The Day After

The Day After is een educatief project waarin jongeren middels een escaperoomformat getraind worden in het vertonen van zelfcontrole. Door meer zelfcontrole te hebben kunnen de jongeren verleidingen, zoals middelengebruik in het verkeer, beter weerstaan.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Team Alert, contact via https://teamalert.nl/zakelijk/contact/
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

The Day After is een anderhalf uur durend verkeerseducatieproject voor leerlingen in de leeftijd van 16 tot en met 18 jaar op het voortgezet onderwijs m.u.v. praktijkonderwijs. The Day After heeft een escaperoomformat waarin de jongeren middels interactieve spellen ‘zelfcontrole’ trainen. Door dit te trainen weten jongeren in de toekomst verleidingen, zoals drugsgebruik in het verkeer, sneller te weerstaan. The Day After kan in combinatie met andere door ons aangeboden projecten gericht op middelengebruik in het verkeer, worden afgenomen. Het betreft peer-to-peer waarbij jongeren lesgeven aan jongeren.

Korte karakteristiek

The Day After is één van de educatieve projecten van TeamAlert die zich richt op middelengebruik in het verkeer. Tijdens de projecten gaat TeamAlert het gesprek aan met jongeren over maatschappelijke thema’s. The Day After is een project waarbij leerlingen door middel van een escaperoomformat aan de slag gaan met het thema middelengebruik in het verkeer. Het project wordt uitgevoerd door onze peers: jongeren tussen de 16 en de 24 jaar die als rolmodel dienen voor de jongeren die deelnemen aan het project. TeamAlert werkt met de peer-to-peer methode zodat jongeren positief beïnvloed worden door leeftijdsgenoten. Tijdens The Day After worden de jongeren getraind in het vertonen van zelfcontrole. Wanneer jongeren meer zelfcontrole hebben, kunnen zij verleidingen, zoals middelengebruik in het verkeer beter weerstaan.

Er wordt gestart met een filmpje waarin de hoofdpersoon een probleem heeft. Dit probleem lost de klas op door eerst enkele educatieve spellen uit te voeren. Wanneer dit onderdeel is voltooid, gaat het verhaal verder in de film en krijgen de jongeren de opdracht een online quiz te doen. Op basis van de uitslag worden er kleinere groepjes gemaakt. In deze groepjes spreken de jongeren over hun kwaliteiten en valkuilen m.b.t. het weerstaan van verleidingen en het vertonen van zelfcontrole. Wanneer de jongeren hierover gesproken hebben maken zij een persoonlijk plan om één verleiding te weerstaan en maken zij met zichzelf een afspraak door onder het plan een handtekening te plaatsen. Enkel als iedereen een goed plan heeft, krijgt de klas het afsluitende filmpje te zien. Hierin wordt de situatie getoond dat de hoofdpersonage niet bij een bestuurder onder invloed instapt. Samen met de klas wordt de situatie van de hoofdpersoon nabesproken.

Methodiek

Algemeen: Er is gekozen om het thema ‘zelfcontrole’ centraal te stellen in het project in plaats van het thema ‘drugs en/of alcohol’. Deze keuze is gemaakt omdat thema drugs en alcohol in een schoolproject mogelijk risicojongeren inspireert tot het experimenteren met deze middelen.

Het project heeft een escaperoomformat met filmpjes waarin een probleem wordt geschetst die de jongeren moeten oplossen. De jongeren krijgen aanwijzingen om dit probleem op te lossen als zij een projectonderdeel of spel succesvol uitvoeren. Op deze wijze worden actieve deelname aan het project en eveneens de leerdoelen per projectonderdeel getoetst. Ook biedt het format de mogelijkheid om het programma af te stemmen op het niveau van de leerlingen.

  1. Educatieve spellen: In het eerste projectonderdeel gaan de jongeren aan de slag met puzzels en raadsels waarbij zij feitenkennis opdoen over zelfcontrole. Iedereen vult de TeamAlert-quiz in en komt erachter welk type persoonlijkheid hij of zij heeft. Op basis van persoonlijkheden wordt de klas verdeeld in vier groepen. Het Trimbos-instituut adviseert het onderscheid te maken in deze type persoonlijkheden, omdat verschillende persoonlijkheden verschillende kwaliteiten en valkuilen hebben met betrekking tot het vertonen van zelfcontrole in verschillende contexten.
  2. Groepsgesprek: In het groepsgesprek wordt een positieve attitude en een sociale norm gestimuleerd, gericht op het weerstaan van verleidingen en het hebben van zelfcontrole. De aandacht in dit gesprek richt zich op de kwaliteiten en valkuilen die de jongeren hebben. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het gedragsmechanisme selfpersuasion, waardoor de jongeren zichzelf overtuigen gewenst gedrag te vertonen.
  3. VOG-formulier: In het derde projectonderdeel maken de jongeren individueel een plan om een doel te bereiken of om een verleiding te weerstaan in de toekomst. Dit plan maken de jongeren via een implementatie-intentieformulier. Naast de implementatie-intentie is het formulier opgebouwd vanuit verschillende gedragsmechanismen en principes over gedragsverandering. Ook heeft het formulier een back-up plan waardoor het doel, zoals het weerstaan van een verleiding, altijd wordt bereikt. De gespreksleider controleert dit plan op kwaliteit.
  4. Nabespreking: Om het project af te sluiten wordt door de uitvoeringsmedewerkers met de jongeren gereflecteerd op het verhaal uit de filmpjes. Er wordt een positieve norm gesteld: ‘Het is normaal om veilig vervoer naar huis te regelen als je onder invloed bent en om verleidingen, zoals drugs en alcohol, af te wijzen’.

Het project The Day After draagt op deze wijze bij aan het versterken van de zelfcontrole bij jongeren. Dit zorgt ervoor dat jongeren meer bekwaam zijn in het weerstaan van verleidingen in de toekomst, zoals het onveilig gebruik van alcohol en/of drugs in het verkeer.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Per sessie moeten er minimaal 15 leerlingen deelnemen en kunnen er maximaal 35 leerlingen meedoen. Een sessie duurt 90 minuten en op één dag worden er minimaal 2 maximaal 3 sessies georganiseerd. De opbouwtijd bedraagt 45 min en voor een sessie is een klaslokaal nodig. TeamAlert verzorgt het project van begin tot eind en voert na afloop een evaluatie uit. 

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Effect- en evaluatieonderzoeken van TeamAlert zijn altijd uitgevoerd naar de richtlijnen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De SWOV ondersteunt TeamAlert bij het opzetten en uitvoeren van haar effectonderzoeken, door een onafhankelijk kwaliteitscontrole uit te voeren over de gehanteerde werkwijze binnen deze onderzoeken.

Samenvatting

The Day After is een educatief project waarin jongeren middels een escaperoomformat getraind worden in het vertonen van zelfcontrole. Door meer zelfcontrole te hebben kunnen de jongeren verleidingen, zoals middelengebruik in het verkeer, beter weerstaan. De jongeren lossen puzzels op, doen een persoonlijkheidsquiz, gaan in groepjes in gesprek over hun kwaliteiten en valkuilen m.b.t. het vertonen van zelfcontrole en maken een persoonlijk plan om een verleiding te weerstaan. Ten slotte worden de ervaringen van de escaperoom en opdrachten nabesproken.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Team Alert
Doelgroep
12-16 jaar, 16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
Onderwerp
Alcohol of drugs, Groepsdruk
Vervoerswijze
E-bike, Fiets, Motor, Voetganger
Regio
Landelijk