ANWB Streetwise Praktijk

Praktische en interactieve verkeerslessen voor alle groepen. ANWB Streetwise Praktijk is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van basisschoolleerlingen. Professionele ANWB instructeurs komen een ochtend naar de school en geven praktische verkeerstrainingen. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische- en rijlesauto’s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto’s en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. Centrale thema’s binnen deze onderdelen zijn veilig oversteken, remweg, reactietijd, stopafstand, fietsvaardigheden, afleiding en het belang van het gebruik van autostoeltje, autogordels en fietshelm

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10.Kwaliteit van de effectmeting*★★★★★

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie

Praktische informatie

Contactgegevens: Bas van Rossen, anwbstreetwise@anwb.nl, tel. 088 2698543
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

ANWB Streetwise Praktijk  wordt door onze eigen ervaren instructeurs op de school zelf gegeven. De lessen vinden plaats het speellokaal, gymzaal, parkeerplaats/wegdeel en het schoolplein. Via digibord-lessen kan de praktijkdag door leerkracht samen met de klas voorbereid worden. Door Streetwise Praktijk elke 2 jaar af te nemen krijgt een leerling elk onderdeel in zijn of haar basisschoolperiode. 

Korte karakteristiek

Toet toet 4-6 jaar
In dit onderdeel staan twee onderdelen centraal. Het herkennen van verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken. Daarnaast leren de kinderen het belang van een autostoeltje en het gebruik van de autogordel. Nadruk ligt op speelgedrag. Waar mag je spelen. De kinderen doen praktijkoefeningen in een veilige omgeving en zijn na de les in staat om basisvaardigheden op een veilige manier toe te passen.

Blik en klik 7-8 jaar
Wat kunnen kinderen zelf doen om hun veiligheid in het verkeer te vergroten? Voor dit lesonderdeel ligt de nadruk op de actieve verkeersveiligheid, veilig oversteken en de noodzaak van het gebruik van de autogordel. Het dragen van een fietshelm is een vast onderdeel van Blik en klik. De kinderen doen veel praktische oefeningen met oversteken en fietsen. De leerling leert waar, wanneer en hoe hij veilig kan spelen en oversteken. De kinderen leren basisvaardigheden/technieken om veilig te kunnen fietsen, bijvoorbeeld remmen en ‘fietsen en achteromkijken’.

Hallo auto 9-10 jaar
Dit onderdeel gaat over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een elektrische ANWB lesauto en mogen zelf remmen. De auto is elektrisch om de kinderen bewust te maken van het feit dat je in het huidige verkeer niet alleen af kunt gaan op je gehoor. Ook laten we zien welke risico’s een rol spelen bij geen gebruik van de veiligheidsgordel en een stoelverhoger als je meerijdt in een auto.  De kinderen leren wat ze moeten doen om dit te voorkomen. Door middel van praktische oefeningen leren de kinderen wat remweg is en wat o.a. snelheid met remweg doet. 

Trapvaardig 11-12 jaar 
Voor deze groepen zijn fietsbeheersing en gevaarherkenning d.m.v. een fiets parcours van belang omdat kinderen bijna naar het voortgezet onderwijs gaan. De kinderen leren verschillende technieken te beheersen, bijvoorbeeld ongelijke wegdelen(fietsbalans), verschillende handelingen tegelijkertijd uit te voeren (achteromkijken en fietsen, hand uitsteken etc.).

Bij Trapvaardig wordt klassikaal aandacht besteed aan gedragsbeïnvloeding. Welke risico’s zijn er aan verkeersdeelname en wat kunnen de gevolgen zijn voor de eigen veiligheid. Kinderen leren dat hun eigen perspectief van invloed kan zijn op hun gedrag en veiligheid in het verkeer. Ook leren zij hun eigen verkeersgedrag vanuit het perspectief van de andere deelnemers de bekijken. De kinderen leren welke risico’s verband houden met hun eigen gedrag, bijvoorbeeld fietsen zonder verlichting, waar plaats je je schooltas als je fietst, hoe fiets je naast elkaar. Hier wordt ook aandacht besteedt aan de gevolgen die bepaalde risico’s voor hun eigen gedrag en eigen verkeersveiligheid hebben. 

Methodiek

Er wordt binnen de verschillende lesonderdelen gebruik gemaakt van verschillende werkvormen die passen bij de doelgroep/ leeftijdscategorie. Er wordt gebruik gemaakt van groepsgesprekken, rollenspelen, praktijkoefeningen in de veilige schoolomgeving. Interactief meedoen om te ervaren wat snelheid en of reactietijd met je remweg doet door gebruik te maken van een elektrische lesauto. Fietsparcours omfietsvaardigheden te verbeteren. Simulatiebrillen om te laten zien wat vermoeidheid met je reactievermogen doet. Alle lesonderdelen sluiten aan bij de nieuw ontwikkelde doorlopende leerlijn ANWB Streetwise Digitaal.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

De modules worden gegeven door getrainde ANWB-instructeurs. ANWB voorziet scholen van lesmateriaal, handleidingen en instructies. In alle modules staat het leren in de (nagebootste) praktijk centraal. 

De school dient te zorgen voor geschikte locaties om de onderdelen uit te kunnen voeren:

  • Toet toet vindt plaats in de speelzaal
  • Blik en klik vindt plaats in de gymzaal van de school
  • Hallo auto vindt deels plaats in de klas en deels op een stuk (openbare) weg / parkeerplaats van ca. 100 meter lang en 5 meter breed zonder bochten en drempels. Indien het gaat om een openbare weg dient de school zelf zorg te dragen voor een vergunning/ toestemming van de gemeente en afzethekken voor het afsluiten van dat weggedeelte.
  • Trapvaardig wordt deels in het leslokaal en op het schoolplein van de school uitgevoerd.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Eind 2022 heeft Royal HaskoningDHV een effectmeting uitgevoerd over het gehele ANWB Streetwise Praktijkprogramma. Hierbij is aangetoond dat ANWB Streetwise Praktijk significant bijdraagt aan de verkeersveiligheid.

Conclusie

ANWB Streetwise biedt scholen een doorlopend programma voor de groepen 1 tot en met 8. De centrale thema’s vormen het oversteken, de remweg, reactietijd, stopafstand, afleiding in het verkeer en kinderbeveiligingsmiddelen (autostoeltje en autogordels). De verschillende onderdelen zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase en kenmerken van verkeersdeelname van de betreffende leeftijdscategorie.

ANWB Streetwise biedt praktische oefeningen in nagebootste situaties om te leren oversteken, bewust te worden van aspecten rondom de remweg van auto’s en hun fietsvaardigheid (fietsbeheersing) te verbeteren. Daarbij is het van belang niet alleen aandacht te besteden aan het trainen van technische vaardigheden, maar ook aan gevaarherkenning, omgaan met risico’s en aan zelfreflectie ten aanzien van verkeersveilig gedrag. Bij ANWB Streetwise wordt met name aandacht besteed aan de situationele en tactische leerdoelen. Het project is een goede aanvulling op een theoretische verkeersmethode of project, die aan die hogere orde vaardigheden meer aandacht besteedt. De digitale verkeersmethode ANWB Let’s go sluit goed aan bij het programma van ANWB Streetwise.

Voor het voortgezet onderwijs bestaat sinds 2015 voor de klassen 1, 2 en 3 het verkeersprogramma ANWB Streetwise next level.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
ANWB
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Kwetsbare verkeersdeelnemers
Vervoerswijze
Fiets, Voetganger
Regio
Landelijk