Verkeerskunsten

Bij de reguliere verkeersmethodes ligt de nadruk op het theoretisch verkeersonderwijs. Verkeerskunsten van ROV Zuid-Holland onderscheidt zich nadrukkelijk van deze methodes, doordat het alleen een programma omvat voor de praktische verkeerslessen op het schoolplein en rondom de school. Met behulp van het activiteitenoverzicht kan de juiste praktische les gekozen worden, als vervolg op de theoretische les in de klas uit een reguliere verkeersmethode. Door gebruik te maken van Verkeerskunsten in combinatie met een theoretische verkeersmethode, voldoet de school optimaal aan de invulling van verkeerseducatie.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*
N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product


Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactinformatie: ROV Zuid-Holland, tel. 079-3300600
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Handleidingen voor leerkrachten met leskaarten voor de uitvoering van verschillende activiteiten. Er zijn aparte handleidingen voor groep 1/ 2, groep 3/ 4, groep 5/ 6 en groep 7/ 8. Het bijbehorende praktijkmaterialenset voor op het schoolplein is apart verkrijgbaar (zie www.schoolopseef.nl).

Korte karakteristiek

Het pakket Verkeerskunsten voorziet in kant en klare praktijklessen om kinderen vaardig te maken in het verkeer, zodat ze leren hoe ze veilig met verkeerssituaties kunnen omgaan. Het doel van Verkeerskunsten is dat kinderen veilig verkeersgedrag in de praktijk kunnen leren, aanvullend op theoretische lessen, om meer ervaren en veiliger in het verkeer te bewegen.  Verkeerskunsten bestaat uit vele praktische oefeningen met eigen leerdoelen. Deze staan in de mappen zelf beschreven. 

Methodiek

Verkeerskunsten gaat uit van praktische verkeerslessen. Deze lessen staan in het “bronnenboek’. Door het uitvoeren van de activiteiten uit dit bronnenboek, worden de leerlingen voorbereid op het veilig deelnemen aan het verkeer. Met behulp van het activiteitenoverzicht kan de juiste praktische les gekozen worden, als vervolg op de theoretische les in de klas uit een reguliere verkeersmethode. Door gebruik te maken van Verkeerskunsten in combinatie met een theoretische verkeersmethode, voldoet de school optimaal aan de invulling van verkeerseducatie.

De activiteiten zijn ingedeeld aan de hand van drie hoofdthema’s: 

  • Lopen en oversteken met activiteiten zoals het lopen op de stoep en het oversteken (groep 1 tot en met 4) 
  • Fietskunsten met activiteiten om de basisvaardigheden van het fietsen te oefenen (groep 1 tot en met 8) 
  • Fietskunsten in het verkeer met activiteiten om het deelnemen aan het echte verkeer als fietser te oefenen (groep 5 tot en met 8) 

In aanvulling op Verkeerskunsten is een materialen-set gemaakt, waarin alle materialen zitten om de activiteiten van Verkeerskunsten uit te kunnen voeren. 

In het onderdeel praktijklessen vindt u de gelamineerde leskaarten (A4-formaat). De leskaarten zijn eenvoudig van opzet en volgens een vaste structuur opgebouwd. Allereerst staat op de leskaart beschreven welke materialen er nodig zijn en welke deelvaardigheden geoefend worden. Naast een uitgebreide beschrijving van de oefening zijn op de leskaart ook de aandachtspunten bij het uitvoeren van de oefening vermeld

Extra activiteiten

Naast de praktijklessen kan er bij de groepen 5 t/m 8 ook gekozen worden uit extra activiteiten. Deze activiteiten hebben een andere opbouw dan de lessen op het plein of op straat, maar zijn wel praktisch en worden veelal buiten uitgevoerd in het echte verkeer. Voor het Speciaal Onderwijs (cluster 1 t/m 4).

De handleidingen geven informatie over de wijze waarop Verkeerskunsten gebruikt kan worden. Hierbij wordt aandacht besteed aan de organisatie binnen de school en worden aandachtspunten genoemd bij de organisatie van de praktische verkeerslessen. Het pakket Verkeerskunsten vormt een aanvulling op de theorielessen, dat betekent dat leerkrachten voorafgaande aan de activiteiten van ‘Verkeerskunsten’ leerlingen de benodigde theoretische kennis moeten hebben aangeleerd.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is geen evaluatieonderzoek uitgevoerd.

Conclusie

Verkeerskunsten voorziet in een aanvulling op de theoretische verkeerslessen en geeft voor alle groepen van het basisonderwijs een reeks van praktische oefeningen die passen bij de betreffende leeftijdsgroepen. Als Verkeerskunsten wordt gecombineerd met de theorielessen van een reguliere verkeersmethode worden alle leerdoelen van de matrix behandeld.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
ROV Zuid-Holland
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs, Speciaal onderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Kwetsbare verkeersdeelnemers
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk