Scooter Elite

Tijdens het project Scooter Elite gaan de jongerenvoorlichters van TeamAlert in gesprek met jongeren over veilig en sociaal scooter rijden. Centraal in Scooter Elite staat de scooter simulator, een game waarbij jongeren op een echte scooter een route moeten afleggen. Middels de game krijgen jongeren een positieve attitude ten opzichte van veilig rijgedrag en oefenen de jongeren belangrijke vaardigheden, zoals gevaarherkenning.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Geke van der Veen, geke@teamalert.nl, tel. 030-2232893
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Scooter Elite is een voorlichtingsproject waar voorlichtingsmedewerkers jongeren aanspreken en in gesprek gaan over hun gedrag op de scooter. Het project vindt plaats op scholen en indoorevenementen. Het project is geschikt voor jongeren van 15 tot en met 24 jaar. Het doorlopen van alle projectonderdelen duurt 10 tot 15 minuten per jongere.

Korte karakteristiek

Tijdens het project Scooter Elite gaan de jongerenvoorlichters van TeamAlert in gesprek met jongeren over veilig en sociaal scooter rijden. Op deze manier zet TeamAlert het peer-to-peer mechanisme in: jongeren overtuigen andere jongeren van het gewenste gedrag. Centraal in Scooter Elite staat de scooter simulator, een game waarbij jongeren op een echte scooter een route moeten afleggen. Middels de game krijgen jongeren een positieve attitude ten opzichte van veilig rijgedrag en oefenen de jongeren belangrijke vaardigheden, zoals gevaarherkenning. Tijdens het project doen de jongeren ook een quiz en doorlopen zij met de medewerkers een checklist waaraan hun scooter moet voldoen. Het project sluit af met een persoonlijk voornemen dat de jongeren formuleren om voortaan veilig te rijden op de scooter.

Methodiek

TeamAlert zet zich middels Scooter Elite in om veilig en sociaal rijgedrag bij jonge scooterrijders (15 tot en met 24 jaar) te stimuleren. Onder veilig en sociaal rijgedrag wordt verstaan dat jongeren zich houden aan de verkeersregels die gelden voor scooterrijders. Ook op een juiste manier reageren op onverwachtse verkeerssituaties, weersomstandigheden en rijden in het donker is een belangrijk onderdeel van veilig rijgedrag op de scooter. Bij onverwachtse verkeerssituaties kan gedacht worden aan complexe situaties waarin andere verkeersdeelnemers een rol spelen.

  1. Groepsgesprek: Het project start met een kort gesprek over veilig en sociaal scooter rijden. Tijdens het gesprek achterhalen de jongerenvoorlichters wat jongeren vinden van bepaalde risicogedragingen op de scooter en verhogen het kennisniveau van de jongeren door feiten te delen. Tijdens het gesprek zorgt de jongerenvoorlichter voor een positieve attitude en sociale norm richting veilig en sociaal scooter rijden onder de jongeren. Hierbij wordt het gedragsmechanisme self-persuasion gebruikt. Met deze techniek overtuigen jongeren zichzelf (en de groep) van het gewenste gedrag. Dit houdt in dat wanneer jongeren zelf argumenten verzinnen voor het veilige gedrag, zij ook eerder geneigd zijn dit gedrag uit te voeren. De argumenten voor veilig en sociaal rijgedrag worden benadrukt, argumenten tegen worden vermeden. Op deze wijze ontstaat er een positieve attitude en norm in de groep gericht op veilig en sociaal rijgedrag op de scooter.
  2. Kennisquiz + Checklist: Vervolgens vullen de jongeren een kennisquiz in om hun kennis over de risico’s van scooter rijden te verhogen. Daarnaast krijgen de jongeren een checklist. Aan de hand van de checklist kunnen de jongeren kijken waar een goede scooter(rijder) aan moet voldoen. Ook hier wordt het self-persuasion mechanisme ingezet: jongeren overtuigen zichzelf van de voordelen van een goed onderhouden scooter. Op deze manier ontstaat een positieve attitude richting het onderhouden van de scooter.
  3. Scootersimulator: Vervolgens mogen de jongeren op een scootersimulator een digitaal parcours afleggen, waarin ze worden uitgedaagd om sociaal en veilig te rijden. Op deze manier oefenen jongeren met het houden aan de verkeersregels en trainen de jongeren de vaardigheid gevarenherkenning. Door training van het gewenste gedrag wordt de eigen-effectiviteit van jongeren hoger: zij achten zich meer in staat het juiste gedrag te vertonen, ook in de dagelijkse praktijk. De persoon met de hoogste rijscore wint aan het eind van de dag een prijs. Door dit wedstrijdelement is de betrokkenheid om het parcours zo goed (gewenst) mogelijk te vertonen hoog. Dit zorgt ervoor dat er een positieve sociale norm onder jongeren richting veilig en sociaal scooter rijden ontstaat.
  4. Nabespreking: De jongeren krijgen na hun rit uitgebreid feedback op hun rijgedrag, waardoor hun kennis over hun eigen vaardigheden en mogelijke handelingsalternatieven toeneemt. Deze feedback wordt met hen besproken in een nabespreking. Aan de hand van hun score wordt een compliment gegeven over het positiefste rijgedrag en een tip voor hun zwakste rijgedrag. Deze tip biedt een duidelijk handelingsalternatief en is geformuleerd als een voornemen (implementatie-intentie). De jongeren committeren zich in de nabespreking aan dit voornemen en schrijven deze op de checklist die ze mee naar huis nemen. Naast deze fysieke checklist krijgen de jongeren hun score, tip en top via de mail toegezonden. Op deze manier is er een extra contactmoment in de vorm van een reminder ingebouwd waardoor er meer kans is op gedragsverandering door de herhaling en herinnering aan het moment dat de jongeren het project hebben gevolgd.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Per uitvoering tracht TeamAlert minimaal 100 jongeren te bereiken. Een uitvoering duurt (incl. op- en afbouwtijd van 60 min) 5,5 uur. TeamAlert verzorgt het project van begin tot einde en voert na afloop een evaluatie uit. Scooter Elite vindt plaats in een grote hal of aula, voor de uitvoering is een stroompunt benodigd.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Effect- en evaluatieonderzoeken van TeamAlert zijn altijd uitgevoerd naar de richtlijnen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De SWOV ondersteunt TeamAlert bij het opzetten en uitvoeren van haar effectonderzoek, door een onafhankelijk kwaliteitscontrole uit te voeren over de gehanteerde werkwijze binnen deze onderzoeken. Op het moment worden de evaluatieonderzoeken naar het project uitgevoerd.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
TeamAlert
Doelgroep
16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Scooter of bromfiets
Regio
Landelijk