VVN Veilig Oversteken

Veilig oversteken leer je door veel te oefenen, op school maar vooral ook thuis. Met leuke oversteeklessen voor groep 1 tot en met 4 én tips voor thuis kun je hier mee aan de slag. Met het pakket kun je ook de veiligheid van een oversteek in kaart brengen met bijbehorende adviezen om deze eventueel te verbeteren.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b.: Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Servicecentrum, tel. 088-5248800, info@vvn.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Het pakket bevat drie praktische oversteeklessen voor groepen 1 tot en met 4. Elke les duurt ca. 15 min per groepje van 5-6 leerlingen. Daarnaast biedt het pakket de mogelijkheid om de veiligheid van een oversteek in kaart te brengen.

Korte karakteristiek

 1. Drie opdrachtkaarten met oversteeklessen
  1. Oversteken in een rechte straat
  2. Oversteken bij een verkeerslicht
  3. Oversteken bij een zebrapad
 2. Veiligheid van een oversteek – oversteekscan

Methodiek

Met behulp van de oversteeklessen leren de kinderen in een oefensituatie de regels toepassen. Hierbij is het uitgangspunt dat kinderen leren door te doen, en vooral door veel te oefenen.

Het algemene doel van de lessen is het verbeteren van de oversteekvaardigheden van kinderen uit groep 1-4. Daarnaast helpen de lessen ouders door handvatten te bieden om hun kinderen te coachen om een onveilige oversteek veiliger te maken. Dit wordt bereikt d.m.v. activerende werkvormen, groepsdynamiek en ouderparticipatie. 

Door met kinderen in kleine groepjes het oversteken in verschillende situaties te oefenen, de ouders te betrekken (door hen te vragen te helpen bij het geven van de lessen) en kinderen en ouders te stimuleren na afloop het geleerde te herhalen/opnieuw in praktijk te brengen.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Het pakket is alleen beschikbaar voor scholen en verkeersouders die deelnemen aan de VVN Praktische Verkeerspakketten.

Benodigde materialen:

 • Stoepkrijt
 • Hesjes
 • Voetgangerslicht
 • Een zebrapad

Extra ouders in verband met het werken in kleine groepjes.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is een wetenschappelijke evaluatie naar dit programma uitgevoerd.

Samenvatting

Veilig oversteken leer je door veel te oefenen, op school maar vooral ook thuis. Met leuke oversteeklessen voor groep 1 tot en met 4 én tips voor thuis kun je hier mee aan de slag. Met het pakket kun je ook de veiligheid van een oversteek in kaart brengen met bijbehorende adviezen om deze eventueel te verbeteren.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Veilig Verkeer Nederland
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Ouders of verzorgers
Vervoerswijze
Voetganger