Verkenning school-thuis route

Cursusprogramma van Go Safe voor middelbare scholieren. Via een mix van theorielessen en praktijkinstructie worden leerlingen in de brugklas en 2e klas van het voortgezet onderwijs bewust gemaakt van de risico’s die zij lopen bij het fietsen van de school-thuis route en leren zij hoe zij het beste met die risico’s om kunnen gaan.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★
8. Implementatie van het programma★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*
N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product


Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Arjen de Groot (06-51866552), Gerard Post (06-51209247), info@gosafe
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Cursusprogramma met een mix van theorielessen en praktijkinstructie.

Korte karakteristiek

Het cursusprogramma omvat twee blokken van elk 2 uur. Daarin krijgen de leerlingen instructie over veilig fietsgedrag, leren zij verkeersregels op een juiste wijze toe te passen, leren zij knelpunten op de school-thuisroute te observeren, in kaart te brengen en bedenken zij oplossingen voor de gesignaleerde knelpunten zonder dat de infrastructuur gewijzigd mag worden.

Methodiek

Op de eerste projectdag krijgen de leerlingen theoretische en praktische instructie over de veilige fiets en over veilig fietsen. Ook wordt aandacht besteed aan verkeersregels, daarbij staat met name de voorrang centraal. Tenslotte leren de leerlingen om kritisch te kijken naar mogelijke gevaren op de eigen school-thuis route: door te observeren en knelpunten te selecteren, te fotograferen en te beschrijven.

Op de tweede projectdag gaan de leerlingen aan de slag met de door hen geselecteerde knelpunten. In groepjes worden verkeersveiligheidsposters of digitale presentatie gemaakt, waarop de knelpunten in kaart zijn gebracht en is aangegeven op welke manier de knelpunten opgelost/ aangepakt kunnen worden. Daarbij geldt als enige beperking, dat de leerlingen de oplossing niet mogen zoeken in infrastructurele aanpassingen. Het project wordt afgesloten met een presentatie van alle gemaakte posters. Getracht wordt om met de wethouder een afspraak te maken dat de presentaties in de gemeenteraad aan bod komen.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De twee projectdagen worden verzorgd door een docent die in het bezit is van een WRM (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) bevoegdheid of een bijscholingscursus gevolgd hebben bij een onderwijs begeleidingsdienst.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is geen wetenschappelijke evaluatie naar dit programma uitgevoerd.

Conclusie

Via het school-thuis route programma leren jongeren om gevaarlijke situaties op hun school-thuis route te signaleren en in kaart te brengen. Vervolgens leren zij hoe zij het beste met die gevaarlijke situaties kunnen omgaan. Welke overweging speelt en rol bij het oplossen van een situatie. Besproken wordt de invloed van emoties, gewoontes, groepsdruk en stoer gedrag. Nadruk ligt daarbij op de verandering van het eigen rijgedrag op de fiets.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Go Safe
Doelgroep
12-16 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs, Speciaal onderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Voertuigvaardigheid
Vervoerswijze
Fiets, Scooter of bromfiets
Regio
Landelijk