Remwegdemonstratie

Met de remwegdemonstratie leren de kinderen dat de stopafstand van een auto bestaat uit de reactietijd (en daarmee reactieafstand) en de remweg. Ze zien na hoeveel meter een auto (pas) stilstaat bij een noodstop en ze leren hoe belangrijk het is om pas over te steken als je zeker weet dat het kan, en bij twijfel te blijven staan.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Lees hier de uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Jelly Helmer, 0621413624, jelly@stichtingsbv.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De verkeerseducatie bestaat uit een eenmalige les aan basisschoolkinderen van groep 5 en groep 6. De les duurt 1 uur: een half uur ‘binnengedeelte’ (theorie) en een half uur ‘buitengedeelte’ (praktijk).

Korte karakteristiek

Tijdens het theoriegedeelte wordt middels een PowerPointpresenatie de kinderen geleerd dat de stopafstand bestaat uit de reactieafstand en remafstand samen. Ook worden onderwerpen als gezien worden (licht), het gevaar van los materiaal in de auto en het belang van het dragen van de autogordel besproken. Door opdrachten leren kinderen welke factoren van invloed zijn op de stopafstand en hoe groot je reactietijd (en dus die van een bestuurder) is.

Tijdens het praktijkgedeelte laat de SBV-docent het verschil zien tussen een stopafstand van een auto die 30 km per uur rijdt en een auto die 50 km per uur rijdt. De kinderen schatten zelf de stopafstand vooraf in. Hierdoor ervaren zij na hoeveel meter een auto (pas) stilstaat bij een noodstop en ze leren hoe belangrijk het is om pas over te steken als je zeker weet dat het kan, en bij twijfel te blijven staan.  

Methodiek

 Zie ‘Korte karakteristiek’

Inzetbaarheid & gebruiksvoorwaarde

Voor het theoriegedeelte in de klas is de aanwezigheid van een digibord o.i.d. noodzakelijk, waarop de PowerPointpresentatie getoond kan worden.

Voor de praktijkgedeelte is een recht stuk weg van ca. 100 meter nodig. Dit is vaak een openbare straat bij de school, en voor het afsluiten van deze weg is een vergunning nodig. Deze vergunning dient door de school zelf tijdig aangevraagd te worden bij de gemeente. Als het praktijkgedeelte op een parkeerplaats kan plaatsvinden, is een dergelijke vergunning niet nodig.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

In 2021 heeft er een effectmeting plaatsgevonden van de remwegdemonstratie.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Stichting Bevordering Verkeerseducatie
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Kwetsbare verkeersdeelnemers, Ouders of verzorgers
Vervoerswijze
Auto, Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk