Project Fiets Veilig

Slingeren op de weg, afslaan en geen richting aangeven, met z’n drieën naast elkaar fietsen. Veel voorkomend gedrag van kinderen in het verkeer. Project Fiets Veilig maakt leerlingen groep 7 en 8 van het basisonderwijs bewust van hun eigen (fiets) gedrag in het verkeer.

Beoordeling

1. Keuze van te beïnvloeden gedrag★★★★★
2. Keuze van de doelgroep★★★★★
3. Het formuleren van leerdoelen★★★★★
4. Didactische uitgangspunten★★★★★
5. Inhoud en vormgeving★★★★★
6. Toetsing en evaluatie in programma★★★★★
7. Handleiding en draaiboek★★★★★
8. Implementatie van het programma★★★★★
9. Procesevaluatie / gebruikerservaringen★★★★★
10. Kwaliteit van de effectmeting*

N.b. Er zijn maximaal vijf sterren per onderdeel te behalen.
*De kwaliteit van de effectmeting velt geen oordeel over het effect van het product

Uitleg over het toetsoordeel van deze interventie.

Praktische informatie

Contactgegevens: Marietje Nijland Tel, 0591-312840, info@verkeersschoolnijland.nl
Kosten: Prijs op aanvraag

Verschijningsvorm

Tijdens het Project Fiets Veilig wordt in een dagdeel aan de leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs een theorie- en een praktijkles gegeven. In de theorieles (70 minuten) wordt aandacht besteed aan de verkeersregels en verkeersgedrag in het algemeen en die van de fietser in het bijzonder. Daarna krijgen de leerlingen (90 minuten) de gelegenheid in een rijsimulator de theorie in de praktijk toe te passen.

Korte karakteristiek

Slingeren op de weg, afslaan en geen richting aangeven, met z’n drieën naast elkaar fietsen. Veel voorkomend gedrag van kinderen in het verkeer. Project Fiets Veilig maakt leerlingen groep 7 en 8 van het basisonderwijs bewust van hun eigen (fiets) gedrag in het verkeer. Zeker van belang nu zij binnenkort naar het voortgezet onderwijs gaan en hiervoor over nog onbekende wegen fietsen en met nieuwe verkeerssituaties geconfronteerd worden. Project Fiets Veilig vergroot hun verkeerskennis en geeft de leerlingen op een uitdagende manier -in een rijsimulator- inzicht in hun (on)veilig verkeersgedrag als fietser (en voetganger). Hierdoor kunnen zij na de interventie veiliger en weerbaarder aan het verkeer deelnemen.

In de theorieles wordt aansluiting gezocht bij de bij de leerlingen aanwezige theoretische verkeerskennis. Tijdens een presentatie op het digibord komen de volgende zaken aan de orde: gedragsregels, verkeersdeelnemers, plaats op de weg, voorrang, voorsorteren, verkeerstekens en verkeersborden. De verkregen kennis wordt getoetst met een quiz aan het eind van de theorieles.

De leerlingen gaan daarna in groepjes van 4 leerlingen naar de autorijsimulator waar zij als automobilist een route rijden. Hierbij komen ze voornamelijk verkeerssituaties met fietsers tegen. Door de leerlingen in de positie van autobestuurder te plaatsen zien zij het gedrag van de fietsers door de ogen van de automobilist in de praktijk en kunnen ze het gevaar van hun fietsgedrag direct herkennen. Een ervaring die de leerling als fietser (en voetganger) aan het denken zet.

Methodiek

De aanwezige kennis van de verkeerstheorie wordt in een onderwijsleergesprek getoetst en waar nodig wordt aanvullende theorie gedoceerd. Door afwisseling van het onderwijsleergesprek en doceren kan de aanwezige kennis herhaald en verwerkt worden in een voor de leerlingen bekende methodiek.

In de rijsimulator wordt gebruik gemaakt van een perspectiefwisseling waarbij de leerlingen als autobestuurder in de verkeerssituaties theorie toe moeten passen. Door hen te laten ervaren wat de invloed van onvoorspelbaar en gevaarlijk verkeersgedrag op de autobestuurder is, kunnen de leerlingen de effecten van dergelijk verkeersgedrag inzien en zich bewust worden van het belang van duidelijke en veilige verkeersdeelname met de fiets.

Inzet en gebruiksvoorwaarden

De school wordt voor de uitvoering gebeld door rijschool voor het maken van afspraken over het aantal klassen, aantal leerlingen, datum en tijdstip. Ook is er overleg over een passende ruimte voor de rijsimulator en voor de theorieles (digibord). De tijden van het project worden afgestemd op de schooltijden en wordt door de opdrachtnemer – met een vast aanspreekpunt- vastgelegd en toegezonden.

Aanvullende informatie

Evaluatieonderzoek

Vanaf 2020 vindt er over dit product een effectmeting plaats. Hiervoor wordt bij de leerlingen een week voor aanvang van de projectlessen een (digitale) vragenlijst afgenomen. En vervolgens een week na het volgen van de projectlessen. De uitkomsten worden jaarlijks door een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoeker verwerkt. Op basis van het effectonderzoek en de evaluaties van de leerkrachten wordt het programma aangepast en geactualiseerd.

Gegevens van deze publicatie
Uitgever
Verkeersschool Nijland
Doelgroep
4-12 jaar
Schooltype
Basisonderwijs
Onderwerp
Dagelijkse routes, Gevaarlijk gedrag, Groepsdruk, Kwetsbare verkeersdeelnemers
Vervoerswijze
Fiets