Stand up for your ride

Stand up for your ride is een workshop voor jongeren tussen de 18 en 24 jaar om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tijdens de workshop leren zij hoe ze elkaar en anderen het beste kunnen aanspreken op risicovol rijgedrag. Hierbij ligt de focus op de verantwoordelijkheid van de bestuurder én de passagier. Het is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid om veilig thuis te komen. Na 1,5 uur intensief samenwerken, hebben de jongeren concrete handvatten voor in de praktijk.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★

N.b.: Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Branko Olij, b.olij@veiligheid.nl, 06 383 221 41
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Stand up for your ride is een interactieve sessie van 1,5 uur. De sessie wordt geheel begeleid door twee sessieleiders van VeiligheidNL. 

Korte karakteristieken

Stand up for your ride richt zich op de doelgroep 18 t/m 24 jarigen. Jongeren in deze leeftijd zijn vaker slachtoffer van verkeersongevallen. Het doel is dan ook om het aantal slachtoffers van verkeersongevallen te verminderen. In een anderhalf uur durende sessie wordt er gewerkt aan de sociale norm over risicovol rijgedrag. Hierbij ligt de focus op de verantwoordelijkheid van de bestuurder én de passagier. Via de sessieleiders worden de verschillende onderwerpen besproken: rijden onder invloed, te snel rijden, ongevalscijfers, geen gordel dragen, afleiding, aanspreken op rijgedrag etc.

Methodiek

Binnen Stand up for your ride worden meerdere methodieken ingezet die werken aan de sociale norm en het besef van verantwoordelijkheid van de bestuurder én passagier voor een veilige autorit. Via kennisdeling, rollenspel, discussies, feedbackrondes en oefeningen wordt de doelgroep iets aangeleerd.

Inzetbaarheid & gebruikersvoorwaarden

De lessen zijn geschikt voor het MBO en HBO. Binnen het MBO past het concept bijvoorbeeld goed binnen de burgerschapsprojecten en op het HBO is aansluiting mogelijk met Design Based Education. Het programma wordt uitgevoerd met groepen van 30 tot 60 deelnemers. Om tot het gewenste resultaat te komen is het wenselijk dat er binnen de groep een evenwichtige verhouding is tussen jongens en meisjes.

Voor de uitvoering is een afgesloten ruimte nodig die voldoende bewegingsruimte biedt voor alle deelnemers. Voor iedere deelnemer moet er een stoel aanwezig zijn. Daarnaast dient er een tafel aanwezig te zijn in de ruimte. De beginopstelling is een ovaal met in het midden een tafel en een stoel voor de sessieleiders. De ruimte dient ‘prikkelvrij’ te zijn. Dit houdt in dat deelnemers niet afgeleid kunnen raken door externe factoren.

Aanvullende informatie

Op Stand up for your ride is meer te lezen over het programma. Op de site staat ook een film over de workshop.

Evaluatieonderzoek

Stand up for your ride is gebaseerd op het Noorse Si ifra en is ontwikkeld door Bjørn Smith-Hald AS. In Noorwegen hebben ze met het programma hele mooie resultaten behaald. De effectstudie liet zien dat jongeren die de bijeenkomsten hadden bijgewoond bestuurders vaker aanspraken op risicovolgedrag. Het aanspreken op rijgedrag zorgde ervoor dat bestuurders niet reden onder invloed, langzamer gingen rijden, hun gordel omdeden en niet reden als ze vermoeid waren. 

Op basis van deze positieve resultaten uit de effectstudie en een implementatiestudie van VeiligheidNL, is Stand up for you ride naar Nederland gehaald. In het schooljaar 2022-2023 hebben drie studenten van de Universiteit Utrecht een onderzoek samen met VeiligheidNL uitgevoerd. Binnen het onderzoek is het effect en het proces van de workshop geëvalueerd. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen of het programma werkt, hoe het werkt en onder welke voorwaarden.

De effectevaluatie bestond uit een voormeting en nameting bij leerlingen, met zowel een interventiegroep (die de workshop aangeboden kregen) als een controlegroep. Daarnaast zijn er procesevaluaties bij leerlingen, docenten en sessieleiders uitgevoerd. In totaal hebben 61 leerlingen, twee docenten en drie sessieleiders meegewerkt aan het onderzoek. De workshop heeft er niet voor gezorgd dat de determinanten kennis, gedrag, inzicht of attitude is verbeterd of verslechterd. Wel is duidelijk geworden dat het programma zowel door deelnemers als docenten goed wordt gewaardeerd en ook wordt aangeraden aan anderen.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
VeiligheidNL
Doelgroep
16-25 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Afleiding, Alcohol of drugs, Gevaarlijk gedrag, Groepsdruk, Snelheid
Vervoerswijze
Auto
Regio
Landelijk