Alcoholslagboom

De campagne Alcoholslagboom is bedoeld voor bezoekers van een evenement of festival. Zij kunnen gratis op een deel van een parkeerterrein parkeren dat wordt afgesloten met een slagboom. Voorwaarde is dat bij vertrek het resultaat van de alcoholtest negatief. De nuchtere bestuurder wordt beloond, de slagboom gaat open en de jonge bestuurder krijgt de BOB-sleutelhanger. Is de bestuurder niet nuchter, dan blijft de slagboom dicht en wordt een alternatief vervoer gezocht.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*★★★★

N.b.: Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Pieter Folkertsma, pieter@ryd.nl, tel. 06-30006025
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

De Alcoholslagboom is een eenmalige interventie op een groot festival of evenement.
De interventie duurt minimaal 8 uur, waarbij we de deelnemers 2 keer spreken.

Het programma wordt begeleid door een campagneteam van Responsible Young Drivers (peer-to-peer).

Korte karakteristiek

Het programma van de alcoholslagboom is opgebouwd uit 3 onderdelen:
– het peer-to-peer gesprek
– RYD belofte
– blaastest

De belangrijkste didactische werkvorm bij dit programma is het peer-to-peer gesprek.
Daarnaast wordt de werkvorm instructie, interactie en handelingsperspectief toegepast.

Methodiek

Het programma maakt gebruik van drie werkvormen: (1) peer-to-peer (2) instructie en interactie inclusief een handelingsperspectief en een belofte.

De doelgroep wordt iets aangeleerd door het gesprek, waarin de informatie zodanig wordt gebracht, dat de jonge bestuurders de intentie hebben om voortaan het rijden en alcohol te scheiden. De deelnemers doen ter plekke een belofte om niet te drinken die avond en er worden handelingsperspectieven gegeven om ook voor de toekomst het rijden onder invloed te vermijden.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Responsible Young Drivers zorgt voor de gehele uitvoering van de campagne.
De campagne wordt ingezet bij grotere festivals en evenementen waar een groot parkeerterrein beschikbaar is.

Een deel van dit parkeerterrein heeft RYD nodig om de campagne te kunnen uitvoeren.
Alle materialen wordt door RYD geregeld.

Aanvullende informatie

Op de website van www.ryd.nl staat het programma omschreven.
Ook is er een digitale flyer.

Evaluatieonderzoek 

In 2017-2018-2019 zijn er wetenschappelijke effectmetingen toegepast door een extern bureau Goudappel Coffeng in het kader van het grotere programma Rijden Zonder Invloed.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Responsible Young Drivers
Doelgroep
16-25 jaar
Onderwerp
Alcohol of drugs
Vervoerswijze
Auto
Regio
Landelijk