 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Afleiding, Gevaarlijk gedrag
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk