Voortgezet Fietsvaardig

In Voortgezet Fietsvaardig van ROV Zuid-Holland staat veilig fietsen centraal voor met name de eerstejaars op het voortgezet onderwijs. Het gaat om onderwerpen die juist in deze leeftijdsgroep / situatie belangrijk zijn. Brugklassers fietsen nu langere afstanden van huis naar school met nieuwe knelpunten. Ze fietsen samen met elkaar (vaak met z’n drieën) en, hebben een smartphone. Er wordt in deze module aandacht besteed aan fietsen met een mobiele telefoon, fietsen in een groep en fietsen wanneer je haast hebt. Voor elk onderwerp doen de leerlingen eerst een aantal praktische oefeningen, daarna worden ervaringen besproken en bediscussieerd.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Wiesje Hofstede, info@totallytraffic.nl; tel. 070-441 62 00
Kosten: Prijzen op aanvraag

Verschijningsvorm

Met de uitvoering van Voortgezet Fietsvaardig is ongeveer 1 lesuur gemoeid. Daarin worden oefeningen op de fiets gedaan, die vervolgens worden besproken. 

Korte karakteristiek

In Voortgezet Fietsvaardig staat veilig fietsen centraal. Er wordt aan de volgende drie thema’s aandacht besteed: 
• Fietsen met een mobiele telefoon
• Fietsen in een groep
• Haastige spoed is zelden goed

Voor elk thema fietsen de leerlingen eerst een parcours met een aantal oefeningen. Vervolgens wordt besproken wat er goed en minder goed ging. Er wordt samen met de leerlingen nagegaan wat veilig en wat onveilig gedrag op de fiets is. Daarbij worden ook worden eigen ervaringen in het verkeer betrokken. 

Methodiek

Voortgezet Fietsvaardig is niet alleen gericht op motorische vaardigheden, maar is ook specifiek ontwikkeld om de leerlingen te laten nadenken en discussiëren over hun gedrag en dat van anderen in het verkeer. Er is dus niet alleen aandacht voor motorische vaardigheden, maar ook voor reflectie op het eigen gedrag en op dat van anderen.

Inzetbaarheid en gebruiksvoorwaarden

Voor het geven van Voortgezet Fietsvaardig kunnen gastdocenten (van een onderwijsbegeleidingsdienst) worden ingezet, maar de les kan ook uitstekend zelfstandig door de school worden uitgevoerd. Het draaiboek van Voortgezet Fietsvaardig geeft hiervoor praktische tips. Om de lesstof goed tot haar recht te laten komen, is het van groot belang dat de uitvoerende leerkrachten bekend zijn met de deelvaardigheden en dat zij een link kunnen leggen tussen de oefeningen en verkeerssituaties die de leerlingen in de praktijk meemaken.
Voortgezet Fietsvaardig kan worden uitgevoerd tijdens een verkeersdag of in de aanloop naar een werkweek of een ander evenement waarbij leerlingen in groepen gaan fietsen. Voortgezet Fietsvaardig maakt onderdeel uit van een reeks modules die voor het voortgezet onderwijs zijn ontwikkeld en bekend zijn onder de naam ‘Totally Traffic’. Voortgezet Fietsvaardig past bij andere modules, zoals ‘Jouw Route’ en ‘De Veilige Fiets’.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Voortgezet Fietsvaardig is nog niet geëvalueerd.

Conclusie

Door de mix van praktische oefeningen, bespreken van ervaringen en bediscussiëren wat veilig fietsen is, worden de leerlingen actief bij het onderwerp betrokken. Met name door een link te leggen met eigen ervaringen in het verkeer worden de leerlingen gedwongen op het eigen gedrag en op dat van anderen te reflecteren. Daardoor is de kans groter dat wat de leerlingen hebben geleerd langer beklijft. De nadruk ligt in Voortgezet Fietsvaardig vooral op het deelnemen aan het verkeer. Er wordt ook enige aandacht besteed aan de keuzen die men voor de verkeersdeelname maakt en aan de persoonlijke factoren die van invloed kunnen zijn op het veilig fietsen.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
ROV Zuid-Holland
Doelgroep
12-16 jaar
Schooltype
Voortgezet onderwijs
Onderwerp
Afleiding, Dagelijkse routes, Groepsdruk, Snelheid
Vervoerswijze
Fiets
Regio
Landelijk