Zeven Sloten

Zeven Sloten is een educatief cabaret door Theater MENS over gedrag en verkeer. In een 45 minuten durende voorstelling probeert de cabaretier het publiek te raken met aangrijpende verhalen over voor jongeren herkenbare risicosituaties in het verkeer. Aansluitend aan de cabaretvoorstelling vindt een forumdiscussie plaats. In totaal duurt Zeven Sloten ongeveer twee aaneengesloten lesuren.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*
N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product


Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactinformatie: Michiel van de Burgt, Michiel@TheaterMENS.nl; tel. 06-29286499
Looptijd: 2 lesuren
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Cabaretvoorstelling met aansluitend een forumdiscussie voor leerlingen in het voortgezet onderwijs van 12 tot 16 jaar.

Korte karakteristiek Zeven Sloten

Zeven Sloten is een cabaretvoorstelling met aansluitend een forumgesprek voor leerlingen van het hele VO en studiejaar 1 en 2 van het MBO. Op een humoristische, cabareteske, confronterende en interactieve manier worden de jongeren meegenomen in aangrijpende, soms waargebeurde verhalen rond het thema gedrag in het verkeer. Risico’s die alcohol, drugs, afleiding, smartphonegebruik en sociale media met zich mee kunnen brengen, nadrukkelijk ook tijdens gebruik in het verkeer zijn thema’s die aangeboden worden bij deze interventie.

Leerlingen worden geconfronteerd met vragen als: wat doe je als een vriend in een zeer gevaarlijke verkeerssituatie dreigt terecht te komen door zijn/haar gedrag? Of wat doe je als blijkt dat de chauffeur te veel gedronken heeft? Wat doe je als de chauffeur voortdurend met de smartphone bezig is tijdens het rijden? Wat doe je als je beste maat verkeerde, maar in zijn ogen onschuldige, dingen op sociale media plaatst?

Het laatste nieuws, de laatste soaps, voetbaluitslagen, alcoholgebruik, drugsgebruik, tiktok, sexting; het is allemaal verwerkt in de interventie. Eventueel kunnen ook door de school aangereikte thema’s, verwerkt worden.
 
In het tweede gedeelte van het programma wordt in de vorm van een forumgesprek dieper ingegaan op de in de voorstelling behandelde situaties. In het forum zitten een of meer leerlingen en de begeleidende docenten. Tevens kunnen voor het forum een politieagent, de verkeerscoördinator/ verkeersdocent van de school of een vertegenwoordiger van maatschappelijke organisaties of mensen uit de politiek worden uitgenodigd. De doelen die beoogd worden zijn:

  1. Identificatie met gespeelde personen
  2. Confrontatie met eigen gedrag en gedrag van gespeelde personen
  3. Op een voor leerlingen (en acteur) prettige wijze verkeersgedrag ter sprake brengen

Methodiek

In het cabaretdeel van het programma worden op een humoristische en speelse wijze, maar ook op een confronterende wijze voor jongeren herkenbare risicosituaties (risicogedrag, alcohol, drugs, smartphonegebruik, sociale media) in het verkeer behandeld. In het forumgesprek worden de risicosituaties en de gevolgen ervan besproken en persoonlijk gemaakt: Zijn de situaties herkenbaar? Heb je ze ooit meegemaakt. Hoe heb je ze opgelost? In het gesprek komt ook aan de orde hoe je risicosituaties tijdig kunt herkennen en hoe je ervoor kunt zorgen dat ze niet ontstaan of niet uit de hand lopen.

Er zijn twee varianten van Zeven Sloten. Bij beide is de vorm met voorstelling en forum hetzelfde. Bij beide is het hoofdthema “gedrag in het verkeer”.

  • Bij Zeven Sloten is het belangrijkste sub thema “riskante genotmiddelen”.
  • Bij Zeven Sloten Contact is het belangrijkste sub thema “sociale media en mediawijsheid”.

De school bepaalt welke variant gespeeld wordt. Alle spelers spelen beide varianten. 

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De voorstelling Zeven Sloten kan tot drie keer op één dag worden gespeeld. Per sessie kunnen maximaal 2 klassen tegelijk worden bereikt. Voor de theatersfeer is het belangrijk dat de voorstelling kan worden gespeeld in een verduisterde ruimte. Voor de uitvoering van Zeven Sloten is een groot lokaal nodig met een relatief klein speelvlak. Voor de leerlingen is een korte lesbrief gemaakt die van tevoren behandeld/ gelezen kan worden. Voor de uitvoering van Zeven Sloten zijn twee aaneengesloten lesuren nodig.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van het programma.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Theater MENS
Doelgroep
12-16 jaar, 16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs
Onderwerp
Afleiding, Alcohol of drugs, Gevaarlijk gedrag
Vervoerswijze
Fiets, Passagier, Scooter of bromfiets, Voetganger
Regio
Landelijk